16 August, 2017

Categorie : Social

Transportul gratuit, pe cale ferată, al persoanelor cu handicap

Facilităţile acordate, la transportul pe calea ferată, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin cupoanele statistice ale biletelor de călătorie gratuită pe calea ferată, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a. Reglementarea a fost dată prin Ordinul MMFPS nr. 2784/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 892 din 16 decembrie a.c., în aplicarea prevederilor din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în M.Of. nr.1 din 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Transport urban. Legea prevede dreptul de gratuitate, pentru  persoanele cu handicap grav şi accentuat, pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Gratuităţile se ...

continuare →

A fost aprobată Lista interzisă a substanţelor dopante pentru anul 2012

Prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 172 din 8 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial 898 din 19 decembrie 2011, a fost aprobată Lista interzisă pentru anul 2012 a substanţelor dopante. Lista a fost aprobată în conformitate cu standardul internaţional Lista interzisă – 2012 al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, prevăzută în anexa ataşată ordinului. Vă prezentăm în cele ce urmează care sunt substanţele şi metodele interzise permanent atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei. Substanţe interzise  S0. Substanţe neaprobate Orice substanţă farmacologică care nu este cuprinsă în una din următoarele secţiuni ale listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, medicamente de uz veterinar) este interzisă permanent. S1. Agenţii anabolici sunt interzişi 1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) - SAA exogeni, (exogen se referă la acele substanţe care nu pot fi produse de organism în mod natural) - SAA endogeni, (endogen se ...

continuare →

Alegeţi cu grijă instalaţiile electrice pentru sărbătorile de Crăciun!

Odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, oraşele sunt înfrumuseţate cu tot felul de instalaţii electrice, iar fiecare persoană aşteaptă Crăciunul cu casa împodobită! Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România vă sfătuieşte să fiţi atenţi atunci când cumpăraţi instalaţii electrice pentru Crăciun. Potrivit unui raport al Uniunii Europene, consumatorii sunt avertizaţi că 30% dintre instalaţiile luminoase de Crăciun constituie un „risc de siguranţă major” în locuinţe. Ca urmare a acestui raport, ANPCPPSR vă sfătuieşte să fiţi un cumpărător vigilent şi să achiziţionaţi instalaţii electrice de la comercianţi de încredere, care garantează respectarea normelor de siguranţă. Încercaţi să evitaţi comercianţii ambulanţi care nu vă oferă garanţii pentru produsele pe care le cumpăraţi. De asemenea, nu lăsaţi niciodată instalaţiile electrice în funcţiune pe timpul nopţii sau atunci când nu există nicio persoană în casă! Dacă aveţi suspiciuni cu privire la noile instalaţii achiziţionate, nu vă asumaţi niciun risc! ...

continuare →

Proiect de Hotărâre al MMFPS privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere » este publicat un proiect de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit proiectului de act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră. De asemenea, în proiectul de Hotărâre este specificat faptul că, pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit mai sus. În acelaşi timp, stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la ...

continuare →

Când şi cum se emite certificatul de urbanism

Prin Legea nr. 221/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 853 din 5 decembrie a.c., a fost modificată reglementarea prin care se emite certificatul de urbanism, astfel cum această procedură este prevăzută prin art.29 alin.2) din Legea nr. 350/2001 – cu modificările şi completările ulterioare – privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. Prin noua formulare, se prevede că certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor în cel puţin 3 parcele, atunci când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil. În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţiile privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism atunci ...

continuare →

CSA: Asigurările nu se fac prin adeziuni, ci prin încheierea unor contracte

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor atenționează opinia publică asupra apariției unor firme care fac promisiuni de ”obținere a unor profituri din adeziunile colectate personal, cât și bonusuri din performanțele echipei”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul instituţiei. CSA precizează că activitățile derulate de aceste firme, care se substituie intermediarilor autorizați pe piața de asigurări, sunt în afara legislației în vigoare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 20.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON). ”Asigurările nu se fac prin adeziuni, ci prin încheierea unor contracte în schimbul plății unor prime de asigurare”, a declarat președintele CSA, domnul Constantin Buzoianu. Potrivit CSA, toate formele de asigurare, indiferent că acestea sunt de tip facultativ sau obligatoriu, se încheie doar de companiile de asigurare autorizate, fie prin personal propriu, fie prin intermediari autorizați să desfășoare activitate în ...

continuare →

Detalii privind noua lege a uceniciei

Guvernul a aprobat în data de 6 decembrie Hotărârea pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006. Potrivit actului normativ, prin contractul de ucenicie, angajatul poate obţine un loc de muncă, cu o durată între un an şi 3 ani de zile. Tot în actul normativ este specificată perioada de probă la care poate fi supus ucenicul, respectiv 30 de zile. De asemenea, angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale, unde acesta primeşte un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator. Noua lege a uceniciei simplifică procedurile pentru angajatori. În vechea legislaţie, angajatorii erau nevoiţi să aibă autorizaţii speciale ca să încheie astfel de contracte, iar maiştrii să fie ...

continuare →