Categorie : Ştiri

Controale pentru un comerţ online mai sigur pentru consumatori

În perioada 19 – 23 septembrie 2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a demarat o serie de controale referitoare la respectarea drepturilor consumatorilor în ceea ce priveşte comercializarea online a produselor şi serviciilor. Astfel, în cadrul acţiunii de control au fost verificate 196 de website-uri aparţinând unor operatori economici care comercializează diverse produse şi servicii online, spre exemplu: produse textile, produse electronice, articole pentru copii, produse şi servicii alimentare, vouchere pentru promoţii, servicii turistice etc. La 148 dintre operatorii economici au fost depistate abateri de la prevederile legale. În ce a constat acţiunea de control ? Acţiunea desfăşurată de comisarii Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor a vizat atât verificarea informaţiilor şi a ofertelor postate pe website-uri, cât şi a produselor oferite de comercianţi prin intermediul acestora. Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 204 sancţiuni, din care 83 de amenzi contravenţionale. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 291.500 ...

continuare →

MCSI doreşte construirea unei infrastructuri naţionale de broadband

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale împreună cu Agora Group au organizat cel de-al doilea eveniment din cadrul roadshow-ului Agenda Digitală pentru Europa 2020. Conferința cu tema «Eliminarea barierelor digitale» a avut loc la Hotelul Unirea din Iași și s-a bucurat de prezența a peste 70 de participanți. Evenimentul a fost structurat pe trei secțiuni. Prima parte a fost rezervată prezentărilor din partea MCSI referitoare la Agenda Digitală Europa 2020 și cadre de acțiune a Agendei Digitale a României dezvoltate de către MCSI. A doua parte a evenimentului a fost susținută prin prezentări ale partenerilor IBM, Microsoft, HP Ernst&Young și SNR-Radiocom, iar ultima parte a fost dedicată unei sesiuni de mese rotunde care a tratat subiecte de interes național extrase din Agenda Digitală 2020 și moderate de reprezentanți MCSI. Obiectivul Agendei Digitale pentru Europa 2020 este trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potențialul social și economic al ...

continuare →

Un nou cadru legislativ orientat pe creştere economică şi locuri de muncă în UE

Pentru dezvoltarea agendei de coeziune, cu accent pe priorităţile economice, Comisia Europeană a adoptat, pe 6 octombrie, un pachet legislativ pentru perioada 2014-2020. Programul orientează mai precis investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă („Europa 2020”). Accentul pus pe un număr mai limitat de priorităţi de investiţii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ţinte clare şi vor constitui o rezervă financiară de performanţă pentru a recompensa regiunile care îşi îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investiţiilor UE asupra creşterii şi a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanţarea dacă nu se adoptă măsuri corective. Impactul fondurilor va fi, de asemenea, ...

continuare →

IMM-urile din România, printre cele mai performante din UE

Comisia Europeană a realizat un raport privind evoluţia firmelor medii şi mici în raport cu criza financiară. IMM-urile din România au fost incluse în categoria cea mai bună, alături de ţări precum Marea Britanie, Germania şi Suedia, pentru valoarea adăugată şi numărul de locuri de muncă create. Raportul prezentat de Comisia Europeană situează sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) la baza economiei UE. În 2010, în cadrul Uniunii erau înregistrate circa 20,8 milioane IMM-uri ce activau în sectoare non-financiare. Dintre acestea, 19,2 milioane reprezintă microîntreprinderi, cu mai puţin de 10 angajaţi. IMM-urile furnizează peste două treimi din totalul locurilor de muncă în sectorul privat şi contribuie cu 58,4% la formarea PIB. Comisia Europeană a introdus firmele autohtone în grupa ţărilor cu performanţă ridicată, atât în ceea ce priveşte creşterea valorii adăugate, cât şi a locurilor de muncă create în 2010. În cadrul grupei cu cea mai bună performanţă a sectorului ...

continuare →

Lucrătorii români din Spania pot primi informaţii cu privire la piaţa muncii din această ţară prin intermediul unui call-center

Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale aduc la cunoştinţă că, la 4 octombrie 2011, a fost dată în funcţiune infrastructura de comunicaţii aferentă pentru serviciul de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică şi poştă electronică, prin care se oferă informaţii şi consiliere lucrătorilor români din Spania şi celor care doresc informaţii despre noile reglementări privind piaţa muncii din această ţară. Astfel, serviciul de call-center va fi funcţional începând de joi, 6 octombrie 2011, de luni până vineri, între orele 09.00- 21.00 (ora României). De asemenea, cei care vor să primească informaţii prin telefon pot suna la numărul: 0034 – 91.343.33.00 din Spania, respectiv 021- 9256 din România. Apelurile sunt taxate cu tariful normal pentru convorbiri naţionale din orice reţea fixă sau mobilă. Funcţionarea şi atribuţiile centrului sunt în sarcina exclusivă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Astfel, au fost desemnate 15 persoane din ...

continuare →

Guvernul a decis înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate

Guvernul a decis, prin Memorandum, să înfiinţeze Consiliul Naţional pentru Competivitate, o platformă guvernamentală care să asigure un dialog autentic între Executiv, mediul de afaceri şi mediul universitar. Scopul constituirii acestui Consiliu este elaborarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate România 2020, care va oferi o viziune integrată asupra acestui domeniu şi va fundamenta politicile publice. Semestrial, Consiliul Naţional pentru Competitivitate va prezenta rapoarte publice cu privire la dinamica competitivităţii economice. Din structura Consiliului Naţional pentru Competitivitate vor face parte, în proporţii egale, câte 20 de reprezentanţi, decidenţi din instituţiile centrale, experţi din mediul academic şi universitar şi reprezentanţi ai asociaţiilor de afaceri. Consilierul de stat pe probleme economice al primului-ministru, Andreea Paul Vass, a precizat că este nevoie de un asemenea consiliu, întrucât România nu dispunea de un organism public specializat în problemele competitivităţii, iar planurile şi strategiile naţionale solicitate de Uniunea Europeană nu pot înlocui o strategie naţională a competitivităţii ...

continuare →

CE a lansat două dezbateri publice privind accesul la reţelele de telecomunicaţii

Comisia Europeană a lansat două consultări publice referitoare la accesul operatorilor alternativi la reţelele de telefonie fixă şi la reţelele în bandă largă ale operatorilor recunoscuţi. Comisia urmăreşte să stimuleze piaţa internă a serviciilor de telecomunicaţii prin asigurarea unor abordări consecvente şi coerente ale activităţii de reglementare a reţelelor de telefonie şi a reţelelor în bandă largă din toate statele membre. Prima consultare publică s-a referit la accesul nediscriminatoriu pentru operatorii alternativi la infrastructura şi serviciile operatorilor de telecomunicaţii dominanţi. Cea de-a doua consultare a pus accentul pe modul în care autorităţile naţionale de reglementare calculează preţurile pe care operatorii trebuie să le plătească pentru accesul cu ridicata (măsurile corective de tarifare în funcţie de consum). Rezultatele celor două dezbateri vor ajuta Comisia să elaboreze recomandări pentru o aplicare consecventă, favorabilă investiţiilor, a măsurilor corective de nediscriminare şi de control al preţurilor. Consecvenţa cadrelor de reglementare este esenţială pentru a ...

continuare →