20 Septembrie, 2019

Categorie : IMM

Măsuri suplimentare pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii

Prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 134/2011 a fost modificată Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr.103/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 396 şi 396 bis din 6 iunie 2011. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial nr.543 din 1 august a.c. Dintre facilităţile introduse, prin modificările aprobate, reţinem: ● Condiţiile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului: în noua formulă, se precizează clar obligaţia autorizării de cel puţin 6 luni a codului secundar CAEN pentru care se solicită finanţarea. În forma anterioară a Procedurii, cerinţa era astfel formulată: “codul CAEN pentru care solicită finanţare este principal sau secundar autorizat de cel puţin 6 luni”. Rămâne valabilă obligaţia privind dovada a cel puţin un an ...

continuare →

Programul Kogălniceanu pentru IMM-uri

Guvernul pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii programul guvernamental Mihail Kogălniceanu având ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Programul a fost aprobat prin ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011, publicată în M.Of. nr. 460 din 30 iunie a.c. Urmând a se derula pe perioada 2011-2013, în bază multianuală, programul constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a depăşi durata programului. Contractul de garantare se încheie între beneficiarul programului, instituţia de credit finanţatoare şi Fondul ...

continuare →

Doar 12% din împrumuturile acordate IMM-urilor din UE prin Fondul de garantare au fost pentru investiţii inovatoare

IMM-urile reprezintă 99% din totalitatea întreprinderilor şi furnizează 75 de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Conform Observatorului IMM-urilor Europene (Observatory of European SMEs), accesul la credite reprezintă o problemă pentru IMM-urile din Europa. Sectorul public joacă un rol important în sprijinirea sectorului IMM-urilor, în special în furnizarea de finanţare adecvată. Fondul de garantare pentru IMM-uri este un instrument financiar gestionat de Fondul European de Investiţii în numele Comisiei Europene, instrument prin care se furnizează garanţii sau contragaranţii intermediarilor financiari pentru împrumuturile acordate de instituţiile financiare IMM-urilor cu scopul de a creşte oferta de finanţare prin împrumut a acestora din urmă. ● Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat rezultatele auditului său desfăşurat cu scopul de a evalua dacă Fondul de garantare pentru IMM-uri a fost sau nu eficace, fiind analizate în special aspectele privind conceperea şi planificarea, gestiunea operaţiunilor acestuia şi îndeplinirea obiectivelor sale. CCE a constatat ...

continuare →

POSCCE: Clarificări privind documentele solicitate pentru proiectele de investiţii mari ale IMM-urilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POSCCE) transmite celor interesaţi precizări în legătură cu prevederile cuprinse În Ghidul Solicitantului aferent lansării Apelului 3 de proiecte pentru Operaţiunea 1.1.1.A1 “Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii”, publicat pe data de 23.05.2011. Organismul Intermediar pentru IMM-uri (OI IMM) informează solicitanţii că toate documentele precizate la alin. A din Cap. III.2.1. – Înregistrarea on-line, trebuie să fie datate înaintea depunerii lor conform indicaţiilor din Ghid, cu excepţia Certificatului constatator în original care trebuie emis cu maxim 60 de zile calendaristice anterior înscrierii on-line, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul solicitantul. OI IMM anunţă, de asemenea, că oricare prevedere din Ghidul Solicitantului, contrară precizărilor de mai sus, se modifică în consecinţă. * Pentru clarificare, reluăm precizările din Ghidul solicitantului, pentru acest Apel, în ...

continuare →

Întreprinderile mici primesc un apărător în fiecare stat membru UE

Proaspăt numiţii “Dna/Dl IMM” vor apăra interesele întreprinderilor mici și mijlocii. În primul rând, aceştia vor verifica aplicarea corectă a legislaţiei UE privind IMM-urile şi se vor asigura că politicile la nivel național, regional și local sunt favorabile întreprinderilor. Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene, a inaugurat o nouă reţea de ambasadori pentru IMM-uri în statele membre la conferinţa SBA „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desfăşurată la Budapesta. În timp ce IMM-urile sunt afectate de politici elaborate în diferite departamente ale administraţiei, pornind de la impozite la situaţia financiară şi de la reglementare la educaţie, ambasadorii pentru IMM-uri ar trebui să ajute micile întreprinderi să se concentreze asupra principalei lor misiuni, de a prospera şi de a crea locuri de muncă. Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat în cadrul Comisiei europene, a declarat: „Noii ambasadori pentru IMM-uri se vor asigura că administraţiile «gândesc mai întâi la scară mică» şi ţin ...

continuare →

S-a deschis apelul de proiecte pentru întreprinderi mari

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE) a lansat, pe 24 mai 2011, cererea de propuneri de proiecte aferentă Operaţiunii „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari”, din cadrul Direcţiei Majore de Intervenţie 1.1. “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţă pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri”. Cererile de finanţare vor putea fi depuse începând cu data de 2 iunie 2011, termenul limită fiind 16 august 2011. Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 400 milioane de lei, iar valoarea finanţării nerambursabile pentru un proiect este de maxim 20 milioane lei. ● Ca obiective, programul sprijină întreprinderile pentru creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor, întreprinderi care realizează investiţii moderne şi, implicit, îşi cresc competitivitatea. Programul sprijină întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională, să îşi ridice gradul de inovare cu aplicabilitate în ...

continuare →

S-a lansat apelul de proiecte Investiţii mari pentru întreprinderi mici!

OI IMM a lansat, pe 23.05.2011, operaţiunea dedicată investiţiilor pentru IMM-uri, 1.1.1. A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijloci,i din cadrul POSCCE. Organismul Intermediar pentru IMM informează solicitanţii de fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Operaţiunii 1.1.1.A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a POS CCE, că pe 23 mai 2011, prin Ordinul nr. 1031/23.05.2011, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011. Bugetul acestui apel de proiecte este de 425 mil. lei. Apelul de proiecte, lansat pe 23 mai, rămâne deschis până pe data de 23 august 2011 ora 9.00. Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 2 ...

continuare →