19 Iunie, 2019

Categorie : Ştiri

Consumatorilor români de social media le place să se împrietenească cu mărcile

GfK România a analizat în cadrul proiectului de cercetare realizat pentru IQads, cea mai importanta publicaţie online de marcom, modul în care consumatorii români apreciază comunicarea companiilor, atât prin publicitatea online, cât şi prin social media. Potrivit rezultatelor studiului, a reieşit faptul că 61% dintre respondenţi preferă site-urile dedicate mărcilor, în timp ce 41% preferă site-urile de companie. 41% dintre utilizatorii români de internet sunt de părere că emailurile directe sunt o modalitate adecvată prin care o marcă să comunice cu consumatorii săi. Cu toate acestea, comunicarea prin intermediul emailului trebuie folosită cu prudenţă, prea multe mesaje comerciale riscând să fie percepute ca spam. Consumatorii români nu consideră formatele publicitare care revin cu insistenţă, cum ar fi reclamele de tip pop-up sau reclamele interstiţiale (cele care se deschid pe o pagină înaintea conţinutului solicitat), drept modalităţi de comunicare adecvate. Interacţiunea mărcilor prin intermediul reţelelor sociale. Reţelele sociale sunt foarte cunoscute ...

continuare →

Pensionarii vor putea cumpăra alimente la cel mai mic preţ posibil

Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru punerea în aplicare a Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari “Coşul de solidaritate”. Cui se adresează acest program ? Beneficiarii programului sunt pensionari ale căror pensii sunt mai mici decât câştigul salarial mediu net pe economie. Aceştia vor putea achiziţiona la cel mai mic preţ posibil zahăr, mălai, orez, precum şi alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate, stabilite de consiliile judeţene sau de consiliile locale ale sectoarelor Bucureştiului. Cantităţile maxime de produse care pot să fie achiziţionate de fiecare pensionar se vor stabili prin ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi ministrului Sănătăţii. Consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor Bucureştiului şi consiliile locale vor înfiinţa societăţi comerciale sau, dacă este cazul, vor extinde obiectul de activitate al celor existente. În acelaşi timp, societăţile comerciale vor achiziţiona, prin licitaţie publică, transparent, alimentele destinate comercializării către pensionari. Spaţiile pentru depozitarea alimentelor vor fi ...

continuare →

Şcolile şi inspectoratele şcolare din ţară vor avea internet broadband

În 21 septembrie, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a deschis apelul de proiecte pentru Operaţiunea 3.1.4. – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1 – “Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei”. Prin această operaţiune se urmăreşte conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor şcolare judeţene prin conexiuni broadband. De asemenea, se vor achiziţiona echipamente TIC conexe în special în zonele rurale şi cele mici urbane, dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii. Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 33 milioane euro. Beneficiarul proiectului este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Perioada de înregistrare online a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 21.09-15.11.2011. ...

continuare →

Controale pe drumurile publice în toate judeţele din ţară

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, organizează în perioada 19 – 25 septembrie acţiuni de verificare în trafic. Prin acest demers, autorităţile doresc să afle dacă sunt respectate prevederile Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunile se vor desfăşura zilnic în toate judeţele din ţară. Obiectivul principal al acestor controale este verificarea achitării rovinietei şi a respectării prevederilor legale în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice. Din cauza cre şterii volumului de autovehicule pe reţeaua de drumuri naţionale este necesară intensificarea activităţilor de control a rovinietei pe arterele rutiere unde nu sunt instalate sisteme automate de supraveghere a traficului. Sursa: http://www.cnadnr.ro/ ...

continuare →

România, promovată în rândul jurnaliştilor şi scriitorilor de turism

„România va găzdui timp de o săptămână, al 53-lea Congres Mondial al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET), cu tema Patrimoniul Mondial Cultural în Presa de Turism”, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Evenimentul, organizat de MDRT în parteneriat cu FIJET, se va desfăşura în perioada 17-25 septembrie, în Bucureşti şi în alte localităţi din ţară. Care este scopul Congresului? Organizarea Congresului constituie o oportunitate de promovare la nivel internaţional a turismului românesc în rândul scriitorilor şi jurnaliştilor de profil. Astfel, profesionişti din presa scrisă, radio şi televiziune din toată lumea vor cunoaşte destinaţii şi produse turistice româneşti pe care le pot recomanda, ulterior, în materiale publicate în ţările pe care le reprezintă. La Congresul din anul acesta sunt aşteptaţi peste 200 de participanţi. Lucrările Congresului au debutat ieri, 18 septembrie 2011, la ora 10, cu deschiderea oficială, la ...

continuare →

S-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Centrul Naţional de instruire Online”

Ce reprezintă proiectul „Centrul Naţional de instruire Online”? Proiectul E-learning este un instrument necesar pentru implementarea, şi în România, a conceptului de „ învăţare pe tot parcursul vieţii”. Contractul de finanţare din fonduri structurale pentru acest proiect a fost semnat în data de 15 septembrie 2011, la Bucureşti, de către ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme, împreună cu ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea. Care este obiectivul proiectului? Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme care să permită furnizarea unei soluţii de învăţământ prin mijloace electronice, disponibile online pentru a permite formarea profesională şi evaluarea funcţionarilor publici. De asemenea, va furniza soluţii de învăţământ, folosind aceleaşi mijloace, în vederea formării profesionale de bază a personalului ce oferă servicii turistice. Atât funcţionarii publici, cât şi angajaţii din mediul privat, au nevoie, în desfăşurarea activităţii cotidiene, de formare/perfecţionare. În cazul funcţionarilor publici vorbim de cursuri din domeniul achiziţiilor publice, management de ...

continuare →

UE îşi definește o nouă strategie pentru învăţământul superior. România va fi din nou defazată?

Marți, 20 septembrie, Comisa europeană prezintă strategia pentru modernizarea învățământului superior, având ca obiective creșterea numărului de absolvenți ai acestui nivel de educație, creșterea calității instruirii și maximizarea contribuției învățământului superior la ieșirea din din criza economică. Comisia europeană pornește de la premise că modernizarea învățământului superior este o prioritate pentru multe state member, dar contribuția acestor instituțiii de învățămînt la prosperitatea Uniunii Europene este încă insufficient ă. Dina ceste considerente, educa/ia rămâne în centrul strategiei Europa-2020, pentru o creștere sustenabilă și cuprinyătoare. Prin această strategie, Uniunea Europeană și-a propus ca obiectiv creșterea cu 40% a ponderii persoanelor aflate în marja de vârstă de 30-34 de ani cu studii superioare sau calificări echivalente. Realizarea acestui obiectiv va însemna un plus de 2,6 milioane de absolvenți de învățământ superior. Potrivit datelor furnizate de centrul European pentru Dezvoltarea Formării Vocaționale (Cedefop), la nivelul anului 2020 circa 35% din totalul locurilor de muncă ...

continuare →