21 August, 2019

Categorie : Ştiri

Cum stabileşti categoria de poluare, în scopul achiziţionării rovignetei

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 15/2002 şi a normelor metodologice de aplicare ale acesteia, date de O.M.L.P.T.L. 1433/2002 începând cu 01.01.2005 pentru toate tipurile de autovehicule omologate în România se plăteşte de către proprietarii acestora un tarif de utilizare a infrastructurii de transport rutier – rovignetă. Conform actelor normative enunţate mai sus, pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa total maximă autorizată de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de numărul de osii ale autovehiculului şi de emisiile poluante. În acelaşi timp, pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa total maximă autorizată sub 12 tone şi pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa total maximă autorizată, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în funcţie de tipul autovehiculului şi de emisiile poluante. În ceea ce priveşte gradul de poluare chimică, el este ...

continuare →

Un antidot al medicamentelor contrafăcute – eTACT

Consiliul Europei şi Direcţia Europeană a Calităţii Medicamentelor şi Îngrijilor Medicale au lansat la 1 februarie 2012 “eTACT”, un serviciu informatic care va permite pacienţilor să verifice autenticitatea medicamentelor prin internet şi telefoanele mobile tip “smartphone”. eTACT face parte din strategia globală a Consiliului Europei în materie de luptă împotriva producătorilor de medicamente contrafăcute. Aplicaţia eTACT este concepută ca un serviciu public care acoperă ansamblul medicamentelor din lanţul legal de aprovizionare. Aceasta va fi disponbilă, printre altele, în 36 state membre ale Comisiei Farmacopeei Europene. Consiliul Europei susţine că “eTACT” va aduce o contribuţie majoră oferind un serviciu de urmărire securizat, interoperabil, eficient, rentabil şi flexibil pentru protejarea sănătăţii publice. De asemenea, CE va organiza în următoarele luni, pentru autorităţile europene şi organizaţiile pacienţilor, consultaţii, ateliere tehnice şi o serie de ghiduri practice pe internet. Scopul atelierelor este de a ajuta utilizatorii să înţeleagă cum se foloseşte efectiv aplicţia şi ...

continuare →

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene dă o soluţie contrară principiilor propuse de ACTA!

În hotărârea pronunţată în cauza C-360/10, CJUE a statuat că administratorul unei reţele sociale online nu poate fi constrâns să instituie un sistem de filtrare general, care să-i vizeze pe toţi utilizatorii săi, pentru a preveni utilizarea ilicită a operelor muzicale şi audiovizuale. O asemenea obligaţie nu ar respecta interdicţia de a impune unui asemenea furnizor o obligaţie generală de supraveghere, nici cerinţa de a asigura un just echilibru între, pe de o parte, protecţia dreptului de autor şi, pe de altă parte, libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi libertatea de a primi şi de a transmite informaţii. Astfel cum se arată în Comunicatul CJUE – din 16 februarie a.c. – referitor la hotărârea pronunţată, în cauza dezbătută este implicată, pe de o parte, SABAM, o societate belgiană de gestiune care reprezintă autorii, compozitorii şi editorii de opere muzicale. În această ...

continuare →

Ştiţi care sunt tipurile de documente cu care puteţi călători în străinătate?

Potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, există mai multe tipuri de documente pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate. Acestea sunt: - paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu, paşaportul simplu şi titlul de călătorie; Documentele enumerate sunt proprietatea statului român şi reprezintă dovada identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate. Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte. Noi vă vom prezenta câteva informaţii despre paşaportul simplu şi titlul de călătorie. Despre paşaportul simplu Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile ...

continuare →

UE prezintă Cartea Albă referitoare la pensii

Potrivit RCE România, pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE. Tinerii europeni vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Dacă Europa nu poate garanta pensii decente, milioane de oameni se vor confrunta cu sărăcia la bătrânețe. Europa îmbătrânește pentru că oamenii trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Începând de anul viitor, populația activă a UE va începe deja să scadă. Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari asupra bugetelor naționale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea creată de criza financiară și economică. Având în vedere această situaţie, Comisia Europeană a publicat o Carte Albă privind pensiile. Cartea prezintă modul în care UE și statele membre pot acționa pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sistemele noastre de pensii. De asemenea, în document sunt prezentate inițiative pentru a contribui ...

continuare →

Despre programul de ajutor alimentar pentru cetăţenii defavorizaţi din UE

Deși Uniunea Europeană se bucură, în medie, de unul dintre cele mai ridicate standarde de viață din lume, unele persoane se află în imposibilitatea de a-și asigura necesarul de hrană. Se estimează că la nivelul UE există 43 milioane de persoane cu risc de sărăcie alimentară, adică persoane care nu își pot permite să mănânce o masă completă o dată la două zile. Programul pentru persoanele cele mai defavorizate sprijină furnizarea de alimente către aceste persoane sau familii deosebit de vulnerabile. Potrivit Parlamentului European, Programul “Alimente pentru cei nevoiași” va continua să furnizeze hrană pentru cei mai defavorizați cetățeni ai Uniunii Europene încă doi ani de-acum încolo, datorită unui plan de salvare a programului, agreat împreună cu Consiliul și aprobat în sesiunea plenară de miercuri, 15.02.2012. Programul, de care beneficiază 18 milioane dintre cei mai săraci cetățeni din 20 de state membre ale Uniunii Europene, se va derula până la ...

continuare →

Sondaj Eurobarometru privind corupţia în UE

Potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat în cele 27 de state membre ale UE în septembrie 2011, corupția rămâne o problemă majoră în țările Uniunii Europene, ba chiar se pare că a crescut în ultimii trei ani. Din datele obținute, reiese că aproape trei sferturi din europeni continuă să considere corupția drept o problemă gravă și sunt de părere că ea este prezentă la toate nivelurile de guvernare, arată RCE România. Potrivit sondajului, opt procente din respondenți afirmă că li s-a cerut sau sugerat să dea mită în ultimul an. Prezentă sub forme și în domenii care diferă de la un stat membru la altul, corupția afectează întreaga UE. Printre efectele corupţiei se numără reducerea investițiilor, blocarea funcționării corecte a pieței interne și impactul negativ asupra finanțelor publice. Se estimează că fenomenul corupției costă economia UE aproximativ 120 de miliarde de euro pe an. Principalele constatări ale sondajului Eurobarometru: - majoritatea europenilor ...

continuare →