15 Iulie, 2019

Categorie : Social

În ce condiţii vi se poate solicita Codul numeric personal

O reglementare bine-venită, de natură să pună capăt interpretărilor şi discuţiilor pe această temă, a fost dată printr-o recentă Decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal privind condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală. Decizia nr. 132/2011 a apărut în Monitorul oficial nr. 929 din 28 decembrie 2011 şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. Potrivit acestei reglementări, prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dezvăluirea acestora către terţi, se face numai în condiţiile stabilite prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: - persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau - prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală; sau - în ...

continuare →

Lucrările de reabilitare termică a locuinţelor

O recentă completare la Normele privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe stabileşte obligaţiile proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, precum şi precizări privind lucrările similare pentru clădiri de locuit individuale. Completarea la Normele metodologice aprobate prin Ordinul comun nr. 163/540/23/2009 a fost făcută prin Ordinul comun nr. 2596/2867/299/2012, publicat în Monitorul oficial nr.9 din 5 ianuarie 2012. Potrivit precizărilor Codului fiscal referitoare la facilităţile la plata taxelor şi impozitelor locale, art.268 alin.(8) prevede că un consiliu local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal ...

continuare →

Indicatori sociali pentru 2012

Ca urmare a aprobării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională de Pensii Publice a făcut o serie de precizări privind valoarea punctului de pensie, câştigul salarial mediu brut, contribuţia de asigurări sociale, venitul lunar asigurat, ajutorul de deces, indemnizaţia de însoţitor. ■ Valoarea punctului de pensie este, în anul 2012, de 732,8 lei. Precizările CNPP fac trimitere la art.102 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Alineatele 2-4 ale acestui articol erau, iniţial prevăzute să intre în vigoare la 1 ianuarie a.c., dar aplicarea lor a fost amânată până la 1 ianuarie 2013, potrivit art. II, art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, completată prin Legea nr. 283/2011. Alineatele 2-4 ale art.102, a căror aplicare a fost amânată până anul viitor, prevăd că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală ...

continuare →

Informaţii privind cardul european de asigurare socială pe sănătate

Cardul european de asigurare socială pe sănătate este un document care conferă dreptul de a beneficia de asistenţă medicală necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al UE. Acest document este eliberat la cererea persoanei asigurate, pentru deplasări scurte (de maximum 6 luni) în afara graniţelor României şi este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Toţi cetăţenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi fac dovada achitării la zi a contribuţiei pot să beneficieze de cardul european de asigurări de sănătate. Cardul nu este obligatoriu, iar persoanele care trec graniţa nu trebuie să prezinte acest act, ci este suficient să arate alt tip de asigurare medicală. Cardul este gratuit din data de 1 ianuarie 2008 şi este valabil 6 luni de la data eliberării. Cu maximum o lună înainte de expirarea lui, puteţi obţine unul nou, urmând procedura normală. Serviciile medicale ...

continuare →

9 state UE au prelungit restricţiile de muncă pentru români

Potrivit incont.ro, nouă dintre cele 11 state UE care impun restricţii de muncă pentru români au notificat CE privind prelungirea acestora în termen legal, transmiţând şi explicaţiile aferente deciziei. Comisarul pentru Muncă, Laszlo Andor, va comenta pe marginea acestora în cadrul viitorului Consiliu UE de resort. Conform Mediafax, până la data de 31 decembrie 2011, 11 state membre nu au aplicat încă legislaţia UE referitoare la libera circulaţie a forţei de muncă cetăţenilor din România şi Bulgaria, şi anume: Belgia, Republica Cehă, Germania, Irlanda, Franţa, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Austria şi Marea Britanie. Dintre aceste 11 state membre, nouă continuă să aplice restricţii în ce priveşte accesul liber pe piaţa muncii. Comisia Europeană precizează că toate restricţiile care mai sunt în vigoare trebuie să fie abolite până la data de 31 decembrie 2013, cel târziu. De asemenea, potrivit executivului european, restricţiile privind libera circulaţie a forţei de muncă din cele ...

continuare →

În anul şcolar 2012-2013, va fi introdusă clasa pregătitoare în învăţământul primar

Potrivit Financiarul.ro, începând cu anul şcolar 2012-2013, va intra în vigoare măsura introducerii clasei pregătitoare în învăţământul primar, conform dispoziţiilor finale din Legea Educaţiei Naţionale. Clasa pregătitoare se va organiza în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat. De asemenea, ea poate funcţiona şi în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar – grădiniţe – care sunt structuri ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în care există nivelul de învăţământ primar acreditat sau autorizat. De asemenea, unităţile de învăţământ de nivel liceal cu un procent de promovabilitate sub 15% la examenul de Bacalaureat 2011 vor trebui să proiecteze pentru clasa a IX-a zi un plan de şcolarizare diminuat cu cel puţin o clasă. Excepţie fac unităţile de învăţământ liceal unice la nivel de localitate, precum şi unităţile de învăţământ de nivel liceal care au câte o clasă a IX-a, a ...

continuare →