Categorie : Social

MADR face recomandări tehnologice cu privire la exploatarea terenului în această toamnă

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Durabile, http://www.madr.ro/, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” şi MADR au pregătit un set de „Recomandări tehnologice privind exploatarea terenului în această toamnă”, care trebuie avute în vedere de către agricultori. Condiţiile specifice acestei perioade impun unele măsuri privind amplasarea culturilor de toamnă, eliberarea şi pregătirea terenului prin metode tehnologice adaptate acestor condiţii, astfel încât semănatul culturilor să poată fi realizat în perioada optimă şi la parametri de calitate cât mai apropiaţi de cerinţele culturilor. Recomandările tehnologice se referă în principal la aspectele legate de amplasarea culturilor şi lucrările solului pentru culturile de orz şi grâu de toamnă, fertilizarea cu azot şi fosfor, sămânţa şi semănatul, combaterea bolilor şi dăunătorilor, combaterea buruienilor, folosirea regulatorilor de creştere şi irigarea. Recomandările tehnologice privind exploatarea terenului în această toamnă sunt postate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ...

continuare →

Schimbările climatice sunt o problemă foarte gravă pentru 2 din 3 europeni

Potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, mai mult de doi europeni din trei percep schimbările climatice ca fiind o problemă foarte gravă şi aproape 80 % consideră că acţiunea în direcţia combaterii acestora poate impulsiona economia şi crearea de locuri de muncă. Sondajul a relevat faptul că publicul european este mai preocupat de schimbările climatice decât era în 2009 şi că schimbările climatice rămân un motiv de îngrijorare mai serios decât situaţia economică. De asemenea, sondajul arată că în cele 27 de state membre există o aşteptare larg răspândită că Uniunea Europeană va deveni până la mijlocul acestui secol o societate care respectă mediul şi are emisii reduse de carbon. Studiul a fost realizat în iunie 2011. Care sunt rezultatele sondajului ? Conform sondajului, 68% dintre participanţi consideră că schimbările climatice sunt o problemă foarte gravă, 89 % percep schimbările climatice ca o problemă gravă (fie „foarte gravă”, fie „destul ...

continuare →

Controale pentru un comerţ online mai sigur pentru consumatori

În perioada 19 – 23 septembrie 2011, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului a demarat o serie de controale referitoare la respectarea drepturilor consumatorilor în ceea ce priveşte comercializarea online a produselor şi serviciilor. Astfel, în cadrul acţiunii de control au fost verificate 196 de website-uri aparţinând unor operatori economici care comercializează diverse produse şi servicii online, spre exemplu: produse textile, produse electronice, articole pentru copii, produse şi servicii alimentare, vouchere pentru promoţii, servicii turistice etc. La 148 dintre operatorii economici au fost depistate abateri de la prevederile legale. În ce a constat acţiunea de control ? Acţiunea desfăşurată de comisarii Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor a vizat atât verificarea informaţiilor şi a ofertelor postate pe website-uri, cât şi a produselor oferite de comercianţi prin intermediul acestora. Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 204 sancţiuni, din care 83 de amenzi contravenţionale. Valoarea totală a amenzilor aplicate este de 291.500 ...

continuare →

MCSI doreşte construirea unei infrastructuri naţionale de broadband

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale împreună cu Agora Group au organizat cel de-al doilea eveniment din cadrul roadshow-ului Agenda Digitală pentru Europa 2020. Conferința cu tema «Eliminarea barierelor digitale» a avut loc la Hotelul Unirea din Iași și s-a bucurat de prezența a peste 70 de participanți. Evenimentul a fost structurat pe trei secțiuni. Prima parte a fost rezervată prezentărilor din partea MCSI referitoare la Agenda Digitală Europa 2020 și cadre de acțiune a Agendei Digitale a României dezvoltate de către MCSI. A doua parte a evenimentului a fost susținută prin prezentări ale partenerilor IBM, Microsoft, HP Ernst&Young și SNR-Radiocom, iar ultima parte a fost dedicată unei sesiuni de mese rotunde care a tratat subiecte de interes național extrase din Agenda Digitală 2020 și moderate de reprezentanți MCSI. Obiectivul Agendei Digitale pentru Europa 2020 este trasarea unui parcurs în scopul de a exploata la maximum potențialul social și economic al ...

continuare →

Un nou cadru legislativ orientat pe creştere economică şi locuri de muncă în UE

Pentru dezvoltarea agendei de coeziune, cu accent pe priorităţile economice, Comisia Europeană a adoptat, pe 6 octombrie, un pachet legislativ pentru perioada 2014-2020. Programul orientează mai precis investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă („Europa 2020”). Accentul pus pe un număr mai limitat de priorităţi de investiţii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ţinte clare şi vor constitui o rezervă financiară de performanţă pentru a recompensa regiunile care îşi îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investiţiilor UE asupra creşterii şi a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanţarea dacă nu se adoptă măsuri corective. Impactul fondurilor va fi, de asemenea, ...

continuare →

Lucrătorii români din Spania pot primi informaţii cu privire la piaţa muncii din această ţară prin intermediul unui call-center

Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale aduc la cunoştinţă că, la 4 octombrie 2011, a fost dată în funcţiune infrastructura de comunicaţii aferentă pentru serviciul de centru de răspuns cu apelare prin linie telefonică şi poştă electronică, prin care se oferă informaţii şi consiliere lucrătorilor români din Spania şi celor care doresc informaţii despre noile reglementări privind piaţa muncii din această ţară. Astfel, serviciul de call-center va fi funcţional începând de joi, 6 octombrie 2011, de luni până vineri, între orele 09.00- 21.00 (ora României). De asemenea, cei care vor să primească informaţii prin telefon pot suna la numărul: 0034 – 91.343.33.00 din Spania, respectiv 021- 9256 din România. Apelurile sunt taxate cu tariful normal pentru convorbiri naţionale din orice reţea fixă sau mobilă. Funcţionarea şi atribuţiile centrului sunt în sarcina exclusivă a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Astfel, au fost desemnate 15 persoane din ...

continuare →

CE a lansat două dezbateri publice privind accesul la reţelele de telecomunicaţii

Comisia Europeană a lansat două consultări publice referitoare la accesul operatorilor alternativi la reţelele de telefonie fixă şi la reţelele în bandă largă ale operatorilor recunoscuţi. Comisia urmăreşte să stimuleze piaţa internă a serviciilor de telecomunicaţii prin asigurarea unor abordări consecvente şi coerente ale activităţii de reglementare a reţelelor de telefonie şi a reţelelor în bandă largă din toate statele membre. Prima consultare publică s-a referit la accesul nediscriminatoriu pentru operatorii alternativi la infrastructura şi serviciile operatorilor de telecomunicaţii dominanţi. Cea de-a doua consultare a pus accentul pe modul în care autorităţile naţionale de reglementare calculează preţurile pe care operatorii trebuie să le plătească pentru accesul cu ridicata (măsurile corective de tarifare în funcţie de consum). Rezultatele celor două dezbateri vor ajuta Comisia să elaboreze recomandări pentru o aplicare consecventă, favorabilă investiţiilor, a măsurilor corective de nediscriminare şi de control al preţurilor. Consecvenţa cadrelor de reglementare este esenţială pentru a ...

continuare →