23 Octombrie, 2019

Categorie : Auto

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2019 au fost aduse modificări şi completări la Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014.Actul normativ pe care îl semnalăm a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 571 din 11 iulie 2019. Reţinem câteva din noutăţi.- Plafon de garanţii. Pentru acest an, plafonul garanțiilor care pot fi emise este de 10 milioane lei.Garanţiile se acordă în numele și în contul statului de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN, sunt aferente finanțărilor acordate persoanelor fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru achiziția de autoturisme noi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi şi se provin de la instituțiile de credit sau instituțiile financiare nebancare eligibile.- Condiţii impuse beneficiarului de garanţii. Beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească ...

continuare →

Utilizare carnete TIR

Actul normativ analizat astăzi, se adresează transportatorilor internaționali de mărfuri, fie că sunt persoane fizice fie că sunt persoane juridice când aceștia efectuează transporturi de bunuri importate în Comunitatea Europeană sau bunuri exportate în state terțe unde trebuie respectate procedurile de trecere a unei frontiere pentru intrarea sau ieșirea în Comunitatea Europeană. OpANAF nr. 1503/2019 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice de a utiliza carnete TIR. Procedura de astăzi acordă dreptul de utilizare a carnetelor TIR și trebuie înțeleasă în contextul legislației vamale comunitare. Cu această ocazie amintim următoarele aspecte:· Convenţia TIR este Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979· Carnetul TIR – declaraţie vamală pentru transportul de mărfuri, valabil pentru un singur transport efectuat ...

continuare →