21 Iulie, 2019

Categorie : Auto

Tichetele pentru Programul Rabla vor putea fi utilizate doar până la 23 noiembrie 2011

Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a prezentat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la sediul MMP, stadiul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional. Ministrul a ţinut să atragă atenţia asupra faptului că tichetele valorice se eliberează de către colectorii validaţi numai până la data de 21 noiembrie 2011 şi vor putea fi utilizate de către proprietari doar până pe 23 noiembrie. Ultima cerere de decontare va putea fi depusă de către producătorul validat cel mai târziu la data de 25 noiembrie, iar decontul va fi realizat până pe 12 decembrie anul acesta. Toţi ce care deţin sau vor deţine astfel de tichete trebuie să le valorifice în termenele menţionate deoarece ulterior acestea îşi vor pierde valoarea. În ceea ce priveşte persoanele juridice şi operatorii economici fără personalitate juridică, aceştia pot depune dosarele de acceptare în cadrul Programului până la data de 15 octombrie, inclusiv. De asemenea, ...

continuare →

Controale pe drumurile publice în toate judeţele din ţară

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, organizează în perioada 19 – 25 septembrie acţiuni de verificare în trafic. Prin acest demers, autorităţile doresc să afle dacă sunt respectate prevederile Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificările şi completările ulterioare. Acţiunile se vor desfăşura zilnic în toate judeţele din ţară. Obiectivul principal al acestor controale este verificarea achitării rovinietei şi a respectării prevederilor legale în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice. Din cauza cre şterii volumului de autovehicule pe reţeaua de drumuri naţionale este necesară intensificarea activităţilor de control a rovinietei pe arterele rutiere unde nu sunt instalate sisteme automate de supraveghere a traficului. Sursa: http://www.cnadnr.ro/ ...

continuare →

4 lucruri pe care trebuie să le ştiţi în cazul unui accident de automobil într-o altă ţară a U.E.

1. Documentele de care aveţi nevoie atunci când circulaţi în Uniunea Europeană sunt : Cartea Verde - prin acest document se atestă că sunteţi asigurat şi trebuie să indice: - coordonatele asiguratorului; - numărul de contract de asigurare a automobilului Certificatul de constatare amiabilă - Constatarea amiabilă se face pe un document agreat la nivel european (rubricile sunt identice, oricare ar fi limba) şi există şi în exemplare bilingve. Trebuie să vă interesaţi la compania dvs. de asigurări înainte de plecarea în călătorie despre acest certificat. Deşi acest certificat nu este obligatoriu, constatarea amiabilă este primordială pentru a spera o reparare rapidă a pierderilor suferite. 2. Care sunt legile care se aplică în cazul unui accident? Trebuie să stiţi că regula generală este că se aplică legislaţia ţării locului accidentului, pentru a putea determina atât responsabilitatea, cât şi indemnizaţia pentru repararea prejudiciilor suferite. Acest principiu se aplică oricare ar fi ...

continuare →

Trafic crescut la frontieră în perioada sezonului estival

Potrivit unui comunicat de presă emis de către Poliţia de Frontieră Română, în cele trei luni de vară ale anului 2011, frontiera României a fost tranzitată de peste 11,8 milioane persoane şi peste 3 milioane mijloace de transport. Politiştii de frontieră au asigurat un control fluent şi operativ în toate punctele de trecere a frontierei de stat. Cele mai tranzitate frontiere în sezonul estival au fost cele cu Ungaria (4.486.914 persoane) şi Bulgaria (1.740.480 persoane), dar şi cu Republica Moldova (1.279.000 persoane). În acest an s-a înregistrat o creştere a traficului prin punctele de trecere a frontierei situate în partea de est a ţării, determinată în special de revenirea din concedii a cetăţenilor din Republica Moldova care, pe de o parte, se duc la muncă în străinatate, iar pe de altă parte se reîntorc din vacanţele petrecute în România. În respectivul comunicat, se arată că traficul de persoane care au ...

continuare →

CJUE se pronunţă în legătură cu taxa pe autovehicule

O recentă hotărâre C-106/10 din 28 iulie 2011 pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene precizează că o taxă precum taxa pe autovehicule, al cărei fapt generator are o legătură directă cu livrarea unui vehicul care intră în domeniul de aplicare al acestei taxe şi care este achitată de furnizorul acestui vehicul, este cuprinsă în noţiunea „impozite, drepturi, prelevări şi taxe”, în sensul articolului 78 primul paragraf litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, şi trebuie inclusă, în temeiul acestei dispoziţii, în baza de impozitare a TVA‑ului aplicat livrării vehiculului menţionat. Dosarul analizat a avut obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunalul Suprem Administrativ din Portugalia, în vederea soluţionării unei cauze referitoare la  la baza de impozitare pentru taxa datorată pentru fabricarea, montarea, admiterea sau importarea vehiculelor. Cererea de pronunţare a unei ...

continuare →

România intră în reţeaua de supraveghere a autovehiculelor în UE

Prin Hotărârea nr. 669/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 467 din 4 iulie a.c., Guvernul stabileşte autorităţile publice române şi modalitatea de acces a acestora la componenta Prum în scopul căutării automate a datelor privind înmatricularea vehiculelor în bazele de date ale statelor membre ale Uniunii Europene care utilizează componenta Prum, precum şi accesul la datele din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, al punctelor naţionale de contact ale statelor membre care utilizează componenta Prum. ...

continuare →

Sistări de plăţi din fonduri europene pentru lucrări de infrastructură de transport

Comisia Europeană (CE) a decis să întrerupă plăţile intermediare pentru Axa 2 a Programului Operaţional Regional – Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport, în urma unor deficienţe constatate în sistemul de achiziţii publice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, deficienţele se referă la utilizarea unor criterii de selecţie discriminatorii de către autorităţile contractante în selecţia constructorilor, folosirea nejustificată a procedurii accelerate şi lucrări suplimentare contractate ca lucrări similare. Comisia Europeana a comunicat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului raportul preliminar al misiunii de audit efectuată în România în perioada 28 martie – 1 aprilie 2011, având ca obiect verificarea următoarelor proiecte finanţate în cadrul Axei 2 a Programului Operaţional Regional: - reabilitarea DJ 701 limita jud. Damboviţa-Graţia-Poeni-Siliştea-Scurtu Mare-Slăveşti-Ciolăneşti-Zâmbreasca-Dobroteşti, beneficiar CJ Teleorman; - reabilitare DJ 506 Cervenia-Vităneşti-Băbăiţa, beneficiar CJ Teleorman; - modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov; - modernizarea infrastructurii de ...

continuare →