21 Iulie, 2019

Categorie : Social

MECMA lansează în dezbatere publică un proiect de lege privind invenţiile de serviciu

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în rubrica „Transparenţă decizională”, este publicat un proiect de Lege privind invenţiile de serviciu.  Ce sunt invenţiile de serviciu ?  Invenţiile de serviciu sunt invenţiile create de inventatorii salariaţi, care se află într-una dintre următoarele situaţii: a) au rezultat în exercitarea funcţiei lor, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu încredinţate în mod expres în cadrul contractului de muncă sau în fişa postului sau prin alte acte administrative ale angajatorului, care prevăd o misiune inventivă; b) s-au obţinut fie prin cunoaşterea sau utilizarea experienţei angajatorului şi/sau prin folosirea mijloacelor materiale ale acestuia, sau prin pregătirea şi formarea profesională dobândită de inventatorul salariat din grija şi pe cheltuiala angajatorului, fie prin utilizarea unor informaţii rezultate din activitatea angajatorului pe durata contractului de muncă, precum şi pe o perioadă de minimum 2 ani de la încetarea acestuia.  Ce este misiunea inventivă ?  Misiunea inventivă este definită printr-o ...

continuare →

Află tot ce ar trebui să ştii despre roaming!

Vă pregătiţi să plecaţi peste hotare de sărbători? Atunci, este bine să ştiţi care sunt drepturile voastre în absolut orice situaţie. Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România vă învaţă tot ce trebuie să ştiţi despre roaming.  Ce este roaming-ul?  Cel mai simplu mod de a explica roaming-ul este următorul: atunci când călătoriţi în străinătate puteţi utiliza în continuare telefonul mobil. Puteţi să sunaţi şi să fiţi sunat, puteţi trimite şi primi mesaje de tip text (SMS) sau aveţi posibilitatea de a descărca melodii.  Apelurile efectuate, SMS-urile şi serviciile de date sunt operate de o reţea străină, pentru că, în mod normal, furnizorul dumneavoastră de acasă nu operează şi în acea ţară străină. Pentru acest serviciu, operatorul străin percepe anumite taxe operatorului de acasă, care mai departe vă sunt facturate dumneavoastră. Referitor la legislaţie, Regulamentul UE privind roaming-ul a fost adoptat în 2007 şi a ...

continuare →

Nu este permis controlul pe internet pentru urmărirea transferurilor de fişiere

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că dreptul Uniunii se opune unui ordin judecătoresc pronunţat de o instanţă naţională prin care se impune unui furnizor de acces la internet instituirea unui sistem de filtrare pentru a preveni transferurile ilegale de fișiere. Decizia face parte din Hotărârea în cauza C-70/10 Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Un ordin de această natură nu respectă interdicţia de a impune unui astfel de furnizor o obligaţie generală de supraveghere, nici cerinţa de a asigura un just echilibru între dreptul de proprietate intelectuală, pe de o parte, şi libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi libertatea de a primi şi de a transmite informaţii, pe de altă parte. Această cauză are la origine un litigiu între Scarlet Extended SA, furnizor de acces la internet, pe de o parte, şi SABAM, ...

continuare →

Indemnizaţia de concediu pentru anul şcolar 2009-2010, în învăţământul preuniversitar de stat

Instanţele de judecată vor avea un punct de vedere unitar în soluţionarea litigiilor având ca obiect cererile personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizaţiei de concediu aferente anului şcolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii, declarate de Procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, raportat la art.150 (fost art. 145) din Codul muncii, republicată, art.103 lit. a) din Legea privind Statutul personalului didactic şi art.7 din H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia ...

continuare →

Vreţi să vă mutaţi în UE? Acum aveţi acces rapid la sfaturi utile în acest sens!

Nu ştii cui să te adresezi pentru a obţine un permis de muncă în Germania, de exemplu ? Poate ”Portalul UE privind imigraţia” te poate ajuta. Acest portal este un site internet cu informaţii practice pentru resortisanţii străini care sunt interesaţi să se mute în UE. El se adresează şi migranţilor care se află deja pe teritoriul UE şi care ar dori să se mute dintr-un stat membru în altul.  Site-ul ec.europa.eu/immigration oferă informaţii specifice pentru fiecare categorie de migranţi cu privire la procedurile aplicate în materie de migraţie în toate cele 27 de state membre.  Informaţii utile privind  ”Portalul UE privind imigraţia” Portalul UE privind imigraţia constituie o importantă sursă de informaţii actualizate şi practice privind procedurile şi politicile în materie de imigraţie existente la nivelul UE şi la nivel naţional. Lucrătorii, cercetătorii, studenţii şi cei care doresc să se alăture familiei lor care se află deja în UE pot ...

continuare →

Ai nevoie de o apostilă? Noi îţi spunem ce este, care este scopul ei şi cum se eliberează

Ne-am gândit să vă oferim câteva informaţii despre apostilă, în speranţa că venim în ajutorul dumneavoastră. Ce este apostila? Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice. Cum se eliberează apostila ? Procedura de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege, se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului. Apostila se semnează de către subprefectul judeţului/municipiului Bucureşti, desemnat prin ordin al prefectului ...

continuare →

Pe şomeri îi aşteaptă zile mai bune?

Cel puţin, aşa se aşteaptă, prin proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Proiectul a fost propus de MMFPS şi este în fază de dezbatere publică. Modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă vizează, în viziunea iniţiatorului, dezvoltarea de noi măsuri de stimulare a ocupării şi adaptarea modului de implementare a acestora la cerinţele actuale ale pieţei muncii. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, proiectul de act normativ stipulează introducerea următoarelor elemente: acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; susţinerea financiară a şomerilor neindemnizaţi pe perioada participării la programele de FPC; flexibilizarea condiţiilor pentru subvenţionarea programelor de FPC organizate de angajatori; accesul şomerilor neindemnizaţi la prime de mobilitate; reducerea condiţionalităţilor pentru firmele care angajează şomeri şi ...

continuare →