14 Decembrie, 2019

Categorie : Social

Despre aderarea României la Spaţiul Schengen

Informaţii privind Spaţiul Schengen. În prezent, 24 state europene sunt membre Schengen cu drepturi depline şi obligaţii corelative. Unul din efectele obţinerii statutului de stat membru Schengen îl reprezintă ridicarea controalelor doar între frontierele interne ale statele Schengen, care aplică în întregime acquis-ul Schengen. Acest fapt conduce la simplificarea realizării dreptului de liberă circulaţie de către cetăţenii europeni care călătoresc în spaţiul Schengen, prin eliminarea obligativităţii prezentării unui document de călătorie la trecerea frontierelor interne Schengen. Acquis-ul Schengen a fost integrat în acquis-ul comunitar în 1997, prin Tratatul de la Amsterdam-Protocolul 2. Conform art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 562/2006 (Codul frontierelor Schengen), frontierele interne Schengen sunt definite astfel: - frontierele terestre comune, inclusiv frontierele pe lacuri şi râuri, ale statelor membre; - aeroporturile statelor membre pentru zborurile interne; - porturile maritime, fluviale şi pe lacuri pentru legăturile obişnuite cu ferryboat-ul. Nu se mai efectuează controale la frontierele interne ...

continuare →

Casa Naţională de Pensii Publice face ordine în gratuităţile pentru pensionari

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, postat pe site-ul MMFPS în temeiul obligaţiilor de transparanţă legislativă, propune preluarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a drepturile de tratament balnear gratuit pentru asiguraţi şi pensionari ai sistemului public de pensii. Dar cum în acest an nu sunt bani, aflaţi mai jos în ce condiţii. Ordonanţa de urgenţă propusă vizează reglementări ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume în legătură cu acordarea, pentru asiguraţi şi pensionari ai sistemului public de pensii, de prestaţii sub formă de tratament balnear gratuit sau cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti, prestaţia care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. MMFPS observă că reglementări în vigoare, altele decât Legea nr. 263/2010, inclusiv legi cu caracter reparatoriu, prevăd acordarea aceleiaşi categorii de prestaţii sub forma tratamentului balnear gratuit pentru anumite categorii de persoane, ...

continuare →

Condiţiile de creditare pentru persoane fizice

Cea mai recentă aplicare a legislaţiei în domeniu este dată de Regulamentul BNR nr. 24/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2011, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul aceleiaşi instituţii cu nr.27/2011, publicat în M.Of. nr. 842 din 28 noiembrie 2011. Regulamentul se aplică la creditele pentru investiţii imobiliare şi la creditele de consum. Pot face excepţie de la prevederile acestui regulament creditele acordate în scopuri medicale, pentru deces şi cele pentru studii. Prevederile nu se aplică în cazul sumelor acoperite pe întreaga perioadă de derulare a creditului de garanţie de tip depozit colateral constituit la instituţia creditoare şi nici în cazul creditelor acordate exclusiv în scopul restructurării la acelaşi împrumutător, din considerente de dificultăţi financiare ale debitorului, a creditului/creditelor în sold la momentul realizării operaţiunii de restructurare în scopul adaptării condiţiilor de rambursare la noile posibilităţi ale debitorului. În ce priveşte finanţarea persoanelor fizice, împrumutătorii ...

continuare →

Un antidot al medicamentelor contrafăcute – eTACT

Consiliul Europei şi Direcţia Europeană a Calităţii Medicamentelor şi Îngrijilor Medicale au lansat la 1 februarie 2012 “eTACT”, un serviciu informatic care va permite pacienţilor să verifice autenticitatea medicamentelor prin internet şi telefoanele mobile tip “smartphone”. eTACT face parte din strategia globală a Consiliului Europei în materie de luptă împotriva producătorilor de medicamente contrafăcute. Aplicaţia eTACT este concepută ca un serviciu public care acoperă ansamblul medicamentelor din lanţul legal de aprovizionare. Aceasta va fi disponbilă, printre altele, în 36 state membre ale Comisiei Farmacopeei Europene. Consiliul Europei susţine că “eTACT” va aduce o contribuţie majoră oferind un serviciu de urmărire securizat, interoperabil, eficient, rentabil şi flexibil pentru protejarea sănătăţii publice. De asemenea, CE va organiza în următoarele luni, pentru autorităţile europene şi organizaţiile pacienţilor, consultaţii, ateliere tehnice şi o serie de ghiduri practice pe internet. Scopul atelierelor este de a ajuta utilizatorii să înţeleagă cum se foloseşte efectiv aplicţia şi ...

continuare →

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene dă o soluţie contrară principiilor propuse de ACTA!

În hotărârea pronunţată în cauza C-360/10, CJUE a statuat că administratorul unei reţele sociale online nu poate fi constrâns să instituie un sistem de filtrare general, care să-i vizeze pe toţi utilizatorii săi, pentru a preveni utilizarea ilicită a operelor muzicale şi audiovizuale. O asemenea obligaţie nu ar respecta interdicţia de a impune unui asemenea furnizor o obligaţie generală de supraveghere, nici cerinţa de a asigura un just echilibru între, pe de o parte, protecţia dreptului de autor şi, pe de altă parte, libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi libertatea de a primi şi de a transmite informaţii. Astfel cum se arată în Comunicatul CJUE – din 16 februarie a.c. – referitor la hotărârea pronunţată, în cauza dezbătută este implicată, pe de o parte, SABAM, o societate belgiană de gestiune care reprezintă autorii, compozitorii şi editorii de opere muzicale. În această ...

continuare →

Ştiţi care sunt tipurile de documente cu care puteţi călători în străinătate?

Potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, există mai multe tipuri de documente pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate. Acestea sunt: - paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu, paşaportul simplu şi titlul de călătorie; Documentele enumerate sunt proprietatea statului român şi reprezintă dovada identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate. Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte. Noi vă vom prezenta câteva informaţii despre paşaportul simplu şi titlul de călătorie. Despre paşaportul simplu Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate. Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile ...

continuare →

UE prezintă Cartea Albă referitoare la pensii

Potrivit RCE România, pensiile sunt în prezent principala sursă de venit pentru aproximativ un sfert din populația UE. Tinerii europeni vor ajunge și ei să se bazeze pe pensii mai târziu în viața lor. Dacă Europa nu poate garanta pensii decente, milioane de oameni se vor confrunta cu sărăcia la bătrânețe. Europa îmbătrânește pentru că oamenii trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Începând de anul viitor, populația activă a UE va începe deja să scadă. Pensiile exercită presiuni financiare tot mai mari asupra bugetelor naționale, în special atunci când la ele se adaugă tensiunea creată de criza financiară și economică. Având în vedere această situaţie, Comisia Europeană a publicat o Carte Albă privind pensiile. Cartea prezintă modul în care UE și statele membre pot acționa pentru a rezolva principalele probleme cu care se confruntă sistemele noastre de pensii. De asemenea, în document sunt prezentate inițiative pentru a contribui ...

continuare →