Categorie : Social

Rezultatele GfK TEMAX® România pentru primul trimestru al anului 2011: prima creştere încurajatoare, de la debutul crizei, pentru piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată

Pentru prima dată în ultimii doi ani, piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a cunoscut o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În trimestrul I 2011, piaţa a atins o valoare cu 10,7% peste cea a perioadei corespunzătoare din 2010. Într-un trimestru de revenire pentru aproape toate sectoarele monitorizate de GfK Temax, Foto şi IT au avut cea mai bună performanţă. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată a fost, în primul trimestru 2011, de 307 milioane de euro, reprezentând o creştere de 10,7% faţă de trimestrul I 2010. Sectoare precum foto şi electronicele de larg consum şi-au confirmat evoluţia încurajatoare de la sfârşitul anului trecut, în timp ce IT-ul a avut un trimestru excelent, cu o creştere de peste 25%. Vânzările de electrocasnice mici au crescut de asemenea în primele trei luni ale acestui an (+6.5%). Vânzările de electrocasnice mari şi cele din sectorul Telecom au rămas relativ stabile. Piaţa ...

continuare →

Deloitte Private Equity Index: investitorii caută noi oportunităţi, iar indicele de încredere se află la cel mai ridicat nivel din aprilie 2007

Optimismul împărtăşit în prezent de fondurile de investiţii active în Europa Centrală a depăşit nivelul atins în aprilie 2007, când se înregistra un record de încredere, fiind un vârf al perioadei ante-criză. Potrivit analiştilor de la Deloitte, această evoluţie pozitivă reflectă experienţa investitorilor de capital de risc, care şi-au intensificat activitatea în regiune, precum şi creşterea solidă a economiilor din ţările în care aceste fonduri sunt prezente, precum Polonia, Cehia şi Slovacia. Concluziile se regăsesc în cel mai recent studiu realizat de Deloitte Europa Centrală cu privire la încrederea fondurilor de investiţii cu capital de risc, un proiect care ia pulsul comunităţii de profil de două ori pe an, încă din 2003. Garret Byrne, Partener Deloitte şi lider M&A Transaction Services, spune: „Întrebarea este dacă aceste concluzii indică începutul unei noi perioade importante pentru piaţa de tranzacţii. Semnele sunt pozitive, un procent semnificativ mai mare de profesionişti anticipând să cumpere ...

continuare →

CRPE lansează raportul ”Subvenţie multianuală, decuplată de suprafaţă – O propunere românească pentru viitorul fermelor mici din Europa”

Comisarul european Dacian Cioloş a prezentat, în noiembrie 2010, comunicarea „Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020”. Comunicarea va fi urmată în 2011 de o propunere legislativă a Comisiei. Suntem, deci, în etapa de trecere de la principii generale la măsuri concrete. În acest context, Centrul Român de Politici Europene propune o schemă de subvenţionare a fermelor mici care ar trebui să faciliteze accesul acestor fermieri la bani – pentru cei cu exploataţii comerciale viabile economic, precum şi încurajarea vânzării terenurilor agricole de către cei cu loturi mici, fără perspective comerciale. Raportul CRPE defineste fermele mici ca fiind acele gospodării care primesc în prezent mai puţin de 1250 de Euro ca subvenţie directă. Din cele 7,8 milioane de ferme din UE care primesc acum plăţi directe, aproximativ 5 milioane se integrează sub pragul respectiv. Rezultă că propunerea CRPE s-ar aplica pentru 5 milioane de fermieri europeni. In cazul Romaniei, impactul ar fi ...

continuare →

Normele la activităţile desfăşurate cu zilieri

De dată recentă, Legea nr. 52/2011 (publicată în M.Of.nr. 276 din 20 aprilie a.c.) a reglementat exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. În temeiul prevederilor legii, au fost elaborate şi Normele metodologice de aplicare, aprobate prin ordinele MMFPS şi MFP nr. 1.439/1.930, publicate în Monitorul Oficial nr.300 din 2 mai 2011. ● Normele stabilesc regimul Registrului de evidenţă a zilierilor, cu trimitere la modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a registrului astfel cum sunt prevăzute în anexele la Lege: - înregistrarea cronologică a zilierilor; -  obligaţia beneficiarului de lucrări de a trimite la inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă; - delegarea de competenţe în cazul beneficiarilor de lucrări care au înfiinţate sucursale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; ● Se precizează sistemul de raportare între inspectoratele teritoriale de muncă, Inspecţia Muncii şi MMFPS privind evoluţia ...

continuare →

Protecţia consumatorilor la servicii turistice

Diversificarea serviciilor turistice şi nevoia de aliniere la reglementările comunitare actuale, au impus introducerea în legislaţia românească a unor instituţii noi, de natură să răspundă practicilor contractuale care deja funcţionează în serviciile turistice. Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2011 reglementează protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb, pentru a se asigura un înalt nivel de protecţie a consumatorilor. Reglementarea se aplică cu respectarea prevederilor legale referitoare la: - modalităţile de reparare a prejudiciului şi la căile de atac prevăzute în dreptul comun; - înregistrarea bunurilor mobile sau imobile şi transferul dreptului de proprietate a bunurilor imobile; - condiţiile de amplasare sau criteriile şi metodologia de autorizare ori licenţiere; - determinarea ...

continuare →

Implicaţii socio-economice ale cultivării plantelor modificate genetic

Un raport al Comisiei Europene prezentat pe 15 aprilie demonstrează limitările actuale ale evaluării implicaţiilor socio-economice ale cultivării plantelor modificate genetic în Uniunea Europeană. Reamintim că, recent, ministerul român al agriculturii a pierdut, în instanţă un proces în care s-a pus în discuţie modul de reglementare a pragului minim peste care prezenţa într-un lot de seminţe a unor seminţe modificate genetic trebuie în mod obligatoriu semnalată pe etichetă (vezi rubrica Ştiri din 19 aprilie). Raportul către Parlamentul European şi Consiliu, bazat pe informaţiile furnizate în principal de statele membre, relevă faptul că informaţiile existente sunt adesea limitate din punct de vedere statistic şi că se bazează frecvent pe idei preconcepute despre cultivarea OMG-urilor. În raport, Comisia prezintă şi o analiză a dimensiunii socio-economice a cultivării OMG-urilor, astfel cum este raportată în literatura ştiinţifică internațională şi în concluziile proiectelor de cercetare finanţate din programul-cadru european pentru cercetare. Comisarul pentru Sănătate şi ...

continuare →

AOAR cere Guvernului informări trimestriale privind stadiul lucrărilor de infrastructură

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) cere public Guvernului, Ministerului Transporturilor să prezinte transparent şi cel puţin trimestrial, stadiul de realizare a diferitelor proiecte de infrastructură (în principal rutieră şi feroviară), finanţate din fonduri europene, de la buget şi prin credite de la instituţii bancare (BEI, BERD ş.a.). AOAR isi exprimă public dezacordul faţă de schimbările frecvente ale priorităţilor Guvernului în ceea ce priveşte marile proiecte de infrastructură de transport. Un exemplu citat în scrisoarea deschisă a AOAR îl reprezintă investiţia pentru realizarea unui traseu de mare viteză pe calea ferată între Viena – Budapesta – Bucureşti – Constanţa. Această axă feroviară ar lega cele 4 oraşe cu axa feroviară Paris – Strasbourg – Stuttgard – Viena – Bratislava –  Budapesta. Anunţată oficial, în sedinţa comună de guvern România-Ungaria din noiembrie 2007, ironizată şi neglijată în fapt de ministrii ce au condus Ministerul Transporturilor, această investiţie ambiţioasă cu o ...

continuare →