24 Ianuarie, 2020

Categorie : Social

Doar 4% dintre români folosesc Internet banking

GfK România a investigat, în studiul GfK FMDS 2011, obiceiurile de utilizare a serviciilor financiare online de către români în comparaţie cu cele ale cetăţenilor din alte ţări ale Europei Centrale şi de Est. La nivel global, există o tendinţă bine conturată de folosire a acestor tipuri de servicii. În ciuda acestei realităţi, România are una dintre cele mai mici rate de penetrare a serviciilor bancare prin Internet din ţările CEE – 4% faţă de 42% în Cehia, 34% în Austria sau 13% în Croaţia. Numai Bulgaria se află în urma noastră la acest capitol, cu 2%. Dintr-o medie de 4,5 activităţi derulate pe Internet, 4,2 sunt pentru informare, comunicare şi amuzament, un număr foarte redus de utilizatori accesând Internetul pentru tranzacţii. Astfel, dintr-un total de 9,6 milioane de români bancarizaţi, doar 4% îşi verifică contul prin Internet banking şi 3% fac tranzacţii folosind acest serviciu online. Un procent asemănător ...

continuare →

Obţinerea de rezultate în materie de creştere şi locuri de muncă: Comisia prezintă recomandările specifice fiecărei ţări pentru 2011

În data de 7 iunie a.c., Comisia a adoptat 27 de seturi de  recomandări specifice fiecărei ţări – la care se adaugă un set pentru zona euro în ansamblu – pentru a sprijini statele membre să definească politicile lor economice şi sociale în vederea obţinerii de rezultate în materie de creştere, locuri de muncă şi finanţe publice. La începutul acestui an, statele membre și Comisia au convenit asupra a 10 priorităţi-cheie pentru a face faţă actualei crize, pregătind calea spre o economie mai sustenabilă. Întrucât situaţia variază de la ţară la ţară, Comisia recomandă măsuri bine definite pentru fiecare stat membru. Aceasta ar trebui să sprijine fiecare ţară să se axeze pe pârghii strategice în următoarele 12-18 luni, şi astfel să stimuleze economia UE în ansamblu. „Economia UE se află într-un punct critic. Redresarea câștigă teren, dar este foarte inegală pe continent – și există în continuare multe incertitudini”, a ...

continuare →

Un raport al Comisiei evidenţiază existenţa unei crize a inovării în Europa şi analizează progresele statelor membre

Potrivit concluziilor Comisiei Europene din raportul privind competitivitatea Uniunii inovării, pentru ca Strategia Europa 2020 să poată determina o creştere durabilă inteligentă, este necesar ca nivelul de performanţă al UE în materie de inovare să fie ameliorat considerabil în numeroase sectoare. Raportul analizează punctele tari şi punctele slabe ale sistemelor naţionale de cercetare şi inovare şi oferă elemente concrete care vor sta la baza opţiunilor strategice naţionale. Raportul se bazează pe Tabloul de bord al Uniunii inovării şi include o fişă descriptivă cu informaţii detaliate referitoare la performanţa fiecărei ţări în materie de cercetare şi inovare. Principalele concluzii ale raportului ● Europa trebuie să-şi accelereze investiţiile în cercetare şi inovare. În prezent, UE progresează lent spre atingerea obiectivului de a investi 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare (2,01% în 2009), însă decalajul faţă de principalii concurenţi creşte tot mai mult, mai ales din cauza faptului că întreprinderile investesc mai ...

continuare →

Evaluarea, promovarea şi avansarea personalului contractual din M.A.D.R.

Prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.916/2011, publicat ăn M.Of.nr. 398 din 7 iunie a.c. a fost aprobat Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia. Regulamentul stabileşte: ● evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual: procedura evaluării, criteriile generale de evaluare, contestaţia la evaluare; ● promovarea personalului contractual: pe un post vacant, promovarea în funcţie prin transformarea propriului post în cazul absolvenţilor învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare; examenul de promovare, soluţionarea contestaţiilor; ● avansarea personalului debutant (perioada cu încadrare de salariu de debutant fiind pe o perioadă de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an): evaluarea în baza raportului de stagiu întocmit de persoana încadrată pe funcţia de debutant ...

continuare →

Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului

Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 dau soluţii de caz referitoare la condiţiile în care se constituie dreptul la indemnizaţie. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale  nr. 1474/2011 şi au fost publicate în M.Of. nr. 360/2011. Pentru a avea imaginea de ansamblu a problemei în discuţie, reluăm textul art. 2 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 care prevede: “Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi: ...

continuare →

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Situaţiile pe care le prezentăm sunt incluse în Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, instrucţiuni aprobate prin Ordinul MMFPS nr.1474/ 2011, publicat în Monitorul oficial nr. 360 din 24.05.2011. Condiţii de eligibilitate ● Persoana îndreptăţită solicită direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, neexprimându-şi opţiunea de a beneficia de concediu de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de un an de către copil. Persoana îndreptăţită poate solicita direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea ...

continuare →

Deloitte: Optimismul revine în mod susţinut în Europa Centrală

România manifestă încredere mai scăzută faţă de perspectivele de angajare, rolul inovaţiei şi R&D. Perspectivele României se stabilizează, pe fondul îmbunătăţirii încrederii în economia naţională, a termenelor de plată a creanţelor şi a planurilor de investiţii, potrivit celei de-a cincea ediţii a Deloitte Business Sentiment Index (DBSI). Pe de altă parte, nivelul de încredere s-a înjumătăţit în ceea ce priveşte perspectivele de angajare şi relaxarea reglementărilor în următoarele 12 luni. „De la ultima ediţie a studiului, în trimestrul trei al anului trecut, numărul directorilor executivi optimişti a rămas în mare același (39%), în timp ce procentul pesimiştilor a scăzut de la 20% la 13%”, spune George Mucibabici, Președintele Deloitte România. „În plus, directorii români sunt mai relaxaţi în privinţa termenelor de plată a creanţelor (84% dintre ei spun că facturile sunt plătite într-o perioadă de timp sigură sau relativ sigură, faţă de 70% la ediţia anterioară; în acelaşi timp, numărul ...

continuare →