17 Ianuarie, 2020

Categorie : Social

Modificări la reglementările privind programul “Prima casă”

Ministrul finanţelor publice şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri  au emis Ordinul nr. 2.024/1.043, publicat în M.Of.nr. 370 din 26 mai a.c. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului “Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”. Din acest amplu act normativ semnalăm câteva din modificările introduse în reglementările ministeriale, menţionate în preambul, în domeniu. ● La cererea finanţatorilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite trimestrial o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită. ● Sumele provenite din valorificarea bunurilor imobile achiziţionate prin programul «Prima casă», ...

continuare →

Formarea profesională a salariaţilor

Prezentăm tema propusă astfel cum este reglementată în Codul muncii recent modificat şi completat prin Legea nr.42/2011, publicată în Monitorul oficial nr.225 din 31 martie şi intrată în vigoare de la 30 aprilie a.c. Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, a fost republicat în Monitorul oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: - adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; - obţinerea unei calificări profesionale; - actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; - reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; - dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; - prevenirea riscului şomajului; - promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin ...

continuare →

PFA pot lucra cu angajaţi

Această libertate a fost acordată prin modificările aduse, recent, la ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Modificarea la care ne referim a fost introdusă prin ordonanţa de urgenţă nr. 46/2011, publicată în M.Of.nr. 350 din 19 mai a.c., ca o măsură de eliminare a dificultăţilor întâmpinate de persoanele fizice autorizate titulari ai contractelor de finanţare din fonduri europene nerambursabile, care potrivit reglementărilor în vigoare nu pot face angajări de personal. Potrivit actului normativ, persoana fizică autorizată îşi poate desfăşura activitatea poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii.  Pe de altă parte, PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. * Reamintim, ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, reglementează ...

continuare →

Rezultatele GfK TEMAX® România pentru primul trimestru al anului 2011: prima creştere încurajatoare, de la debutul crizei, pentru piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată

Pentru prima dată în ultimii doi ani, piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a cunoscut o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În trimestrul I 2011, piaţa a atins o valoare cu 10,7% peste cea a perioadei corespunzătoare din 2010. Într-un trimestru de revenire pentru aproape toate sectoarele monitorizate de GfK Temax, Foto şi IT au avut cea mai bună performanţă. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a fost, în primul trimestru 2011, de 307 milioane de euro, reprezentând o creştere de 10,7% faţă de trimestrul I 2010. Sectoare precum foto şi electronicele de larg consum şi-au confirmat evoluţia încurajatoare de la sfârşitul anului trecut, în timp ce IT-ul a avut un trimestru excelent, cu o creştere de peste 25%. Vânzările de electrocasnice mici au crescut de asemenea în primele trei luni ale acestui an (+6.5%). Vânzările de electrocasnice mari şi cele din sectorul Telecom au rămas relativ stabile. Piaţa ...

continuare →

Deloitte Private Equity Index: investitorii caută noi oportunităţi, iar indicele de încredere se află la cel mai ridicat nivel din aprilie 2007

Optimismul împărtăşit în prezent de fondurile de investiţii active în Europa Centrală a depăşit nivelul atins în aprilie 2007, când se înregistra un record de încredere, fiind un vârf al perioadei ante-criză. Potrivit analiştilor de la Deloitte, această evoluţie pozitivă reflectă experienţa investitorilor de capital de risc, care şi-au intensificat activitatea în regiune, precum şi creşterea solidă a economiilor din ţările în care aceste fonduri sunt prezente, precum Polonia, Cehia şi Slovacia. Concluziile se regăsesc în cel mai recent studiu realizat de Deloitte Europa Centrală cu privire la încrederea fondurilor de investiţii cu capital de risc, un proiect care ia pulsul comunităţii de profil de două ori pe an, încă din 2003. Garret Byrne, Partener Deloitte şi lider M&A Transaction Services, spune: „Întrebarea este dacă aceste concluzii indică începutul unei noi perioade importante pentru piaţa de tranzacţii. Semnele sunt pozitive, un procent semnificativ mai mare de profesionişti anticipând să cumpere ...

continuare →

CRPE lansează raportul ”Subvenţie multianuală, decuplată de suprafaţă – O propunere românească pentru viitorul fermelor mici din Europa”

Comisarul european Dacian Cioloş a prezentat, în noiembrie 2010, comunicarea „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”. Comunicarea va fi urmată în 2011 de o propunere legislativă a Comisiei. Suntem, deci, în etapa de trecere de la principii generale la măsuri concrete. În acest context, Centrul Român de Politici Europene propune o schemă de subvenţionare a fermelor mici care ar trebui să faciliteze accesul acestor fermieri la bani – pentru cei cu exploataţii comerciale viabile economic, precum şi încurajarea vânzării terenurilor agricole de către cei cu loturi mici, fără perspective comerciale. Raportul CRPE defineste fermele mici ca fiind acele gospodării care primesc în prezent mai puţin de 1250 de Euro ca subvenţie directă. Din cele 7,8 milioane de ferme din UE care primesc acum plăţi directe, aproximativ 5 milioane se integrează sub pragul respectiv. Rezultă că propunerea CRPE s-ar aplica pentru 5 milioane de fermieri europeni. In cazul Romaniei, impactul ar fi ...

continuare →

Normele la activităţile desfăşurate cu zilieri

De dată recentă, Legea nr. 52/2011 (publicată în M.Of.nr. 276 din 20 aprilie a.c.) a reglementat exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. În temeiul prevederilor legii, au fost elaborate şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordinele MMFPS şi MFP nr. 1.439/1.930, publicate în Monitorul Oficial nr.300 din 2 mai 2011. ● Normele stabilesc regimul Registrului de evidenţă a zilierilor, cu trimitere la modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a registrului astfel cum sunt prevăzute în anexele la Lege: - înregistrarea cronologică a zilierilor; -  obligaţia beneficiarului de lucrări de a trimite la inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă; - delegarea de competenţe în cazul beneficiarilor de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; ● Se precizează sistemul de raportare între inspectoratele teritoriale de muncă, Inspecţia Muncii şi MMFPS privind evoluţia ...

continuare →