29 Ianuarie, 2020

Categorie : Auto

Utilizare carnete TIR

Actul normativ analizat astăzi, se adresează transportatorilor internaționali de mărfuri, fie că sunt persoane fizice fie că sunt persoane juridice când aceștia efectuează transporturi de bunuri importate în Comunitatea Europeană sau bunuri exportate în state terțe unde trebuie respectate procedurile de trecere a unei frontiere pentru intrarea sau ieșirea în Comunitatea Europeană. OpANAF nr. 1503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR. Procedura de astăzi acordă dreptul de utilizare a carnetelor TIR și trebuie înțeleasă în contextul legislației vamale comunitare. Cu această ocazie amintim următoarele aspecte:· Convenţia TIR este Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979· Carnetul TIR – declaraţie vamală pentru transportul de mărfuri, valabil pentru un singur transport efectuat ...

continuare →