25 Iunie, 2019

Categorie : Social

De ce este atât de controversat ACTA?

După semnarea ACTA de către 22 de state membre și reprezentanți UE, atenția publică s-a îndreptat către Parlamentul European și rolul acestuia în procesul aprobării tratatului. Președintele comisiei pentru comerț internațional, portughezul socialist Vital Moreira, a explicat pentru cititorii site-ului http://www.europarl.europa.eu/ că Parlamentul nu poate modifica textul tratatului, poate doar să spună da sau nu. Domeniul și conținutul drepturilor de autor sunt deja stabilite de Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. ACTA este un acord care nu redefinește domeniul protecției acestor drepturi, ci dorește consolidarea mijloacelor și mecanismelor de protecție. Potrivit preşedintelui comisiei pentru comerț internațional, „acordul nu schimbă conținutul, ce era permis va fi în continuare permis; ce era interzis continuă să fie interzis. Este vorba de mai multă eficiență în combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală“. O directivă UE include deja câteva mijloace de protejare a drepturilor de proprietate ...

continuare →

Informaţii privind reîntregirea familiei pentru cetăţenii români

Sunteţi cetăţean român şi doriţi reîntregirea familiei? Vă prezentăm câteva informaţii folositoare în acest caz. Cetăţenii români pot solicita şi ei reîntregirea familiei. Astfel, membrii de familie ai cetăţenilor români vor solicita direct misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din statul în care au reşedinţa, viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei. Cine poate solicita viza de lungă şedere ca membru de familie al unui cetăţean român  Următoarele categorii de persoane pot solicita viza pentru reîntregirea familiei:  -  străinii căsătoriţi cu cetăţeni români -  străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri; -  copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului român, a soţului/soţiei sau a partenerului; -  rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ...

continuare →

Informaţii privind obţinerea cazierului judiciar de către persoanele fizice

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune personal o cerere-tip cu datele complete de stare civilă şi motivată, la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/ reşedinţă, însoţită de actul de identitate, timbru fiscal în valoare de 2 lei şi chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei. Referitor la actul de identitate, acesta poate fi unul dintre următoarele documente: cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, permis de şedere, aflate în termen de valabilitate. Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În acelaşi timp, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare. Astfel, ...

continuare →

Textul ACTA a fost lansat în dezbatere publică!

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a publicat pe site http://www.minind.ro/index_acta.html textul Acordului comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederaţia Elveţiană şi Statele Unite ale Americii (ACTA). În cadrul Uniunii Europene, Acordul a fost negociat de Comisia Europeană, încă de la debutul oficial al negocierilor, în anul 2008. Decizia privind semnarea ACTA a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene, în decembrie 2011, Comisia Europeană îndeplinind întreaga procedură de asigurare a transparenţei decizionale la nivel european. Semnarea acordului reprezintă numai o primă etapă în procedura încheierii sale. În cazul Acordului ACTA, mai există numeroase etape procedurale care trebuie parcurse, inclusiv ratificarea de către Parlamentul României. Textul acordului a fost făcut public pe site-ul Comisiei Europene încă din luna noiembrie 2010.  În prezent, el este publicat în toate limbile oficiale ...

continuare →

Trebuie să luăm măsuri împotriva risipei de alimente!

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în data de 19 ianuarie 2012 prin care cere luarea unor măsuri urgente pentru a jumătăţi risipa de alimente până în anul 2025, potrivit site-ului Comisiei Europene. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – ANPCPPSR - europenii irosesc anual (în restaurante, gospodării, supermaketuri şi de-a lungul reţelelor alimentare de la producător la consumator) până la 50% din alimentele consumabile şi sănătoase, în vreme ce 79 milioane de cetăţeni europeni trăiesc sub limita sărăciei, iar 16 milioane îşi primesc mâncarea de la asociaţii caritabile. Deoarece alimentele sunt irosite în toate stadiile – de către producători, procesatori, distribuitori şi consumatori, deputaţii europeni cer o strategie coordonată, care să combine măsuri la nivel european şi naţional, pentru a îmbunătăţi eficienţa lanţurilor de furnizare şi consum a alimentelor, pentru fiecare sector şi a aborda de urgenţă problema risipei de alimente. Dacă nu se ...

continuare →

Reglementări noi în Programul “Prima casă”

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MFP, are în vedere introducerea de completări la dispoziţiile O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului „Prima casă”. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că, în practică, au apărut numeroase alte situaţii pentru care beneficiarii au solicitat acordul Ministerului Finanţelor Publice şi care urmează a fi soluţionate prin această ordonanţă de urgenţă. Locuinţa achiziţionată prin programul Prima casă trebuie să satisfacă toate condiţiile necesare de locuit ale unei persoane sau familii, ceea ce necesită modificarea legislaţiei în vigoare în sensul de a se permite înlocuirea imobilului achiziţionat iniţial, în cazul în care acesta este impropriu pentru folosirea sa ca locuiţă din cauza unor vicii ascunse. În aceste cazuri, este necesar acordul scris al constructorului de a pune la dispoziţia beneficiarului un ...

continuare →

Programele pentru locuinţe

Sunt în faza de proiect, iniţiate de MFP, două hotărâri de Guvern pentru continuarea creditării programelor de sprijin pentru locuinţe.  ■ Proiectul de hotărâre pentru completarea H.G. nr.736/2010, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Normele aprobate prin H.G. nr.736/2010 stabilesc condiţiile de creditare avantajoase pentru contractarea unui credit cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, de către asociaţiile de proprietari/persoane fizice, pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe/clădirile unifamiliale care nu necesită executarea unor lucrări de consolidare ale sistemului structural, lucrările de reabilitare termică eligibile, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci şi constructori care execută lucrările de intervenţie privind reabilitarea termică. De asemenea, prin H.G. nr.736/2010 s-a avut în vedere detalierea mecanismului posibilităţii finanţării, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau ...

continuare →