21 Martie, 2019

Categorie : Ştiri

Rezultatele acţiunii de control privind comercializarea pâinii

Potrivit unui comunicat de presă emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 25 – 28 iulie 2011, s-a efectuat un control la nivel naţional în ceea ce priveşte calitatea şi modul de încadrare în cantitatea netă declarată a pâinii comercializată în vrac. Rezultatele controlului relevă faptul că au fost constatate numeroase cazuri în care diferenţele medii, faţă de cantităţile nete declarate de producători, la diferite sortimente de pâine, erau între 20-80 g/bucata. În acelaşi timp, pâinea comercializată, de diverse sortimente, avea cantitatea netă declarată neuniformă – de 210g, 295g, 300g, 310g, 315g, 540g. Aceste diferenţe erau greu de sesizat de către consumatori şi creau dificultăţi la achiziţionarea produsului. Inspectorii OPC au mai descoperit faptul că nu se afişau denumirea furnizorului de pâine, denumirea produsului comercializat şi nici preţul de vânzare cu amănuntul, exprimat în lei/kg şi lei/bucată. De asemenea, producătorii comercializau pâinea deformată, aplatizată  şi cu porţiuni parţial ...

continuare →

JEREMIE: o nouă iniţiativă pentru finanţarea IMM-urilor prin BCR

JEREMIE este o iniţiativă bazată pe un parteneriat între Comisia Europeana şi European Investment Bank Group al cărei scop este de a îmbunătăţi finanţarea IMM-urilor din fonduri structurale, în perioada 2007 – 2013. În România, iniţiativa JEREMIE este finanţată de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivăţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 – Accesul IMM-urilor la finanţare şi este implementată de către Fondul European de Investiţii cu care Guvernul României a semnat un acord prin care au fost acordate 100 de milioane de EUR pentru Iniţiativa JEREMIE. Banca Comercială Română (BCR) şi FEI au semnat, în decembrie 2010, Acordul privind Instrumentul Financiar de Garantare pentru Acoperirea Primei Pierderi în cadrul unui Portofoliu de Credite, prin care banca va putea acorda credite IMM-urilor eligibile, în limita unui portofoliu în  valoare de 212,5 milioane euro, ...

continuare →

România, prezentă în graficul creşterii economice de 1,5% în 2011

“România a reuşit să aibă trei trimestre consecutive de creştere economică, cea înregistrată în trimestrul al doilea fiind de 0,2% faţă de primul trimestrul, şi se află în graficul creşterii economice de 1,5% prognozată pentru anul 2011”, se arată într-un comunicat de presă emis de Guvernul României. Afirmaţia aparţine primului-ministru Emil Boc. Potrivit şefului Executivului, creşterea economică din aceste an reflectă politica de investiţii a Guvernului şi faptul că în primele şase luni ale anului 2011 au fost alocate şi cheltuite cu peste 800 de milioane de euro mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Obiectivul Guvernului este să menţină acelaşi nivel al investiţiilor şi să le prioritizeze în trimestrul al treilea şi al patrulea pe cele pe care le are, pentru ca ele să îşi producă eficienţa maximă în economie. Şeful statului a adăugat că vor fi prioritizate investiţiile publice în funcţie de stadiul lor de execuţie, ...

continuare →

1400 de apartamente pentru tineri vor fi construite în Bucureşti

Conform unui comunicat de presă emis de Guvernul României, 1400 de apartamente pentru tineri vor fi construite în sectorul 2 din municipiul Bucureşti. Construcţiile fac parte din programul „Locuinţe pentru tineri”, derulat cu ajutorul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Finanţarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, din bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite. Se preconizează că valoarea investiţiilor va fi de aproximativ 290 de milioane de lei. ...

continuare →

Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată continuă să-şi revină

Rezultatele GfK TEMAX® România pentru cel de-al doilea trimestru al anului 2011 arată că piaţa de bunuri de folosinţă îndelungată a continuat să evolueze în ritmul primului trimestru, înregistrând o creştere de 12,4% comparativ cu acelaşi trimestru al anului trecut, în timp ce creşterea pentru primul semestru a fost de 11,6%. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a fost de 306 milioane de euro în al doilea trimestru şi de 613 milioane pentru primele şase luni ale anului în curs. Sectorul IT a avut din nou cea mai bună performanţă din piaţă (+27,5%). Electrocasnicele mici şi sectorul foto au avut de asemenea creşteri de două cifre, respectiv 17,8% și 17,7%. Sectoarele telecom, electronicele de larg consum precum şi electrocasnicele mari au crescut într-un ritm mai lent, de sub 10%. Piaţa echipamentelor de birou este singura rămasă în zona roşie, dar scăderea s-a diminuat la -3,6%. IT – Creştere puternică pe toate ...

continuare →

A fost lansată platforma online www.edudescentralizare.ro

Platforma a fost lansată în cadrul proiectului „Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului derulează în prezent, în calitate de beneficiar, proiectul Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Proiectul este finanţat din Fondul Social European şi se înscrie în Domeniul Major de Intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională inţială de calitate, contribuind în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de dezvoltare a Resurselor Umane-POS DRU. Proiectul este desfăşurat în parteneriat cu Academia de Studii Economice, The Red Point şi Agenţia OSC. Sistemul informatic lansat este suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar. Prin această platformă se urmăreşte comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor. Site-ul este public şi se adresează tuturor persoanelor interesate de ...

continuare →

CJUE se pronunţă în legătură cu taxa pe autovehicule

O recentă hotărâre C-106/10 din 28 iulie 2011 pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene precizează că o taxă precum taxa pe autovehicule, al cărei fapt generator are o legătură directă cu livrarea unui vehicul care intră în domeniul de aplicare al acestei taxe şi care este achitată de furnizorul acestui vehicul, este cuprinsă în noţiunea „impozite, drepturi, prelevări şi taxe”, în sensul articolului 78 primul paragraf litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, şi trebuie inclusă, în temeiul acestei dispoziţii, în baza de impozitare a TVA‑ului aplicat livrării vehiculului menţionat. Dosarul analizat a avut obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Suprem Administrativ din Portugalia, în vederea soluţionării unei cauze referitoare la  la baza de impozitare pentru taxa datorată pentru fabricarea, montarea, admiterea sau importarea vehiculelor. Cererea de pronunţare a unei ...

continuare →