20 Iulie, 2019

Categorie : Social

Creşterea economică slabă influenţează consumatorii europeni

Concluziile studiului GfK „Climatul de consum Europa” pentru primul trimestru al anului 2012 oferă o privire de ansamblu asupra evoluţiei aşteptărilor privind starea economică şi veniturile, şi a dorinţei de cumpărare a consumatorilor din Austria, Bulgaria, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Cehia, România şi Spania. Aceste 12 ţări însumează circa 80% din populaţia totală a celor 27 de state membre ale UE. La începutul anului 2012, Europa continua să traverseze o criză economică şi financiară. Cu toate că pericolul acut pare să fi fost evitat prin programul de „haircut” aplicat Greciei, există încă îngrijorarea că ţările UE vor aluneca din nou în recesiune datorită crizei economice susţinute. În acest context, se pune şi întrebarea dacă măsurile de austeritate dure implementate în momentul de faţă, în toate ţările UE, reprezintă soluţia corectă. Este cert că Grecia, Spania, Portugalia şi Italia vor trebui să se ocupe iniţial de datele ...

continuare →

Informaţii privind dreptul la informare şi consultare a angajaţilor

Angajatorul şi reprezentanţii angajaţilor trebuie să respecte drepturile şi obligaţiile reciproce, ţinând seama atât de interesele întreprinderii, cât şi de cele ale angajaţilor. Prevederile legii nr. 467/2006 reglementează cadrul general de stabilire a cerinţelor minime ale dreptului la informare şi consultare a angajaţilor. Astfel, potrivit legii, modalităţile de informare şi consultare se pun în aplicare potrivit legii şi contractelor colective de muncă. Legea 467/2006 se aplică întreprinderilor cu sediul în România, care au cel puţin 20 de angajaţi. Numărul de angajaţi luat în considerare la nivelul întreprinderii este cel existent la data începerii procedurilor de informare. Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului navigant din marina comercială, aflat în misiune. Conform actului normativ, angajatorii au obligaţia să informeze şi să consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, în ceea ce priveşte: - evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a întreprinderii; - situaţia, structura şi evoluţia probabilă ...

continuare →

Printre cei mai pesimişti consumatori din lume se numără şi românii

Încrederea românilor în economie s-a îmbunătăţit uşor în primul trimestru din 2012, comparativ cu ultimele trei luni ale anului trecut, însă ţara noastră rămâne în categoria în care predomină pesimismul în rândul consumatorilor,  potrivit unui clasament realizat de compania de consultanţă Nielsen pentru 56 de ţări, citat de Mediafax. În primul trimestru al anului, încrederea românilor în economie a urcat cu un punct, la 61 de puncte, iar ţara noastră s-a menţinut pe poziţia 47. Pe ultimele zece locuri în studiu se află Polonia/Irlanda, România, Japonia, Spania, Franţa, Coreea de Sud, Croaţia/Italia, Portugalia, Grecia şi Ungaria. India s-a menţinut pe prima poziţie, cu 123 de puncte, sub recordul de 137 de puncte stabilit tot de statul asiatic în 2006, la un an de la lansarea sondajului trimestrial al Nielsen. India este urmată de Arabia Saudită, Filipine/Indonezia, Brazilia/China, Thailanda/ Malaezia, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Peru, Columbia/Norvegia şi Egipt. La nivel ...

continuare →

Cum obţineţi extrase multilingve din actele dvs. de stare civilă

Răspunsul este că, în viitorul apropiat, problema se va simplifica, în condiţiile în care România a aderat la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976. Legea nr. 65/2012, de aderare, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 277 din 26 aprilie, va intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării, după care Ministerul Administraţiei şi Internelor are un termen de 60 de zile pentru a elabora şi supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei. Mult a fost, puţin a rămas! Potrivit prevederilor Convenţiei, fiecare stat contractant eliberează, în exclusivitate, persoanelor cu drept de obţinere a copiilor conforme cu originalul, extrasele de pe actele de stare civilă constatatoare ale naşterii, căsătoriei sau ale decesului. Extrasele sunt întocmite atunci când o parte interesată o ...

continuare →

Informaţiile despre copilul adoptat şi familia acestuia vor fi păstrate cel puţin 50 de ani

Toate informaţiile despre copil, părinţii fireşti, familia extinsă a acestuia şi familia adoptatoare obţinute pe parcursul derulării procedurilor de adopţie vor fi arhivate într-un dosar unic şi păstrate cel puţin 50 de ani, potrivit Mediafax. Hotărârea 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei  prevede că toate aceste informaţii obţinute pe parcursul derulării procedurilor de adopţie, precum şi pe perioada de monitorizare postadopţie, trebuie păstrate de către direcţie pentru o perioadă de minimum 50 de ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti privind încuviinţarea adopţiei. Pe parcursul procedurilor de adopţie, copilul este încurajat şi susţinut în exprimarea opiniei sale, aceasta fiind consemnată şi luată în considerare, în funcţie de vârsta şi de gradul său de maturitate, potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. Responsabilul de caz este obligat ca, pe parcursul procedurilor de adopţie, să ...

continuare →

Senatul a adoptat modificarea Legii Educaţiei

Cadrele didactice şi de cercetare din universităţi ar putea profesa după vârsta legală de pensionare cu aprobarea anuală a Senatului universitar, dar fără a depăşi 2% din personalul didactic al instituţiei de învăţământ superior, se prevede într-o modificare aprobată luni de Senat, cu 68 de voturi pentru, 21 de abţineri şi 7 voturi împotrivă, arată Agerpres. Potrivit proiectului, în instituţiile de învăţământ superior de stat învăţământul este gratuit pentru cifra de şcolarizare aprobată de Guvern, iar cuantumul taxei va fi stabilit de către Senatul universitar. Totodată, instituţii de învăţământ superior de stat şi particulare şi confesionale se vor acredita şi vor deveni parte a sistemului naţional de învăţământ prin lege după parcurgerea procedurilor de acreditare. “Instituţiile de învăţământ superior sunt libere, deschise şi au autonomie universitară garantată de Constituţie. Atât în cazul universităţilor de stat, cât şi în cel al universităţilor particulare numărul total de studenţi şcolarizaţi într-o promoţie la ...

continuare →

Noutăţi despre actele de stare civilă şi nu numai

Reglementări recente sunt de bun augur: se pun de acord normativele interne cu obligaţiile internaţionale asumate de România. ● În primul rând, trebuie să semnalăm Ordinul ministrului afacerilor externe nr.378/2012 (publicat în Monitorul oficial nr.251 din 13 aprilie a.c.) privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale. Ordinul MAE constată că părţile au îndeplinit procedurile legale pentru intrarea în vigoare a mai multor tratate internaţionale şi face cunoscută, în domeniul la care ne-am oprit, că la data de 2 aprilie 2012 a intrat în vigoare Convenţia europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 şi semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 114/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 5 iulie 2011. În sensul Convenţiei, legalizarea înseamnă numai acea formalitate care atestă autenticitatea ...

continuare →