16 August, 2017

Categorie : Social

Programa pentru clasa pregătitoare urmăreşte apropierea copiilor de lumea cărţilor

Programa şcolară la limba română pentru clasa pregătitoare, supusă dezbaterii publice de MECTS, prevede receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate, exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare, receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, redactarea de mesaje diverse, într-o varietate de situaţii de comunicare, potrivit Agerpres. „Scopul programei este acela de a-i apropia pe copii de lumea cărţilor, de mijloacele de informare şi nu în ultimul rând de ceilalţi copii”, arată MECTS. De asemenea, programa va urmări oferirea de răspunsuri scurte la întrebarea “Despre ce este vorba (în acest fragment de poveste)?”, oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri scurte care testează înţelegerea globală, recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un mesaj audiat anterior, dar şi participarea la jocuri de grup, ca urmare a înţelegerii regulilor jocului (respectarea regulilor jocului ‘Şotron’). În acelaşi timp, programa are rolul de a structura comunicarea orală şi ...

continuare →

România amână ratificarea ACTA până la o decizie a Curţii Europene de Justiţie

România va amâna procesul de ratificare a acordului ACTA până când Curtea Europeană de Justiţie se va pronunţa pe acest subiect, potrivit incont.ro. “Astăzi a fost o decizie la nivelul Cabinetului: în urma unor discuţii cu miniştrii responsabili pe problema ACTA. S-a ţinut cont de evoluţiile internaţionale, unde sunt state care deja au suspendat acest acord, iar Comisia Europeană s-a adresat Curţii de Justiţie pentru o evaluare a acordului. Ţinând cont de toate aceste elemente, s-a stabilit ca ratificarea să fie amânată până când vom avea un răspuns al Curţii de Justiţie şi abia apoi se va lua o decizie în acest sens în privinţa acordului ACTA în ceea ce priveşte România”, a spus  Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Comisia Europeană va apela la Curtea Europeană de Justiţie, cea mai înaltă instanţă europeană, pentru a determina dacă Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) încalcă drepturi şi libertăţi ...

continuare →

Despre aderarea României la Spaţiul Schengen

Informaţii privind Spaţiul Schengen. În prezent, 24 state europene sunt membre Schengen cu drepturi depline şi obligaţii corelative. Unul din efectele obţinerii statutului de stat membru Schengen îl reprezintă ridicarea controalelor doar între frontierele interne ale statele Schengen, care aplică în întregime acquis-ul Schengen. Acest fapt conduce la simplificarea realizării dreptului de liberă circulaţie de către cetăţenii europeni care călătoresc în spaţiul Schengen, prin eliminarea obligativităţii prezentării unui document de călătorie la trecerea frontierelor interne Schengen. Acquis-ul Schengen a fost integrat în acquis-ul comunitar în 1997, prin Tratatul de la Amsterdam-Protocolul 2. Conform art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 562/2006 (Codul frontierelor Schengen), frontierele interne Schengen sunt definite astfel: - frontierele terestre comune, inclusiv frontierele pe lacuri şi râuri, ale statelor membre; - aeroporturile statelor membre pentru zborurile interne; - porturile maritime, fluviale şi pe lacuri pentru legăturile obişnuite cu ferryboat-ul. Nu se mai efectuează controale la frontierele interne ...

continuare →

Casa Naţională de Pensii Publice face ordine în gratuităţile pentru pensionari

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, postat pe site-ul MMFPS în temeiul obligaţiilor de transparanţă legislativă, propune preluarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a drepturile de tratament balnear gratuit pentru asiguraţi şi pensionari ai sistemului public de pensii. Dar cum în acest an nu sunt bani, aflaţi mai jos în ce condiţii. Ordonanţa de urgenţă propusă vizează reglementări ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume în legătură cu acordarea, pentru asiguraţi şi pensionari ai sistemului public de pensii, de prestaţii sub formă de tratament balnear gratuit sau cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti, prestaţia care se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat. MMFPS observă că reglementări în vigoare, altele decât Legea nr. 263/2010, inclusiv legi cu caracter reparatoriu, prevăd acordarea aceleiaşi categorii de prestaţii sub forma tratamentului balnear gratuit pentru anumite categorii de persoane, ...

continuare →

Condiţiile de creditare pentru persoane fizice

Cea mai recentă aplicare a legislaţiei în domeniu este dată de Regulamentul BNR nr. 24/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 767 din 31 octombrie 2011, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul aceleiaşi instituţii cu nr.27/2011, publicat în M.Of. nr. 842 din 28 noiembrie 2011. Regulamentul se aplică la creditele pentru investiţii imobiliare şi la creditele de consum. Pot face excepţie de la prevederile acestui regulament creditele acordate în scopuri medicale, pentru deces şi cele pentru studii. Prevederile nu se aplică în cazul sumelor acoperite pe întreaga perioadă de derulare a creditului de garanţie de tip depozit colateral constituit la instituţia creditoare şi nici în cazul creditelor acordate exclusiv în scopul restructurării la acelaşi împrumutător, din considerente de dificultăţi financiare ale debitorului, a creditului/creditelor în sold la momentul realizării operaţiunii de restructurare în scopul adaptării condiţiilor de rambursare la noile posibilităţi ale debitorului. În ce priveşte finanţarea persoanelor fizice, împrumutătorii ...

continuare →

Un antidot al medicamentelor contrafăcute – eTACT

Consiliul Europei şi Direcţia Europeană a Calităţii Medicamentelor şi Îngrijilor Medicale au lansat la 1 februarie 2012 “eTACT”, un serviciu informatic care va permite pacienţilor să verifice autenticitatea medicamentelor prin internet şi telefoanele mobile tip “smartphone”. eTACT face parte din strategia globală a Consiliului Europei în materie de luptă împotriva producătorilor de medicamente contrafăcute. Aplicaţia eTACT este concepută ca un serviciu public care acoperă ansamblul medicamentelor din lanţul legal de aprovizionare. Aceasta va fi disponbilă, printre altele, în 36 state membre ale Comisiei Farmacopeei Europene. Consiliul Europei susţine că “eTACT” va aduce o contribuţie majoră oferind un serviciu de urmărire securizat, interoperabil, eficient, rentabil şi flexibil pentru protejarea sănătăţii publice. De asemenea, CE va organiza în următoarele luni, pentru autorităţile europene şi organizaţiile pacienţilor, consultaţii, ateliere tehnice şi o serie de ghiduri practice pe internet. Scopul atelierelor este de a ajuta utilizatorii să înţeleagă cum se foloseşte efectiv aplicţia şi ...

continuare →

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene dă o soluţie contrară principiilor propuse de ACTA!

În hotărârea pronunţată în cauza C-360/10, CJUE a statuat că administratorul unei reţele sociale online nu poate fi constrâns să instituie un sistem de filtrare general, care să-i vizeze pe toţi utilizatorii săi, pentru a preveni utilizarea ilicită a operelor muzicale şi audiovizuale. O asemenea obligaţie nu ar respecta interdicţia de a impune unui asemenea furnizor o obligaţie generală de supraveghere, nici cerinţa de a asigura un just echilibru între, pe de o parte, protecţia dreptului de autor şi, pe de altă parte, libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi libertatea de a primi şi de a transmite informaţii. Astfel cum se arată în Comunicatul CJUE – din 16 februarie a.c. – referitor la hotărârea pronunţată, în cauza dezbătută este implicată, pe de o parte, SABAM, o societate belgiană de gestiune care reprezintă autorii, compozitorii şi editorii de opere muzicale. În această ...

continuare →