15 Septembrie, 2019

Categorie : Social

Consultare publică europeană privind practicile comerciale frauduloase

Comisia Europeană lansează o consultare publică, prin rezultatele aşteptate urmând să fie aplicate măsuri pentru protejarea întreprinderilor din UE împotriva înşelăciunilor și practicilor frauduloase. Micile întreprinderi din Europa au de suferit de pe urma comercianţilor necinstiţi care recurg la practici frauduloase, cum ar fi publicitatea înșelătoare. Fraudatorii se ascund în spatele frontierelor naționale și exploatează vulnerabilitatea întreprinderilor, în special a celor mici, atunci când desfăşoară activităţi în alte ţări din Uniunea Europeană. Pot, de asemenea, cădea victime profesioniști, cum ar fi medici sau avocați, precum și organizații ale societății civile. Pentru a le asigura acestora o protecţie mai bună, Comisia Europeană lansează o consultare publică cu scopul de a colecta, de la întreprinderi și de la alți păgubiți, mai multe informații cu privire la natura și anvergura practicilor frauduloase, inclusiv ale înșelăciunilor online. După consultare, Comisia va analiza care sunt cele mai bune modalități de a pune capăt exploatării de ...

continuare →

Persoanele care agresează personalul medical vor primi sancţiuni mai drastice

La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat, în şedinţa din 19 octombrie, Legea de modificare a L 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii.  Ce prevede actul normativ?  Conform actului normativ, ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau orice alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii, va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. În acelaşi timp, orice acte de violenţă, ca de exemplu lovirea, săvâşite împotriva cadrelor medicale vor fi sancţionate cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar vătămarea corporală poate fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. Vătămarea corporală gravă se va pedepsi cu închisoare de la 3 la 12 ani. Ministerul Sănătăţii a mai atras atenţia asupra problemelor de siguranţă cu care se confruntă personalul medical. Astfel, ...

continuare →

Care sunt actele doveditoare pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei?

Potrivit art. 14 alin.(1) din OUG nr.70/2011 ”ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art.8, 9 şi 11 alin.(1) se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia”, se arată într-un comunicat de presă emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS). Astfel, în acest sezon rece, nu se solicită acte doveditoare. Acestea vor fi solicitate la efectuarea anchetei sociale, moment în care vor fi prezentate de beneficiar toate documentele necesare care constituie baza aprobării dreptului şi menţinerii acestuia. Tot în prezentul comunicat este precizat că atât OUG nr.70/2011, cât şi normele metodologice de aplicare aprobate prin HG nr.920/2011, cu modificările ulterioare, nu prevăd prezentarea sau solicitarea de documente doveditoare. În ceea ce priveşte alte documente doveditoare, acestea vor fi solicitate NUMAI LA EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALE. Nu în ultimul rând, solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt rugaţi să declare corect şi conform ...

continuare →

Ministerul Sănătăţii face recomandări privind sănătatea populaţiei în această perioadă a anului

Deoarece a venit toamna, iar această perioadă este caracterizată de fluctuaţii frecvente de temperatură, Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să asculte sfatul medicilor, să respecte regulile de igienă şi să se vaccineze antigripal, pentru evitarea îmbolnăvirilor. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile va începe monitorizarea cazurilor de viroze respiratorii şi gripă din sezonul 2011-2012. De asemenea, Ministerul Sănătăţii va lansa campania anuală de vaccinare antigripală gratuită. Anul acesta, se doreşte utilizarea unui număr de 1.000.000 de doze de vaccin gripal pentru imunizarea cu prioritate a persoanelor cu risc ridicat de îmbolnăvire. Astfel, vor fi vaccinate persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare,  boli metabolice, copii şi bătrâni instituţionalizaţi, personal medical, conform recomandărilor OMS şi ECDC. Ca în fiecare an, campania Ministerului Sănătăţii se va derula prin cabinetele medicilor de familie şi în unităţi sanitare.  Ce ne recomandă Ministerul ...

continuare →

S-a stabilit durata de aprobare a garanţiilor în cadrul Programului “Prima Casă”

Potrivit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), garanţiile în cadrul Programului  “Prima Casă”  se aprobă în maximum 3 – 4 zile de la data înregistrării solicitării de garantare însoţită de documentaţia completă. Conform prevederilor art.8.1. din formularul standard al contractului de Garantare pentru achiziţia de locuinţe în cadrul Programului “ Prima casă”, prevăzut în Anexa nr.5 la Protocolul-cadru aprobat prin Ordinul comun nr.2024/1043/2011, contractul de garantare “intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi este valabil pe toată durata finanţării garantate.” În aceste condiţii, valabilitatea garanţiei şi implicit a contractului de garantare nu este afectată de condiţia rezolutorie a semnării contractului într-un anumit termen. Până la data de 6 octombrie s-au primit în cadrul Programului Prima Casă 4 un număr de 8.416 de solicitări de garantare pentru accesarea de finanţări în valoare de 323.574.193 euro, cu o valoare medie a finanţării ...

continuare →

Norme mai clare pentru informațiile referitoare la medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală

Comisia Europeană a adoptat propuneri revizuite care clarifică informațiile pe care industria de profil le poate pune la dispoziția publicului cu privire la medicamentele eliberate numai pe bază de prescripție medicală. În propunerile sale revizuite, Comisia modifică propunerile inițiale din 2008 și răspunde cererilor formulate de Parlamentul European. Propunerile mențin interdicția actuală cu privire la efectuarea de publicitate pentru medicamentele eliberate numai pe bază de prescripție medicală. Necesitatea adoptării acestor propuneri  Pacienţii doresc să fie mai informaţi cu privire la medicamentele pe care le folosesc și doresc să aibă un cuvânt mai greu de spus referitor la modul în care sunt tratați. În același timp, pacienții se confruntă cu un volum tot mai mare de informații din diferite surse și adesea este dificil pentru ei să identifice informații fiabile despre medicamente. Utilizarea tot mai mare a Internetului în ultimii ani face ca necesitatea de a dispune de informații clare să ...

continuare →

Unde ne plângem când credem ca o lege nu este bună

La Curtea Constituţională? Răspunsul este parţial corect. Curtea ne explică de ce nu este întotdeauna aşa. Într-o cauză având ca obiect anularea unui proces-verbal de contravenţie, aflată în stare de judecată, a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia a susţinut că, deşi Legea nr. 449/2003 transpune în legislaţia internă dispoziţiile Directivei 1999/44/CE, textul directivei a avut în vedere ca prin conţinutul certificatului de garanţie să i se aducă la cunoştinţă consumatorului că beneficiază de anumite drepturi; or, prin modul de redactare a textului de lege criticat nu se realizează acest lucru, ci se creează un privilegiu pentru organele de control care pot săvârşi o serie de abuzuri. Totodată, dispoziţiile criticate nu ar îndeplini criteriile de claritate, precizie, previzibilitate şi predictibilitate pentru ca subiectele de drept cărora acestea li se adresează să ...

continuare →