Categorie : Instituţii

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se reorganizează

Conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul MMFPS, ordonanţa de urgenţă adoptată de Guvernul României în şedinţa din 22 decembrie 2012 prevede înfiinţarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Totodată, Oficiul Român pentru Adopţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea secretarului general al Guvernului în cea a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Acesta va fi condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Finanţarea va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV. Odată cu activităţile, va fi preluat şi personalul Oficiului Român pentru Adopţii, precum şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau în proprietatea acestuia, în baza unui protocol de predare-preluare. De ...

continuare →

Irlanda preia preşedinţia Uniunii Europene

Irlanda preia de la Cipru preşedinţia UE şi se va afla anul acesta la conducerea Uniunii Europene  pentru următoarele şase luni, conform unui anunţ publicat pe site-ul Comisiei Europene, priorităţile acestei ţări fiind constituite din stabilitatea economică, relansarea creşterii şi crearea de locuri de muncă. Irlanda se va afla la cârma Uniunii pentru a şaptea oară, anul acesta sărbătorindu-se şi cea de-a 40-a aniversare a aderării Irlandei la UE. Locuri de muncă şi creştere economică Irlanda va impulsiona punerea în aplicare a Pactului pentru creştere economică şi locuri de muncă, un pachet de măsuri privind consolidarea bugetară, împrumuturile, reducerea şomajului, comerţul internaţional şi alte domenii care pot crea locuri de muncă şi creştere economică. Alte priorităţi includ elaborarea de noi reglementări privind: - recunoaşterea calificărilor profesionale în alte ţări din UE; - modernizarea procedurilor de achiziţii publice; - clarificarea drepturilor care le revin lucrătorilor detaşaţi în altă ţară din UE. ...

continuare →

Guvernul va putea emite ordonanţe de urgenţă

În cadrul şedinţei plenului Senatului susţinute astăzi, 12 decembrie 2012, a fost adoptat Proiectul de lege privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe, cu 51 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” şi 3 abţineri, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Prin acest act legislativ, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a legii, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2012, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2012, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, astfel: - finanţe publice şi economie; - agricultură şi dezvoltare rurală; - transporturi şi infrastructură; - dezvoltare regională şi turism; - mediu; - administraţie şi interne; - cultură; - achiziţii publice; - fonduri externe nerambursabile - contravenţii. Consultă varianta integrală a proiectului de lege! Click aici! Totodată, în cadrul ultimei şedinţe de plen ...

continuare →

ANCOM pregăteşte liberalizarea completă a pieţei serviciilor poştale

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pregăteşte liberalizarea completă a pieţei serviciilor poştale împreună cu industria de profil din România prin discutarea a două decizii cu reprezentanţii industriei de profil în cadrul Consiliului Consultativ, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Principalele modificări pe care cele două decizii le vor aduce cadrului de reglementare sunt: - prelungirea cu un an a calităţii de furnizor de serviciu universal a Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR); - eliminarea dreptului rezervat CNPR asupra furnizării anumitor servicii; - stabilirea unui nou mecanism de compensare a eventualelor pierderi înregistrate de furnizor ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal. Totodată, au fost aduse modificări ale condiţiilor de întocmire şi auditare ale situaţiilor financiare separate de către CNPR care vor furniza date inclusiv în scopul determinării costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal. Conform comunicatului ANCOM, modificările şi completările cadrului ...

continuare →

Prefectura Municipiului Bucureşti are un nou sediu

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, începând cu data de 19 noiembrie 2012, la o nouă adresă din Piaţa Presei libere nr. 1, corpurile B1 şi B2, sectorul 1, conform unui anunţ publicat pe pagina de web a instituţiei. Birourile conducerii instituţiei şi ale compartimentelor de specialitate sunt situate la Etajul 4, iar Registratura generală, Aplicarea apostilei şi Casieria funcţionează la Parterul Corpului B1 – camerele 4 şi 5. Numerele de telefon şi fax rămân neschimbate. La aceeaşi adresă, în Corpul B1, funcţionează pe perioada alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 şi Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 42 – Municipiul Bucureşti. De la data de 19 noiembrie 2012, încetează orice activitate la fostul sediu din Bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5. ...

continuare →

Care sunt noile condiţii pentru funcţia de adjunct al Avocatului Poporului?

Hotărârea 3/2012 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 719 din 23 octombrie 2012. Actul normativ include un articol unic şi prevede modificarea articolului 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 27 octombrie 2011. Astfel, noile condiţii cumulative pentru numirea în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele: - să fie absolvent, cu diplomă de licenţă, al unei facultăţi de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice sau ştiinţe economice; - să aibă o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite precizate anterior, sau să fi exercitat timp de 8 ani funcţia de deputat sau de senator; - să aibă capacitatea ...

continuare →

Cursuri pentru profesioniştii din primării în domeniul eficienţei energetice a clădirilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a anunţat susţinerea unor cursuri pentru profesioniştii din primării care lucrează în proiecte de eficienţă energetică a clădirilor, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Cursurile postuniversitare sunt dedicate profesioniştilor (arhitecţi, ingineri, auditori energetici, responsabili energetici etc.) care lucrează în sectoare conexe clădirilor din cadrul primăriilor. La sfârşitul acestora, participanţii vor deveni formatori în domeniul eficienţei energetice, obţinând două certificate: - certificat de absolvire a cursului privind eficienţa energetică şi utilizarea materialelor sustenabile disponibile local, în sectorul clădirilor; - certificat de formator care oferă competenţe la standarde recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Cursurile vor avea o componentă importantă de instruire în accesarea fondurilor europene şi sunt organizate în cadrul proiectului Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România, finanţat de Fondul Global de Mediu şi implementat de Ministerul Dezvoltării ...

continuare →