16 August, 2017

Categorie : Ştiri

Proprietarii de autovehicule noi vor obţine cartea de identitate pe baza unui certificat de conformitate

Persoanelor fizice şi juridice care vor achiziţiona vehicule noi, (aflate la prima înmatriculare), începând cu 1 ianuarie 2013,  nu li se va elibera Cartea de Identitate, dacă, odată cu celelalte acte necesare, nu vor prezenta la RAR şi Certificatul de Conformitate al vehiculului în original, potrivit unui comunicat al Registrului Auto Român. Certificatul de Conformitate are rolul de a atesta că vehiculul este conform cu prevederile legislative în vigoare. Toate persoanele care vor cumpăra autoturisme trebuie să solicite comerciantului certificatul menţionat mai sus, dealer-ul având obligaţia să-l elibereze pe loc. Important! Absenţa Certificatului de Conformitate conduce în cele din urmă la imposibilitatea înmatriculării autoturismului. Comercianţii trebuie să elibereze Certificatele de Conformitate (pe care le obţin de la producători) pentru toate vehiculele care deţin omologare CE de tip. În caz contrar, se fac responsabili de eventualele probleme cauzate cumpărătorilor, ce decurg din această situaţie. Prezentarea la Registrul Auto Român a Certificatului ...

continuare →

CEDO: Refuzul executării hotărârilor definitive privind drepturile salariale şi eşalonarea lor sunt conforme Convenţiei

Prin decizia sa din data de 4 septembrie 2012, publicată la 18 septembrie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins ca vădit neîntemeiate cererile reclamanţilor din cauza “Dumitru şi alţii împotriva României“, potrivit informaţiilor furnizate de JurisprudenţaCEDO.com În cauza precizată mai sus, reclamanţii invocau încălcarea articolului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la un proces echitabil), respectiv a articolului 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie (dreptul de proprietate), prin aceea că autorităţile interne (i.e. Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice) au refuzat să pună în executare hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele interne, hotărâri ce recunoşteau drepturi salariale restante. În motivarea hotărârii sale, CEDO a apreciat că echilibrul între interesele reclamanţilor şi interesul general al societăţii a fost menţinut, neputându-se reproşa Guvernului român că a refuzat să execute hotărârile interne ce recunoşteau reclamanţilor drepturi de natură patrimonială. CEDO a apreciat că eşalonarea plăţilor de către Guvern, ...

continuare →

Sălile de fitness şi culturism vor avea nevoie de autorizare anti-doping

Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi o hotărâre care stabileşte că societăţile comerciale care au ca obiect de activitate culturism şi fitness vor fi obligate să se autorizeze din punct de vedere anti-doping, un act normativ asemănător fiind însă aprobat şi în urmă cu un an, scrie agenţia de presă Mediafax. Această prevedere se găseşte în Hotărârea pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping. Guvernul a anunţat şi în urmă cu un an că a emis o hotărâre care îi obligă pe proprietarii sălilor de culturism şi fitness să obţină un certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-doping, valabil pentru o perioadă de trei ani. Actul normativ aprobat atunci de Executiv reglementa normele de aplicare a Legii 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare ...

continuare →

Proiect de lege: 14 mai, Ziua dreptului internaţional umanitar

Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat în dezbatere publică, vineri, 14 septembrie, un proiect de lege privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar. Potrivit proiectului de act normativ, ziua de 14 mai va fi declarată Ziua dreptului internaţional umanitar. Cu ocazia acestei zile, se vor organiza la nivel naţional sau local, o serie de manifestări cultural-educative şi ştiinţifice consacrate cunoaşterii şi promovării dreptului internaţional umanitar. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor trebui să sprijine organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a manifestărilor precizate mai sus. De asemenea, conform proiectului de lege, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor trebui să realizeze şi să includă în programele lor emisiuni dedicate acestei zile. Citeşte textul integral al proiectului MAI! Click aici! ...

continuare →

Acte necesare pentru stabilirea domiciliului unui străin în România

Modul în care se poate obţine stabilirea domiciliului unui străin pe teritoriul României se găseşte reglementat în O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 421 din data de 5/06/2008, completată de O.U.G. nr. 12/2010. Stabilirea domiciliului în România se aprobă, la cerere, de către şeful Autorităţii pentru străini. Străinii titulari ai unui drept de şedere temporară în scop de studii nu pot solicita stabilirea domiciliului în România. Condiţii de stabilire a domiciliului în România Dreptul de şedere permanentă se acordă, la cerere, pe perioadă nedeterminată, străinilor titulari ai unui drept de şedere, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au avut o şedere continuă şi legală pe teritoriul României în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel: (i) şederea va fi considerată continuă atunci când perioada de absenţă de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive şi nu depăşeşte în ...

continuare →

Proiect MAI privind evidenţa, stabilirea domiciliului şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Ministerul Administraţiei şi Internelor a lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Potrivit proiectului de act normativ, cetăţenii români au dreptul să-şi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, în ţară sau străinătate, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege. Astfel, exercitarea acestui drept va trebui să se realizeze cu bună-credinţă, cu respectarea legilor care interesează ordinea publică şi a bunelor moravuri şi fără scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv şi nerezonabil. În proiectul de lege se specifică faptul că restrângerea exerciţiului acestui drept se poate realiza de către instanţa de judecată în scopul apărării securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea instrucţiei penale, prevenirea consecinţelor unei ...

continuare →

Norme referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 10/09/2012 au fost publicate Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Potrivit actului normativ, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale. Cardul naţional este parte componentă a sistemului naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate din cadrul platformei informatice din asigurările de sănătate şi reprezintă un instrument electronic cu elemente de securitate speciale împotriva falsificării şi contrafacerii. Cardul se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniţi. Termenul de valabilitate a cardului naţional este de 5 ani de la data emiterii. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate începe de ...

continuare →