Categorie : Ştiri

S-a stabilit durata de aprobare a garanţiilor în cadrul Programului “Prima Casă”

Potrivit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), garanţiile în cadrul Programului  “Prima Casă”  se aprobă în maximum 3 – 4 zile de la data înregistrării solicitării de garantare însoţită de documentaţia completă. Conform prevederilor art.8.1. din formularul standard al contractului de Garantare pentru achiziţia de locuinţe în cadrul Programului “ Prima casă”, prevăzut în Anexa nr.5 la Protocolul-cadru aprobat prin Ordinul comun nr.2024/1043/2011, contractul de garantare “intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.” În aceste condiţii, valabilitatea garanţiei şi implicit a contractului de garantare nu este afectată de condiţia rezolutorie a semnării contractului într-un anumit termen. Până la data de 6 octombrie s-au primit în cadrul Programului Prima Casă 4 un număr de 8.416 de solicitări de garantare pentru accesarea de finanţări în valoare de 323.574.193 euro, cu o valoare medie a finanţării ...

continuare →

Norme mai clare pentru informațiile referitoare la medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală

Comisia Europeană a adoptat propuneri revizuite care clarifică informațiile pe care industria de profil le poate pune la dispoziția publicului cu privire la medicamentele eliberate numai pe bază de prescripție medicală. În propunerile sale revizuite, Comisia modifică propunerile inițiale din 2008 și răspunde cererilor formulate de Parlamentul European. Propunerile mențin interdicția actuală cu privire la efectuarea de publicitate pentru medicamentele eliberate numai pe bază de prescripție medicală. Necesitatea adoptării acestor propuneri  Pacienţii doresc să fie mai informaţi cu privire la medicamentele pe care le folosesc și doresc să aibă un cuvânt mai greu de spus referitor la modul în care sunt tratați. În același timp, pacienții se confruntă cu un volum tot mai mare de informații din diferite surse și adesea este dificil pentru ei să identifice informații fiabile despre medicamente. Utilizarea tot mai mare a Internetului în ultimii ani face ca necesitatea de a dispune de informații clare să ...

continuare →

Unde ne plângem când credem ca o lege nu este bună

La Curtea Constituţională? Răspunsul este parţial corect. Curtea ne explică de ce nu este întotdeauna aşa. Într-o cauză având ca obiect anularea unui proces-verbal de contravenţie, aflată în stare de judecată, a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia a susţinut că, deşi Legea nr. 449/2003 transpune în legislaţia internă dispoziţiile Directivei 1999/44/CE, textul directivei a avut în vedere ca prin conţinutul certificatului de garanţie să i se aducă la cunoştinţă consumatorului că beneficiază de anumite drepturi; or, prin modul de redactare a textului de lege criticat nu se realizează acest lucru, ci se creează un privilegiu pentru organele de control care pot săvârşi o serie de abuzuri. Totodată, dispoziţiile criticate nu ar îndeplini criteriile de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate pentru ca subiectele de drept cărora acestea li se adresează să ...

continuare →

S-a dat startul Programului pentru achiziţionarea autovehiculelor cu sistem de propulsie electric şi hibrid

Potrivit unui comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.mmediu.ro/, Ministerul Mediului şi Pădurilor a dat startul achiziţionării maşinilor electrice şi hibrid în cadrul „Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional ”. Cine sunt beneficiarii acestui Program? Beneficiarii acestui Program sunt persoanele fizice, instituţiile publice şi unităţile administrativ-teritoriale. Cei care doresc să achiziţioneze autovehicule cu sistem de propulsie electric şi/sau hibrid se pot înscrie în program până la data de 4 noiembrie 2011. Programul va fi reluat la începutul anului 2012. Pentru producători, sesiunea de înscriere în vederea validării celor care intenţionează să comercializeze autovehicule cu sistem de propulsie şi/ sau hibrid s-a încheiat pe data de 7 octombrie. Sesiunea de înscriere în vederea validării nu se adresează producătorilor deja validaţi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2011. Suma alocată Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru achiziţionarea autovehiculelor cu sistem de ...

continuare →

MADR face recomandări tehnologice cu privire la exploatarea terenului în această toamnă

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Durabile, http://www.madr.ro/, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi MADR au pregătit un set de „Recomandări tehnologice privind exploatarea terenului în această toamnă”, care trebuie avute în vedere de către agricultori. Condiţiile specifice acestei perioade impun unele măsuri privind amplasarea culturilor de toamnă, eliberarea şi pregătirea terenului prin metode tehnologice adaptate acestor condiţii, astfel încât semănatul culturilor să poată fi realizat în perioada optimă şi la parametri de calitate cât mai apropiaţi de cerinţele culturilor. Recomandările tehnologice se referă în principal la aspectele legate de amplasarea culturilor şi lucrările solului pentru culturile de orz şi grâu de toamnă, fertilizarea cu azot şi fosfor, sămânţa şi semănatul, combaterea bolilor şi dăunătorilor, combaterea buruienilor, folosirea regulatorilor de creştere şi irigarea. Recomandările tehnologice privind exploatarea terenului în această toamnă sunt postate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ...

continuare →

Schimbările climatice sunt o problemă foarte gravă pentru 2 din 3 europeni

Potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, mai mult de doi europeni din trei percep schimbările climatice ca fiind o problemă foarte gravă şi aproape 80 % consideră că acţiunea în direcţia combaterii acestora poate impulsiona economia şi crearea de locuri de muncă. Sondajul a relevat faptul că publicul european este mai preocupat de schimbările climatice decât era în 2009 şi că schimbările climatice rămân un motiv de îngrijorare mai serios decât situaţia economică. De asemenea, sondajul arată că în cele 27 de state membre există o aşteptare larg răspândită că Uniunea Europeană va deveni până la mijlocul acestui secol o societate care respectă mediul şi are emisii reduse de carbon. Studiul a fost realizat în iunie 2011. Care sunt rezultatele sondajului ? Conform sondajului, 68% dintre participanţi consideră că schimbările climatice sunt o problemă foarte gravă, 89 % percep schimbările climatice ca o problemă gravă (fie „foarte gravă”, fie „destul ...

continuare →

Controale pentru un comerţ online mai sigur pentru consumatori

În perioada 19 – 23 septembrie 2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a demarat o serie de controale referitoare la respectarea drepturilor consumatorilor în ceea ce priveşte comercializarea online a produselor şi serviciilor. Astfel, în cadrul acţiunii de control au fost verificate 196 de website-uri aparţinând unor operatori economici care comercializează diverse produse şi servicii online, spre exemplu: produse textile, produse electronice, articole pentru copii, produse şi servicii alimentare, vouchere pentru promoţii, servicii turistice etc. La 148 dintre operatorii economici au fost depistate abateri de la prevederile legale. În ce a constat acţiunea de control ? Acţiunea desfăşurată de comisarii Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor a vizat atât verificarea informaţiilor şi a ofertelor postate pe website-uri, cât şi a produselor oferite de comercianţi prin intermediul acestora. Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 204 sancţiuni, din care 83 de amenzi contravenţionale. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 291.500 ...

continuare →