26 August, 2019

Categorie : Social

Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului

Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 dau soluţii de caz referitoare la condiţiile în care se constituie dreptul la indemnizaţie. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale  nr. 1474/2011 şi au fost publicate în M.Of. nr. 360/2011. Pentru a avea imaginea de ansamblu a problemei în discuţie, reluăm textul art. 2 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 care prevede: “Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi: ...

continuare →

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

Situaţiile pe care le prezentăm sunt incluse în Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, instrucţiuni aprobate prin Ordinul MMFPS nr.1474/ 2011, publicat în Monitorul oficial nr. 360 din 24.05.2011. Condiţii de eligibilitate ● Persoana îndreptăţită solicită direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, neexprimându-şi opţiunea de a beneficia de concediu de creştere a copilului până la împlinirea vârstei de un an de către copil. Persoana îndreptăţită poate solicita direct stimulentul de inserţie, începând cu ziua următoare celei în care încetează concediul de maternitate, dacă îndeplineşte condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea ...

continuare →

Deloitte: Optimismul revine în mod susţinut în Europa Centrală

România manifestă încredere mai scăzută faţă de perspectivele de angajare, rolul inovaţiei şi R&D. Perspectivele României se stabilizează, pe fondul îmbunătăţirii încrederii în economia naţională, a termenelor de plată a creanţelor şi a planurilor de investiţii, potrivit celei de-a cincea ediţii a Deloitte Business Sentiment Index (DBSI). Pe de altă parte, nivelul de încredere s-a înjumătăţit în ceea ce priveşte perspectivele de angajare şi relaxarea reglementărilor în următoarele 12 luni. „De la ultima ediţie a studiului, în trimestrul trei al anului trecut, numărul directorilor executivi optimişti a rămas în mare același (39%), în timp ce procentul pesimiştilor a scăzut de la 20% la 13%”, spune George Mucibabici, Președintele Deloitte România. „În plus, directorii români sunt mai relaxaţi în privinţa termenelor de plată a creanţelor (84% dintre ei spun că facturile sunt plătite într-o perioadă de timp sigură sau relativ sigură, faţă de 70% la ediţia anterioară; în acelaşi timp, numărul ...

continuare →

Modificări la reglementările privind programul “Prima casă”

Ministrul finanţelor publice şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri  au emis Ordinul nr. 2.024/1.043, publicat în M.Of.nr. 370 din 26 mai a.c. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului “Prima casă” şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”. Din acest amplu act normativ semnalăm câteva din modificările introduse în reglementările ministeriale, menţionate în preambul, în domeniu. ● La cererea finanţatorilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală transmite trimestrial o informare privind stadiul procedurilor de valorificare a bunului care face obiectul contractului de garanţie, în cadrul procedurii de executare silită. ● Sumele provenite din valorificarea bunurilor imobile achiziţionate prin programul «Prima casă», ...

continuare →

Formarea profesională a salariaţilor

Prezentăm tema propusă astfel cum este reglementată în Codul muncii recent modificat şi completat prin Legea nr.42/2011, publicată în Monitorul oficial nr.225 din 31 martie şi intrată în vigoare de la 30 aprilie a.c. Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, a fost republicat în Monitorul oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: - adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; - obţinerea unei calificări profesionale; - actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; - reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; - dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; - prevenirea riscului şomajului; - promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin ...

continuare →

PFA pot lucra cu angajaţi

Această libertate a fost acordată prin modificările aduse, recent, la ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Modificarea la care ne referim a fost introdusă prin ordonanţa de urgenţă nr. 46/2011, publicată în M.Of.nr. 350 din 19 mai a.c., ca o măsură de eliminare a dificultăţilor întâmpinate de persoanele fizice autorizate titulari ai contractelor de finanţare din fonduri europene nerambursabile, care potrivit reglementărilor în vigoare nu pot face angajări de personal. Potrivit actului normativ, persoana fizică autorizată îşi poate desfăşura activitatea poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii.  Pe de altă parte, PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit art. 16, chiar dacă colaborarea este exclusivă. * Reamintim, ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, reglementează ...

continuare →

Rezultatele GfK TEMAX® România pentru primul trimestru al anului 2011: prima creştere încurajatoare, de la debutul crizei, pentru piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată

Pentru prima dată în ultimii doi ani, piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a cunoscut o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În trimestrul I 2011, piaţa a atins o valoare cu 10,7% peste cea a perioadei corespunzătoare din 2010. Într-un trimestru de revenire pentru aproape toate sectoarele monitorizate de GfK Temax, Foto şi IT au avut cea mai bună performanţă. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a fost, în primul trimestru 2011, de 307 milioane de euro, reprezentând o creştere de 10,7% faţă de trimestrul I 2010. Sectoare precum foto şi electronicele de larg consum şi-au confirmat evoluţia încurajatoare de la sfârşitul anului trecut, în timp ce IT-ul a avut un trimestru excelent, cu o creştere de peste 25%. Vânzările de electrocasnice mici au crescut de asemenea în primele trei luni ale acestui an (+6.5%). Vânzările de electrocasnice mari şi cele din sectorul Telecom au rămas relativ stabile. Piaţa ...

continuare →