Categorie : Ştiri

Ai nevoie de o apostilă? Noi îţi spunem ce este, care este scopul ei şi cum se eliberează

Ne-am gândit să vă oferim câteva informaţii despre apostilă, în speranţa că venim în ajutorul dumneavoastră. Ce este apostila? Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice. Cum se eliberează apostila ? Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului. Apostila se semnează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului ...

continuare →

Pe şomeri îi aşteaptă zile mai bune?

Cel puţin, aşa se aşteaptă, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Proiectul a fost propus de MMFPS şi este în fază de dezbatere publică. Modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă vizează, în viziunea iniţiatorului, dezvoltarea de noi măsuri de stimulare a ocupării şi adaptarea modului de implementare a acestora la cerinţele actuale ale pieţei muncii. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, proiectul de act normativ stipulează introducerea următoarelor elemente: acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; susţinerea financiară a şomerilor neindemnizaţi pe perioada participării la programele de FPC; flexibilizarea condiţiilor pentru subvenţionarea programelor de FPC organizate de angajatori; accesul şomerilor neindemnizaţi la prime de mobilitate; reducerea condiţionalităţilor pentru firmele care angajează şomeri şi ...

continuare →

GfK TEMAX: Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată îşi menţine creşterea solidă în trimestrul 3

Studiul realizat de GfK TEMAX pentru perioada iulie – septembrie 2011 arată cele mai bune rezultate trimestriale din ultimii trei ani, dar mult sub nivelul anului 2008. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată din România a înregistrat o creştere de două cifre pentru al treilea trimestru consecutiv. Astfel, în primele trei trimestre ale lui 2011 piaţa a arătat o creştere de 11,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Intervalul analizat a fost favorabil în special pentru piaţa de IT (+26,6%), însă nu numai, toate sectoarele monitorizare de GfK TEMAX înregistrând evoluţii pozitive. Pe lângă electrocasnicele mici, foto şi telecom, care au menţinut rate solide de creştere, sectorul echipamentelor de birou a crescut pentru prima dată din 2008. Electronicele şi electrocasnicele mari au marcat o creştere minoră, de 2,7%, respectiv 1,1%. IT: Creşterea de două cifre continuă Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, sectorul IT a înregistrat o creştere consistentă. ...

continuare →

Doriţi să închiriaţi o locuinţă? Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta!

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România ( ANPCPPSR) vă îndeamnă să vă informaţi înainte de a închiria o locuinţă!  Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta:  Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale.  Ce cuprinde contractul scris ?  Contractul scris va cuprinde adresa locuinţei care face obiectul închirierii, suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun, precum şi suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun. De asemenea, în contract se va mai stipula valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată, suma plătită în avans în contul chiriei, locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor.  Totodată, se vor mai preciza obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului, inventarul obiectelor şi ...

continuare →

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

MMFPS a iniţiat un  proiect de lege pentru modificarea unor acte normative care reglementează acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Proiectul de lege a fost făcut public, spre consultare, pe data de 11 noiembrie. În perspectiva adoptării, săptămâna viitoare, a Legii asistenţei sociale – aşteptată pentru săptămâna viitoare – MMFPS pregăteşte deja modificarea unor acte normative, în sensul raportării cuantumurilor beneficiilor de asistenţă socială, respectiv a drepturilor prevăzute de această Ordonanţă la indicatorul social de referinţă. Conform aceastei legi, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport de indicatorul social de referinţă prin aplicarea unui indice social de inserţie. Punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesită modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale care reglementează, în prezent, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, indemnizaţiilor speciale pentru îngrijirea copilului cu handicap, stimulentului lunar ori stimulentului de inserţie, respectiv: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei ...

continuare →

Un senator doreşte să modifice Legea nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările prezente în proiectul de act normativ.  Astfel, se modifică literele a) şi b) ale Articolului 1, care vor avea următorul cuprins : „ a) zilier – persoană fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate conform nomenclatorului COR, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii; b) beneficiar de lucrări – persoana fizică/juridică, persoana fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică,  titular al întreprinderii individuale pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional”. O altă modificare prevăzută în proiectul de lege este aceea că, la articolul 1, după litera c), se introduce o nouă literă, litera ...

continuare →

MMFPS doreşte să modifice Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere », se află un Proiect de lege prin care se doreşte modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. Vă prezentăm în cele ce urmează principalele modificări şi completări la Legea privind alocaţia de stat pentru copii. În primul rând, se modifică articolul 2, care va avea următorul cuprins :  ”Art. 2. – (1) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii cetăţenilor români, care au domiciliul sau reşedinţa în România şi care nu au rezidenţa stabilită în altă ţară împreună cu copiii lor. (2) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi pentru copiii ai căror părinţi, cetăţeni români, şi-au stabilit rezidenţa în altă ţară, în situaţia în care aceşti copii au domiciliul sau reşedinţa în România şi au stabilit un alt reprezentant legal în România. (3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi copiilor ...

continuare →