22 August, 2017

Categorie : IMM

POSCCE: Clarificări privind documentele solicitate pentru proiectele de investiţii mari ale IMM-urilor

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (AM POSCCE) transmite celor interesaţi precizări în legătură cu prevederile cuprinse În Ghidul Solicitantului aferent lansării Apelului 3 de proiecte pentru Operaţiunea 1.1.1.A1 “Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii”, publicat pe data de 23.05.2011. Organismul Intermediar pentru IMM-uri (OI IMM) informează solicitanţii că toate documentele precizate la alin. A din Cap. III.2.1. – Înregistrarea on-line, trebuie să fie datate înaintea depunerii lor conform indicaţiilor din Ghid, cu excepţia Certificatului constatator în original care trebuie emis cu maxim 60 de zile calendaristice anterior înscrierii on-line, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul unde îşi are sediul solicitantul. OI IMM anunţă, de asemenea, că oricare prevedere din Ghidul Solicitantului, contrară precizărilor de mai sus, se modifică în consecinţă. * Pentru clarificare, reluăm precizările din Ghidul solicitantului, pentru acest Apel, în ...

continuare →

Întreprinderile mici primesc un apărător în fiecare stat membru UE

Proaspăt numiţii “Dna/Dl IMM” vor apăra interesele întreprinderilor mici și mijlocii. În primul rând, aceştia vor verifica aplicarea corectă a legislaţiei UE privind IMM-urile şi se vor asigura că politicile la nivel național, regional și local sunt favorabile întreprinderilor. Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene, a inaugurat o nouă reţea de ambasadori pentru IMM-uri în statele membre la conferinţa SBA „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desfăşurată la Budapesta. În timp ce IMM-urile sunt afectate de politici elaborate în diferite departamente ale administraţiei, pornind de la impozite la situaţia financiară şi de la reglementare la educaţie, ambasadorii pentru IMM-uri ar trebui să ajute micile întreprinderi să se concentreze asupra principalei lor misiuni, de a prospera şi de a crea locuri de muncă. Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat în cadrul Comisiei europene, a declarat: „Noii ambasadori pentru IMM-uri se vor asigura că administraţiile «gândesc mai întâi la scară mică» şi ţin ...

continuare →

S-a deschis apelul de proiecte pentru întreprinderi mari

Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE) a lansat, pe 24 mai 2011, cererea de propuneri de proiecte aferentă Operaţiunii „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderile mari”, din cadrul Direcţiei Majore de Intervenţie 1.1. “Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţă pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri”. Cererile de finanţare vor putea fi depuse începând cu data de 2 iunie 2011, termenul limită fiind 16 august 2011. Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 400 milioane de lei, iar valoarea finanţării nerambursabile pentru un proiect este de maxim 20 milioane lei. ● Ca obiective, programul sprijină întreprinderile pentru creşterea cifrei de afaceri şi, implicit, a exporturilor, întreprinderi care realizează investiţii moderne şi, implicit, îşi cresc competitivitatea. Programul sprijină întreprinderile româneşti să devină mai competitive pe piaţa internaţională, să îşi ridice gradul de inovare cu aplicabilitate în ...

continuare →

S-a lansat apelul de proiecte Investiţii mari pentru întreprinderi mici!

OI IMM a lansat, pe 23.05.2011, operaţiunea dedicată investiţiilor pentru IMM-uri, 1.1.1. A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijloci,i din cadrul POSCCE. Organismul Intermediar pentru IMM informează solicitanţii de fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul Operaţiunii 1.1.1.A1 – Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru investiţii în întreprinderile mici şi mijlocii, DMI 1.1, Axa Prioritară 1 a POS CCE, că pe 23 mai 2011, prin Ordinul nr. 1031/23.05.2011, Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a aprobat forma finală a Ghidului Solicitantului şi lansarea Cererii de Propuneri de Proiecte pentru anul 2011. Bugetul acestui apel de proiecte este de 425 mil. lei. Apelul de proiecte, lansat pe 23 mai, rămâne deschis până pe data de 23 august 2011 ora 9.00. Aplicaţia electronică de înregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 2 ...

continuare →

Programul de finanţare nerambursabilă START pentru IMM-uri

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanţare – START”, este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii. Obiectivul programului îl constituie stimularea înființării de noi întreprinderi, mici și mijlocii, îmbunătățirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private. Procedura instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 10.000.000 lei, gestionat de Agenție pentru organizarea și desfășurarea de workshopuri de pregătire antreprenorială UNCTAD / EMPRETEC și acordarea de Alocații Financiare Nerambursabile (AFN). Prin implementarea programului în anul 2011 se estimează acordarea ...

continuare →