20 Septembrie, 2019

Categorie : Ştiri

Din vara acestui an, bucureştenii vor achiziţiona bilete unice de transport public

Potrivit Agenţiei Naţionale de Presă, Agerpres, Autoritatea Metropolitană Bucureşti va introduce, până în luna iunie 2012, un bilet unic de transport public, atât la suprafaţă, cât şi la metrou. Biletele introduse vor fi asemănătoare cu cele deja existente în majoritatea capitalelor europene. Conform Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în subordinea căruia se află Autoritatea Metropolitană, sistemul va fi dezvoltat şi testat în prima parte a acestui an, pentru ca până la jumătatea anului să poate deveni funcţional. Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti are rolul de planifica, monitoriza şi aviza activităţile privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionării serviciilor de transport public de călători în zona metropolitană Bucureşti, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi transport naval. De asemenea, A.M.T.B. monitorizează modul de informare a călătorilor, imaginea şi marketingul transportului public de călători, luând măsuri pentru îmbunătăţirea acestora şi, în acelaşi timp, întocmeşte programe de investiţii în infrastructura de ...

continuare →

Informare a MMFPS privind tichetele de călătorie pentru pensionari

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale ne informează că toţi pensionarii (aproximativ 4.537.000), aflaţi în evidenţa Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi cei aflaţi în evidenţa Caselor Sectoriale de Pensii, vor primi, ca şi în anii precedenţi, tichetele de călătorie cu 50 % reducere din costul acestora (tichetului de călătorie).  În informarea de presă prezentă pe site-ul MMFPS  se precizează că pensionarii vor primi documentele de călătorie cu reducere de 50 la sută, cel mai târziu în luna februarie.  Cadru legal Tot în comunicatul dat presei, MMFPS reaminteşte că, prin adoptarea Ordonanţei de Guvern nr.8/2011, modalitatea de emitere şi transmitere  a documentelor de călătorie acordate pensionarilor s-a modificat. În acest sens, fiecare pensionar urma să primească un card, o legitimaţie de transport personalizată cu numele şi codul numeric personal al fiecărui beneficiar. Însă, din cauza contextului economic actual, termenul de aplicare a OG nr.8/2011 a fost prorogat până la ...

continuare →

Beneficiile de asistenţă socială

A fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011, Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Legea tratează despre: sistemul de beneficii de asistenţă socială (categorii de beneficii, administrare), sistemul de servicii sociale (beneficiari şi furnizori, organizare, administrare, acordarea serviciilor sociale), măsuri integrate de asistenţă socială (prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială, asistenţa socială a copilului şi a familiei, a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice), construcţia instituţională a sistemului naţional de asistenţă socială la nivel central şi local, personalul din sistemul de asistenţă socială, finanţarea asistenţei sociale (beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, contractarea serviciilor sociale). Din acest actul normativ am ales să ne referim, într-o primă etapă, la beneficiile de asistenţă socială. Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale sau familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă ...

continuare →

Administraţia fiscală nu lucrează pe 26 decembrie

Un comunicat din partea ANAF precizează că îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată, cu termen legal 25 decembrie 2011, se poate face până la data de 27 decembrie 2011, inclusiv, iar în ziua de 26 decembrie a.c. nu se lucrează.   Decalarea obligaţiilor declarative şi de plată este admisă potrivit prevederilor art. 68 din Codul de procedură fiscală coroborate cu cele ale art. 101 din Codul de procedură civilă. Totodată, ANAF reaminteşte contribuabililor că, începând cu data de 1 decembrie 2011, declaraţiile 100, 300 şi 710 se pot depune în formă electronică pe platforma tehnologică a declaraţiei 112, care este accesibilă prin portalul „www.e-guvernare.ro”, după autentificarea cu certificat digital calificat. Informaţii detaliate se pot obţine la: - birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; - telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031-4039160; - accesând pagina de Internet, www.anaf.mfinante.ro. * Potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală ...

continuare →

Transportul gratuit, pe cale ferată, al persoanelor cu handicap

Facilităţile acordate, la transportul pe calea ferată, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin cupoanele statistice ale biletelor de călătorie gratuită pe calea ferată, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a. Reglementarea a fost dată prin Ordinul MMFPS nr. 2784/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 892 din 16 decembrie a.c., în aplicarea prevederilor din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în M.Of. nr.1 din 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Transport urban. Legea prevede dreptul de gratuitate, pentru  persoanele cu handicap grav şi accentuat, pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Gratuităţile se ...

continuare →

A fost aprobată Lista interzisă a substanţelor dopante pentru anul 2012

Prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 172 din 8 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial 898 din 19 decembrie 2011, a fost aprobată Lista interzisă pentru anul 2012 a substanţelor dopante. Lista a fost aprobată în conformitate cu standardul internaţional Lista interzisă – 2012 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa ataşată ordinului. Vă prezentăm în cele ce urmează care sunt substanţele şi metodele interzise permanent atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei. Substanţe interzise  S0. Substanţe neaprobate Orice substanţă farmacologică care nu este cuprinsă în una din următoarele secţiuni ale listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, medicamente de uz veterinar) este interzisă permanent. S1. Agenţii anabolici sunt interzişi 1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) - SAA exogeni, (exogen se referă la acele substanţe care nu pot fi produse de organism în mod natural) - SAA endogeni, (endogen se ...

continuare →

Alegeţi cu grijă instalaţiile electrice pentru sărbătorile de Crăciun!

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, oraşele sunt înfrumuseţate cu tot felul de instalaţii electrice, iar fiecare persoană aşteaptă Crăciunul cu casa împodobită! Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România vă sfătuieşte să fiţi atenţi atunci când cumpăraţi instalaţii electrice pentru Crăciun. Potrivit unui raport al Uniunii Europene, consumatorii sunt avertizaţi că 30% dintre instalaţiile luminoase de Crăciun constituie un „risc de siguranţă major” în locuinţe. Ca urmare a acestui raport, ANPCPPSR vă sfătuieşte să fiţi un cumpărător vigilent şi să achiziţionaţi instalaţii electrice de la comercianţi de încredere, care garantează respectarea normelor de siguranţă. Încercaţi să evitaţi comercianţii ambulanţi care nu vă oferă garanţii pentru produsele pe care le cumpăraţi. De asemenea, nu lăsaţi niciodată instalaţiile electrice în funcţiune pe timpul nopţii sau atunci când nu există nicio persoană în casă! Dacă aveţi suspiciuni cu privire la noile instalaţii achiziţionate, nu vă asumaţi niciun risc! ...

continuare →