15 Septembrie, 2019

Categorie : Ştiri

Detalii privind noua lege a uceniciei

Guvernul a aprobat în data de 6 decembrie Hotărârea pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006. Potrivit actului normativ, prin contractul de ucenicie, angajatul poate obţine un loc de muncă, cu o durată între un an şi 3 ani de zile. Tot în actul normativ este specificată perioada de probă la care poate fi supus ucenicul, respectiv 30 de zile. De asemenea, angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale, unde acesta primeşte un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator. Noua lege a uceniciei simplifică procedurile pentru angajatori. În vechea legislaţie, angajatorii erau nevoiţi să aibă autorizaţii speciale ca să încheie astfel de contracte, iar maiştrii să fie ...

continuare →

Noutăţi în domeniul sănătăţii publice: a fost introdusă coplata pentru servicii medicale

Larg mediatizate şi comentate, modificările la Legea nr.95/2006 (cu modificările şi completările ulterioare) privind reforma în domeniul sănătăţii au fost aprobate de Parlament prin Legea nr. 220/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 851 din 30 noiembrie a.c. Semnalăm principalele elemente de noutate aduse de acest act normativ care a declanşat deja o serie de comentarii în legătură cu modul cum aceste chestiuni îşi vor găsi aplicabilitatea practică, în condiţiile actuale ale sistemului de sănătate publică. ● Coplata pentru unele servicii medicale. Legea prevede sursele din care spitalele publice pot realiza venituri suplimentare, respectiv din: - donaţii şi sponsorizări; - legate; - asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; - închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; - contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici; - editarea şi difuzarea ...

continuare →

MCSI: Consultare publică privind proiectul Ro-NET

În urma unui studiu realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în cursul anului 2010, a rezultat că populaţia dintr-un număr de 3648 de localităţi (identificate ca fiind zone albe) nu beneficiază de acces la servicii de comunicaţii în bandă largă. Ca urmare a acestei constatări, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă reluarea procedurii de consultare publică privind investiţiile preconizate în infrastructura de comunicaţii în bandă largă din zonele albe de pe teritoriul României. Prin proiectul Ro-NET, lansat de MCSI, se va asigura finanţare 100% din fonduri europene nerambursabile pentru operatorii care doresc să dezvolte reţele de comunicaţii în bandă largă în zonele albe din România – Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, aprobat prin Decizia CE nr. 1437/2007, Axa Prioritară 3, “TIC pentru sectoarele privat şi public”. Astfel, MCSI invită operatorii de comunicaţii care au intenţia de a investi din surse proprii, în următorii 3 ani, ...

continuare →

Comisia Europeană a prezentat un nou program de sprijin financiar pentru stimularea competitivităţii în afaceri şi a IMM-urilor

Promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi, reprezintă aspectele principale ale noului program de sprijin financiar, prezentat la Bruxelles de Comisia Europeană. COSME, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri,este un instrument de finanţare care continuă în mare parte activităţile desfăşurate în cadrul actualului program pentru competitivitate şi inovare (CIP).  Informaţii privind noul program  Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare şi sprijinului destinat internaţionalizării întreprinderilor. Acesta va fi simplificat pentru a face ca întreprinderile mici să beneficieze mai uşor de el. Programul are următoarele obiective generale: * îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri sub formă de participaţii şi împrumuturi: în primul rând, o facilitate de participaţii pentru investiţiile aflate în faza de creştere va oferi IMM-urilor finanţare de tip participaţii, rambursabilă şi cu scop comercial, în principal sub formă de capital de risc, cu ajutorul unor ...

continuare →

Noutăţi legislative privind eliminarea pescuitului ilegal

În Monitorul Oficial 852 din 2 decembrie 2011  a fost publicată Hotărârea 1136 din 9 noiembrie 2011  privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 ş (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999. Prezentul act normativ instituie sistemul naţional pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, şi stabileşte regimul de certificare a capturii pentru importul/exportul în/din România al produselor pescăreşti. Potrivit Hotărârii, produsele pescăreşti importate în România trebuie să fie însoţite de un certificat de captură validat de statul de pavilion al navei/navelor de pescuit care a/ au realizat capturile din care au fost obţinute produsele pescăreşti.  Despre certificatul de captură Certificatul de captură se utilizează pentru a ...

continuare →

MECMA lansează în dezbatere publică un proiect de lege privind invenţiile de serviciu

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în rubrica „Transparenţă decizională”, este publicat un proiect de Lege privind invenţiile de serviciu.  Ce sunt invenţiile de serviciu ?  Invenţiile de serviciu sunt invenţiile create de inventatorii salariaţi, care se află într-una dintre următoarele situaţii: a) au rezultat în exercitarea funcţiei lor, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu încredinţate în mod expres în cadrul contractului de muncă sau în fişa postului sau prin alte acte administrative ale angajatorului, care prevăd o misiune inventivă; b) s-au obţinut fie prin cunoaşterea sau utilizarea experienţei angajatorului şi/sau prin folosirea mijloacelor materiale ale acestuia, sau prin pregătirea şi formarea profesională dobândită de inventatorul salariat din grija şi pe cheltuiala angajatorului, fie prin utilizarea unor informaţii rezultate din activitatea angajatorului pe durata contractului de muncă, precum şi pe o perioadă de minimum 2 ani de la încetarea acestuia.  Ce este misiunea inventivă ?  Misiunea inventivă este definită printr-o ...

continuare →

Află tot ce ar trebui să ştii despre roaming!

Vă pregătiţi să plecaţi peste hotare de sărbători? Atunci, este bine să ştiţi care sunt drepturile voastre în absolut orice situaţie. Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România vă învaţă tot ce trebuie să ştiţi despre roaming.  Ce este roaming-ul?  Cel mai simplu mod de a explica roaming-ul este următorul: atunci când călătoriţi în străinătate puteţi utiliza în continuare telefonul mobil. Puteţi să sunaţi şi să fiţi sunat, puteţi trimite şi primi mesaje de tip text (SMS) sau aveţi posibilitatea de a descărca melodii.  Apelurile efectuate, SMS-urile şi serviciile de date sunt operate de o reţea străină, pentru că, în mod normal, furnizorul dumneavoastră de acasă nu operează şi în acea ţară străină. Pentru acest serviciu, operatorul străin percepe anumite taxe operatorului de acasă, care mai departe vă sunt facturate dumneavoastră. Referitor la legislaţie, Regulamentul UE privind roaming-ul a fost adoptat în 2007 şi a ...

continuare →