16 Iulie, 2019

Categorie : Ştiri

Proiect de Hotărâre al MMFPS privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere » este publicat un proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit proiectului de act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră. De asemenea, în proiectul de Hotărâre este specificat faptul că, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit mai sus. În acelaşi timp, stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la ...

continuare →

Când şi cum se emite certificatul de urbanism

Prin Legea nr. 221/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 853 din 5 decembrie a.c., a fost modificată reglementarea prin care se emite certificatul de urbanism, astfel cum această procedură este prevăzută prin art.29 alin.2) din Legea nr. 350/2001 – cu modificările şi completările ulterioare – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Prin noua formulare, se prevede că certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în cel puţin 3 parcele, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţiile privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism atunci ...

continuare →

CSA: Asigurările nu se fac prin adeziuni, ci prin încheierea unor contracte

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor atenționează opinia publică asupra apariției unor firme care fac promisiuni de ”obținere a unor profituri din adeziunile colectate personal, cât și bonusuri din performanțele echipei”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul instituţiei. CSA precizează că activitățile derulate de aceste firme, care se substituie intermediarilor autorizați pe piața de asigurări, sunt în afara legislației în vigoare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 20.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). ”Asigurările nu se fac prin adeziuni, ci prin încheierea unor contracte în schimbul plății unor prime de asigurare”, a declarat președintele CSA, domnul Constantin Buzoianu. Potrivit CSA, toate formele de asigurare, indiferent că acestea sunt de tip facultativ sau obligatoriu, se încheie doar de companiile de asigurare autorizate, fie prin personal propriu, fie prin intermediari autorizați să desfășoare activitate în ...

continuare →

Detalii privind noua lege a uceniciei

Guvernul a aprobat în data de 6 decembrie Hotărârea pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006. Potrivit actului normativ, prin contractul de ucenicie, angajatul poate obţine un loc de muncă, cu o durată între un an şi 3 ani de zile. Tot în actul normativ este specificată perioada de probă la care poate fi supus ucenicul, respectiv 30 de zile. De asemenea, angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale, unde acesta primeşte un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator. Noua lege a uceniciei simplifică procedurile pentru angajatori. În vechea legislaţie, angajatorii erau nevoiţi să aibă autorizaţii speciale ca să încheie astfel de contracte, iar maiştrii să fie ...

continuare →

Noutăţi în domeniul sănătăţii publice: a fost introdusă coplata pentru servicii medicale

Larg mediatizate şi comentate, modificările la Legea nr.95/2006 (cu modificările şi completările ulterioare) privind reforma în domeniul sănătăţii au fost aprobate de Parlament prin Legea nr. 220/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 851 din 30 noiembrie a.c. Semnalăm principalele elemente de noutate aduse de acest act normativ care a declanşat deja o serie de comentarii în legătură cu modul cum aceste chestiuni îşi vor găsi aplicabilitatea practică, în condiţiile actuale ale sistemului de sănătate publică. ● Coplata pentru unele servicii medicale. Legea prevede sursele din care spitalele publice pot realiza venituri suplimentare, respectiv din: - donaţii şi sponsorizări; - legate; - asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; - închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; - contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatori economici; - editarea şi difuzarea ...

continuare →

MCSI: Consultare publică privind proiectul Ro-NET

În urma unui studiu realizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în cursul anului 2010, a rezultat că populaţia dintr-un număr de 3648 de localităţi (identificate ca fiind zone albe) nu beneficiază de acces la servicii de comunicaţii în bandă largă. Ca urmare a acestei constatări, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă reluarea procedurii de consultare publică privind investiţiile preconizate în infrastructura de comunicaţii în bandă largă din zonele albe de pe teritoriul României. Prin proiectul Ro-NET, lansat de MCSI, se va asigura finanţare 100% din fonduri europene nerambursabile pentru operatorii care doresc să dezvolte reţele de comunicaţii în bandă largă în zonele albe din România – Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, aprobat prin Decizia CE nr. 1437/2007, Axa Prioritară 3, “TIC pentru sectoarele privat şi public”. Astfel, MCSI invită operatorii de comunicaţii care au intenţia de a investi din surse proprii, în următorii 3 ani, ...

continuare →

Comisia Europeană a prezentat un nou program de sprijin financiar pentru stimularea competitivităţii în afaceri şi a IMM-urilor

Promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi, reprezintă aspectele principale ale noului program de sprijin financiar, prezentat la Bruxelles de Comisia Europeană. COSME, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri,este un instrument de finanţare care continuă în mare parte activităţile desfăşurate în cadrul actualului program pentru competitivitate şi inovare (CIP).  Informaţii privind noul program  Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare şi sprijinului destinat internaţionalizării întreprinderilor. Acesta va fi simplificat pentru a face ca întreprinderile mici să beneficieze mai uşor de el. Programul are următoarele obiective generale: * îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri sub formă de participaţii şi împrumuturi: în primul rând, o facilitate de participaţii pentru investiţiile aflate în faza de creştere va oferi IMM-urilor finanţare de tip participaţii, rambursabilă şi cu scop comercial, în principal sub formă de capital de risc, cu ajutorul unor ...

continuare →