Categorie : Ştiri

Sondaj Eurobarometru privind atitudinea faţă de educaţie şi formare profesională

Potrivit unui sondaj Eurobarometru, realizat în perioada 4 – 19 iunie, educaţia şi formarea profesională sunt, în general, bine privite. La sondaj au participat 26 840 de cetăţeni ai UE din toate cele 27 de state membre. Astfel, 71 % din respondenţi au afirmat că educaţia şi formarea profesională beneficiază de o imagine pozitivă în ţara lor, iar 75% dintre respondenţi au considerat că educaţia şi formarea profesională oferă învăţământ de înaltă calitate. Alte motive pentru o imagine generală pozitivă au fost profesorii şi formatorii foarte competenţi (76 %), accesul la echipamente moderne (82 %) şi posibilităţile de trecere la studii universitare (68 %). Cu toate acestea, o treime din respondenţi au afirmat că există posibilităţi de îmbunătăţire a transmiterii de aptitudini şi competenţe transversale, precum comunicarea sau munca în echipă (34 % au considerat că nu se predau aceste tipuri de competenţe). În acelaşi timp, 82 % au afirmat ...

continuare →

MAI supune dezbaterii publice un proiect de ordin privind pregătirea personalului care participă la examenele pentru obţinerea permisului auto

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice un proiect de ordin privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere. Proiectul de act normativ a fost publicat astăzi, 4 octombrie, pe site-ul MAI, în rubrica «Transparenţă decizională». Proiectul asigură transpunerea prevederilor înscrise în Anexa IV a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, cu referire la condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care asigură desfăşurarea examenelor practice de conducere (denumite în ordin examinatori). Ce cuprinde proiectul de ordin ? În proiectul de act normativ se precizează că au calitatea de examinator ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, care deţin un atestat valabil. Potrivit Ordinului, atestatul de examinator conferă dreptul de a examina candidaţii care susţin examenul ...

continuare →

S-a înfiinţat Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare

Guvernul a aprobat printr-o Ordonanţă de Urgenţă înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare. Agenţia va funcţiona în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, având în structură filiale judeţene fără personalitate juridică. Conducerea agenţiei va fi asigurată de directorul general şi de directorul general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condițiile legii. Agenţia, ca instituţie publică, va permite dezvoltarea activităţilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare de interes naţional, asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi va putea îndeplini rolul statului în activităţi ce au drept scop prevenirea şi înlăturarea factorilor de risc (exces de apă, eroziunea solului, inundaţii, poluare). De asemenea, personalul ANIF (Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare) va fi preluat de Agenţie în conformitate cu prevederile legale, în limita a maximum 1.500 de posturi, din cei 4.800 de salariaţi câți are în prezent ANIF. Totodată, actul normativ introduce taxa de îmbunătăţiri funciare, denumită taxa IF, ca ...

continuare →

Activitatea în sălile de culturism şi fitness se va desfăşura în baza unui certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping

Executivul a aprobat în data de 28 septembrie normele de aplicare a Legii 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. Scopul actului normativ este prevenirea şi combaterea producerii şi traficului cu substanţe dopante cu grad mare de risc şi vânzarea acestora în sălile de culturism şi/sau fitness. Astfel, activitatea în sălile de culturism şi/sau de fitness se va desfăşura pe baza unui certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), valabil pe o perioadă de 3 ani. Emiterea certificatului implică autorizarea funcţionării sălilor de culturism şi de fitness din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. În acest sens, între documentele pe care solicitanţii de autorizaţie trebuie să le depună este şi lista actualizată cu suplimentele alimentare distribuite în sală, care va cuprinde următoarele specificaţii: denumirea comercială a produsului şi a societăţii producătoare/distribuitoare, lista ingredientelor, copia certificatului de notificare emis de instituţia competentă. ...

continuare →

Tichetele pentru Programul Rabla vor putea fi utilizate doar până la 23 noiembrie 2011

Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul MMP, stadiul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional. Ministrul a ţinut să atragă atenţia asupra faptului că tichetele valorice se eliberează de către colectorii validaţi numai până la data de 21 noiembrie 2011 şi vor putea fi utilizate de către proprietari doar până pe 23 noiembrie. Ultima cerere de decontare va putea fi depusă de către producătorul validat cel mai târziu la data de 25 noiembrie, iar decontul va fi realizat până pe 12 decembrie anul acesta. Toţi ce care deţin sau vor deţine astfel de tichete trebuie să le valorifice în termenele menţionate deoarece ulterior acestea îşi vor pierde valoarea. În ceea ce priveşte persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică, aceştia pot depune dosarele de acceptare în cadrul Programului până la data de 15 octombrie, inclusiv. De asemenea, ...

continuare →

Cu ce se ocupă Casa Naţională de Pensii Publice

O recentă propunere de hotărâre de Guvern, iniţiată de MMFPS, are drept obiect aprobarea noului Statut al Casei Naţionale de Pensii Publice, urmând să fie abrogată Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. De la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a devenit Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP),  sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. CNPP are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică. CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a ...

continuare →

Consumatorilor români de social media le place să se împrietenească cu mărcile

GfK România a analizat în cadrul proiectului de cercetare realizat pentru IQads, cea mai importanta publicaţie online de marcom, modul în care consumatorii români apreciază comunicarea companiilor, atât prin publicitatea online, cât şi prin social media. Potrivit rezultatelor studiului, a reieşit faptul că 61% dintre respondenţi preferă site-urile dedicate mărcilor, în timp ce 41% preferă site-urile de companie. 41% dintre utilizatorii români de internet sunt de părere că emailurile directe sunt o modalitate adecvată prin care o marcă să comunice cu consumatorii săi. Cu toate acestea, comunicarea prin intermediul emailului trebuie folosită cu prudenţă, prea multe mesaje comerciale riscând să fie percepute ca spam. Consumatorii români nu consideră formatele publicitare care revin cu insistenţă, cum ar fi reclamele de tip pop-up sau reclamele interstiţiale (cele care se deschid pe o pagină înaintea conţinutului solicitat), drept modalităţi de comunicare adecvate. Interacţiunea mărcilor prin intermediul reţelelor sociale. Reţelele sociale sunt foarte cunoscute ...

continuare →