21 August, 2017

Categorie : IMM

S-a lansat ediţia de anul acesta a “Premiilor europene de promovare a iniţiativelor antreprenoriale”!

Comisia Europeană a lansat ediţia 2012 a Premiilor europene de promovare a iniţiativelor antreprenoriale. Concursul îşi propune să recompenseze succesul organismelor publice şi al parteneriatelor public-privat în promovarea întreprinderilor şi a spiritului antreprenorial.  În condiţiile în care, în prezent, IMM-urile creează 85% din locurile de muncă noi din UE, evenimentul va aduce în discuţie şi posibilităţile de finanţare a IMM-urilor pentru acei antreprenori care doresc să îşi extindă afacerile şi să intre pe pieţe noi. Sunt eligibile organizaţii naţionale, oraşe, regiuni, regiuni şi comunităţi locale, precum şi parteneriate public-privat între autorităţi şi întreprinzători, programe educaţionale şi organizaţii din mediul de afaceri. Sunt acceptate şi iniţiative cross-border, în măsura în care acestea sunt nominalizate de ambele ţări implicate. În acest an, competiţia are 5 categorii: - promovarea spiritului antreprenorial; - investiţia în competenţe; - îmbunătăţirea mediului de afaceri; - sprijinirea internaţionalizării întreprinderilor; - spiritul antreprenorial responsabil şi favorabil incluziunii. Nominalizările vor ...

continuare →

Tu ştiai de programul “Erasmus pentru tineri antreprenori”?

Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori are rolul de a ajuta noii antreprenori din ţările participante să îşi îmbogăţească experienţa, să înveţe şi să îşi creeze o reţea de contacte prin petrecerea unor perioade de timp în alte ţări participante, în întreprinderile unor oameni de afaceri experimentaţi, se arată pe site-ul Finanţare.ro. Obiectivele programului Obiectivul general al acestui program este de a dezvolta spiritul antreprenorial, internaţionalizarea şi competitivitatea noilor antreprenori potenţiali şi a celor care conduc microîntreprinderi şi întreprinderi mici nou-înfiinţate în ţările participante. Această activitate se adresează persoanelor care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere şi antreprenorilor care au înfiinţat recent o întreprindere. Cine poate participa la program? Orice entitate publică sau privată care îşi desfăşoară activitatea în sectorul sprijinirii întreprinderilor poate participa la program. Sunt incluse aici, în special: - entităţi publice responsabile sau active în domeniul afacerilor economice, al întreprinderilor, al sprijinului pentru întreprinderi sau în alte domenii conexe; ...

continuare →

Programul „Mihail Kogălniceanu” va continua şi în 2012, în limita unui plafon de 1.200 de milioane lei

Conform Guvernului, „Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii va continua în 2012, în scopul stimulării înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor”. În acest sens, Guvernul a decis ieri, 28.02.2012, printr-o Hotărâre de Guvern, alocarea unui plafon de garantare pentru anul 2012 la nivelul sumei de 1.200 de milioane lei, corelat cu bugetul alocat acestui program pentru anul în curs. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a precizat că, de la implementarea acestui program, care a început la 7 septembrie 2011, până la sfârşitul anului, au fost aprobate 222 de proiecte în valoare de 17,3 milioane de lei. Banii sunt asiguraţi din Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Context Programul Kogălniceanu pentru întreprinderile mici şi mijlocii este un program multianual de încurajare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor pe perioada 2011-2013, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/IMM/an, cu ...

continuare →

Ce trebuie făcut pentru stimularea IMM-urilor

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a identificat 12 prioritati pe care autoritatile trebuie sa le aiba in vedere astfel incat sa asigure dezvoltarea sectorului IMM. Potrivit Comunicatului din partea Biroului de presă al CNIPMMR, lista Consiliului cuprinde următoarele: ● iniţierea unei noi Legi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care să asigure implementarea deplină la nivel naţional a Small Business Act (SBA), aplicarea principiului „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri” şi creşterea treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2012-2020; ● creşterea sumelor alocate programelor de înfiinţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cu alocarea prioritară a 300 milioane euro pentru susţinerea financiară a programului start-up ...

continuare →

A fost aprobată OUG pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri a fost aprobată prin Legea 301 din 23 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial 941 din 30 decembrie 2011. Conform actului normativ, ordonanţa de urgenţă se aprobă cu unele modificări. Vi le prezentăm în cele ce urmează. 1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:  “b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;”. 2. La articolul 5, litera d) va avea următorul cuprins:  “d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a“.  Sursa : Monitorul Oficial ...

continuare →

Noile norme ale UE privind colectarea de fonduri: promovarea capitalului de risc pentru IMM-uri şi facilitarea accesului la credite

Accesul la finanţare este esenţial pentru creșterea potenţialului de competitivitate şi de creştere al IMM-urilor. În contextul crizei actuale, marcat de o scădere a împrumuturilor acordate economiei reale, este tot mai dificil pentru astfel de societăţi să aibă acces la împrumuturi. Din acest motiv, Comisia Europeană prezintă o strategie de promovare a unui acces mai bun al IMM-urilor la finanţare, cuprinzând un plan de acţiune la nivelul UE, care prevede un sprijin tot mai mare din partea bugetului UE şi a Băncii Europene de Investiţii, precum şi o propunere de regulament de stabilire a unor norme uniforme privind comercializarea fondurilor de capital de risc. Datorită noului regulament, investitorii în capital de risc vor putea colecta mai uşor fonduri din întreaga Europă în beneficiul întreprinderilor nou-înfiinţate. Această abordare este simplă: odată ce sunt îndeplinite anumite cerinţe, toţi administratorii de fonduri eligibile pot mobiliza capital, sub denumirea de „fond european de capital ...

continuare →

Comisia Europeană a prezentat un nou program de sprijin financiar pentru stimularea competitivităţii în afaceri şi a IMM-urilor

Promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi, reprezintă aspectele principale ale noului program de sprijin financiar, prezentat la Bruxelles de Comisia Europeană. COSME, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri,este un instrument de finanţare care continuă în mare parte activităţile desfăşurate în cadrul actualului program pentru competitivitate şi inovare (CIP).  Informaţii privind noul program  Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare şi sprijinului destinat internaţionalizării întreprinderilor. Acesta va fi simplificat pentru a face ca întreprinderile mici să beneficieze mai uşor de el. Programul are următoarele obiective generale: * îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri sub formă de participaţii şi împrumuturi: în primul rând, o facilitate de participaţii pentru investiţiile aflate în faza de creştere va oferi IMM-urilor finanţare de tip participaţii, rambursabilă şi cu scop comercial, în principal sub formă de capital de risc, cu ajutorul unor ...

continuare →