17 Octombrie, 2019

Categorie : Instituţii

Prin reorganizare, s-a născut Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială!

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 921 din 23 decembrie 2011, a fost reglementată organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, instituţie care va exercita atât atribuţiile prezente ale Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cât şi pe cele de inspecţie socială. Actul normativ a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Ministerul Muncii aduce Direcţia Generală de Inspecţie Socială alături de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale. Astfel, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale devine Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Potrivit precizărilor din partea MMFPS, modificarea vine cu următoarele avantaje: ● Se asigură un sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenţă socială şi de evaluare, monitorizare şi control în domeniul asistenţei sociale. ● Inspecţia Socială, care până acum avea doar 2 inspectori pe judeţ, va fi întărită prin redistribuirea angajaţilor; va avea o capacitate mai mare de control ...

continuare →

Administraţia fiscală nu lucrează pe 26 decembrie

Un comunicat din partea ANAF precizează că îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată, cu termen legal 25 decembrie 2011, se poate face până la data de 27 decembrie 2011, inclusiv, iar în ziua de 26 decembrie a.c. nu se lucrează.   Decalarea obligaţiilor declarative şi de plată este admisă potrivit prevederilor art. 68 din Codul de procedură fiscală coroborate cu cele ale art. 101 din Codul de procedură civilă. Totodată, ANAF reaminteşte contribuabililor că, începând cu data de 1 decembrie 2011, declaraţiile 100, 300 şi 710 se pot depune în formă electronică pe platforma tehnologică a declaraţiei 112, care este accesibilă prin portalul „www.e-guvernare.ro”, după autentificarea cu certificat digital calificat. Informaţii detaliate se pot obţine la: - birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; - telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031-4039160; - accesând pagina de Internet, www.anaf.mfinante.ro. * Potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală ...

continuare →

Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Prin Hotărârea 1037 din 12 octombrie 2011 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial 775 din 2 noiembrie 2011 . Despre Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. El funcţionează în baza prezentului regulament, având competenţa soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică înainte de încheierea contractelor, în conformitate cu prevederile art. 255 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, Consiliul are obligaţia apărării şi realizării drepturilor şi intereselor legitime invocate în cererile ce îi sunt supuse soluţionării, fără privilegii şi fără discriminări. Consiliul stabileşte contacte ...

continuare →

Guvernul a decis înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate

Guvernul a decis, prin Memorandum, să înfiinţeze Consiliul Naţional pentru Competivitate, o platformă guvernamentală care să asigure un dialog autentic între Executiv, mediul de afaceri şi mediul universitar. Scopul constituirii acestui Consiliu este elaborarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate România 2020, care va oferi o viziune integrată asupra acestui domeniu şi va fundamenta politicile publice. Semestrial, Consiliul Naţional pentru Competitivitate va prezenta rapoarte publice cu privire la dinamica competitivităţii economice. Din structura Consiliului Naţional pentru Competitivitate vor face parte, în proporţii egale, câte 20 de reprezentanţi, decidenţi din instituţiile centrale, experţi din mediul academic şi universitar şi reprezentanţi ai asociaţiilor de afaceri. Consilierul de stat pe probleme economice al primului-ministru, Andreea Paul Vass, a precizat că este nevoie de un asemenea consiliu, întrucât România nu dispunea de un organism public specializat în problemele competitivităţii, iar planurile şi strategiile naţionale solicitate de Uniunea Europeană nu pot înlocui o strategie naţională a competitivităţii ...

continuare →

S-a înfiinţat Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare

Guvernul a aprobat printr-o Ordonanţă de Urgenţă înfiinţarea Agenţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare. Agenţia va funcţiona în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, având în structură filiale judeţene fără personalitate juridică. Conducerea agenţiei va fi asigurată de directorul general şi de directorul general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condițiile legii. Agenţia, ca instituţie publică, va permite dezvoltarea activităţilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare de interes naţional, asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi va putea îndeplini rolul statului în activităţi ce au drept scop prevenirea şi înlăturarea factorilor de risc (exces de apă, eroziunea solului, inundaţii, poluare). De asemenea, personalul ANIF (Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare) va fi preluat de Agenţie în conformitate cu prevederile legale, în limita a maximum 1.500 de posturi, din cei 4.800 de salariaţi câți are în prezent ANIF. Totodată, actul normativ introduce taxa de îmbunătăţiri funciare, denumită taxa IF, ca ...

continuare →

Cu ce se ocupă Casa Naţională de Pensii Publice

O recentă propunere de hotărâre de Guvern, iniţiată de MMFPS, are drept obiect aprobarea noului Statut al Casei Naţionale de Pensii Publice, urmând să fie abrogată Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. De la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale a devenit Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP),  sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. CNPP are în subordine case judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu personalitate juridică. CNPP are în subordine Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a ...

continuare →

B.N.R. doreşte să modifice unele reglementări ale instituţiei

Banca Naţională a României supune dezbaterii publice un proiect al unui ordin de modificare a unor reglementări ale instituţiei. B.N.R. doreşte să modifice punctul 6 din Anexa la Ordinul BNR nr.1/2011, punctul 8 din Anexa la Ordinul BNR nr.3/2011 şi punctul 9 din Anexa la Ordinul BNR nr.2/2011, cu scopul de a se renunţa la impunerea unei metode de recunoaştere a activelor financiare. Se va lăsa exercitarea acestei opţiuni la nivelul fiecărei instituţii de credit/sucursale, corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de conducerea acestora. De asemenea, se va asigura comparabilitatea indicatorilor raportaţi în situaţiile FINREP/situaţiile periodice cu cei din COREP, inclusiv cu cei din situaţiile financiare publicabile. În acelaşi timp, se doreşte modificarea corespondenţei cu planul de conturi pentru unii indicatori prevăzuţi de Ordinul BNR nr.3/2011 şi Ordinul BNR nr.2/2011 şi, după caz, a corelaţiilor în cadrul şi între aceste formulare, precum şi a modelului câte unui formular din ...

continuare →