23 Martie, 2019

Categorie : Instituţii

Prefectura Municipiului Bucureşti are un nou sediu

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, începând cu data de 19 noiembrie 2012, la o nouă adresă din Piaţa Presei libere nr. 1, corpurile B1 şi B2, sectorul 1, conform unui anunţ publicat pe pagina de web a instituţiei. Birourile conducerii instituţiei şi ale compartimentelor de specialitate sunt situate la Etajul 4, iar Registratura generală, Aplicarea apostilei şi Casieria funcţionează la Parterul Corpului B1 – camerele 4 şi 5. Numerele de telefon şi fax rămân neschimbate. La aceeaşi adresă, în Corpul B1, funcţionează pe perioada alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 şi Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 42 – Municipiul Bucureşti. De la data de 19 noiembrie 2012, încetează orice activitate la fostul sediu din Bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5. ...

continuare →

Care sunt noile condiţii pentru funcţia de adjunct al Avocatului Poporului?

Hotărârea 3/2012 a Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului privind modificarea art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 719 din 23 octombrie 2012. Actul normativ include un articol unic şi prevede modificarea articolului 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 27 octombrie 2011. Astfel, noile condiţii cumulative pentru numirea în funcţia de adjunct al Avocatului Poporului sunt următoarele: - să fie absolvent, cu diplomă de licenţă, al unei facultăţi de ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice sau ştiinţe economice; - să aibă o vechime de cel puţin 8 ani în specialitatea studiilor absolvite precizate anterior, sau să fi exercitat timp de 8 ani funcţia de deputat sau de senator; - să aibă capacitatea ...

continuare →

Cursuri pentru profesioniştii din primării în domeniul eficienţei energetice a clădirilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a anunţat susţinerea unor cursuri pentru profesioniştii din primării care lucrează în proiecte de eficienţă energetică a clădirilor, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Cursurile postuniversitare sunt dedicate profesioniştilor (arhitecţi, ingineri, auditori energetici, responsabili energetici etc.) care lucrează în sectoare conexe clădirilor din cadrul primăriilor. La sfârşitul acestora, participanţii vor deveni formatori în domeniul eficienţei energetice, obţinând două certificate: - certificat de absolvire a cursului privind eficienţa energetică şi utilizarea materialelor sustenabile disponibile local, în sectorul clădirilor; - certificat de formator care oferă competenţe la standarde recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Cursurile vor avea o componentă importantă de instruire în accesarea fondurilor europene şi sunt organizate în cadrul proiectului Îmbunătăţirea eficienţei energetice în gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România, finanţat de Fondul Global de Mediu şi implementat de Ministerul Dezvoltării ...

continuare →

Desfăşurarea Programului de formare specializată pentru categoria înalţilor funcţionari publici, seria a II-a

Ordinul ANAF nr. 4189/2012 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012, seria a II-a de admitere, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712 din 18 octombrie 2012. Conform actului normativ, modalitatea de desfăşurare a Programului, pentru seria a II-a de admitere (2 grupe), implică 8 module distincte, cu o durată de 3 zile/24 ore (8 ore pe zi) pentru fiecare modul în parte, de joi până sâmbătă, după cum urmează: - Modulul Managementul resurselor umane în administraţie publică, 17 – 19 ianuarie 2013; - Modulul Management financiar şi bugetar, 31 ianuarie – 2 februarie 2013; - Modulul Comunicare şi imagine publică, 14 – 16 februarie 2013; - Modulul Administraţie publică în contextual integrării în Uniunea Europeană, 28 februarie – 2 martie 2013; - Modulul Management strategic şi politici publice, 14 – 16 martie ...

continuare →

Posturile din instituţiile publice ale sistemului de justiţie, suplimentate cu 400 de locuri

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, care vizează suplimentarea cu 400 de locuri a posturilor din instituţiile publice ale sistemului de justiţie, conform unui comunicat de presă postat pe site-ul ministerului. Astfel, se propune schimbarea cuprinsului notei din anexa nr. 2 la H.G. 652/2009 prin modificarea numărului de posturi disponibile pentru unităţile din sistemul justiţiei, respectiv suplimentarea posturilor cu 400 de locuri, de la 13.910 la 14.310. Unităţile se referă la instituţiile publice din sistemul de justiţie, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti are calitatea de ordonator principal de credite, precum curţile de apel, tribunalele, tribunalele specializate şi judecătoriile. Propunerea legislativă acţionează în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată. Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei a fost publicată în Monitorul Oficial ...

continuare →

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 21/09/2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009. Principalele aspecte reglementate de actul normativ vizează: Formularul “Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de….” (anexa 30b.1 la situaţiile financiare) se completează numai de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale raportate în formularul anexa 30b “Plăţi restante”, pentru codul 40. Formularul “Plăţi restante” (anexa 30b la situaţiile financiare) şi formularul “Situaţia centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale la data de ….” (anexa ...

continuare →

Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Bucureşti îşi schimbă sediul

Primăria sectorului 1 a anunţat printr-un comunicat de presă că, din data de 3 septembrie, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale îşi schimbă sediul, urmând să funcţioneze în Str. Piaţa Amzei nr. 13.  Primăria Sectorului 1 anunţă contribuabilii din această zonă administrativă că, începând de luni, 3 septembrie 2012, activitatea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale se va desfăşura în sediul situat în Str. Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1. În prezent, sediul DGITL Sector 1 se află în Str. Biserica Amzei nr. 21-23. Punctele de încasare situate în Str. Calea Griviţei nr. 208, Str. Pajura nr. 13 şi Şos. Bucureşti-Ploieti nr. 9-13 îşi vor desfăşura în continuare activitatea în locaţiile respective. Pentru a limita timpul pe care contribuabilii trebuie să îl piardă cu achitarea taxelor şi impozitelor locale, Primăria Sectorului 1 a pus la dispoziţia acestora o paletă largă de modalităţi de plată: plata electronică (prin internet ...

continuare →