Categorie : Instituţii

ANFP lansează ediţia a IV-a a competiţiei celor mai bune practici în administraţie

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat cea de-a IV-a ediţie a competiţiei celor mai bune practici în administraţia publică, competiţie care se adresează tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale din România. Scopul acestei iniţiative este acela de a identifica, evidenţia şi disemina cele mai eficiente şi inovative practici administrative, de a face cunoscute experienţa şi rezultatele remarcabile ale administraţiei publice din România. Tematicile competiţiei (pilonii) din acest an au fost stabilite în funcţie de realitatea socială din România: ● Pilonul 1:  Modernizarea administraţiei publice prin promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării; ● Pilonul 2:  Îmbunătăţirea serviciilor publice prin management orientat spre satisfacţia beneficiarilor; ● Pilonul 3: Dezvoltare locală  prin parteneriate şi voluntariat. Competiţia presupune parcurgerea a 3 etape, respectiv: înscrierea, evaluarea proiectelor înscrise, desemnarea şi premierea câştigătorilor. Aplicaţiile câştigătoare vor fi prezentate şi premiate în cadrul conferinţei „Inovaţie şi calitate în sectorul public” ce va avea ...

continuare →

Comisia propune o reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Comisia Europeană a adoptat o propunere de reformă a Oficiului European de Luptă Antifraudă, OLAF. Scopul reformei este de a îmbunătăţi eficienţa, eficacitatea şi responsabilitatea OLAF, menţinându-i în acelaşi timp independenţa de investigare. De la crearea sa în 1999, OLAF a realizat circa 4 500 de investigaţii şi a contribuit substanţial la protejarea bugetului UE împotriva fraudelor.  Totuşi, s-a apreciat că sunt necesare îmbunătăţiri care să permită OLAF să îşi desfăşoare activitatea la capacitate maximă. Comisia abordează, ca atare, o serie de aspecte esenţiale, propunând întărirea capacităţii OLAF de a lupta împotriva fraudelor cu rezultate maxime. Propunerea include măsuri privind eficientizarea modului de desfăşurare şi de continuare a investigaţiilor, pentru a proteja drepturile persoanelor supuse unei investigaţii şi pentru a întări cooperarea dintre OLAF şi partenerii săi strategici în lupta împotriva fraudei. Propunerea va fi trimisă Parlamentului European şi Consiliului, pentru ca acestea să-şi exprime acordul, conform procedurii de codecizie. ...

continuare →