22 Ianuarie, 2018

Categorie : Modificări legislative

Ce prevede Noul Cod de Procedură Penală 2014: Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal

Noul Cod de Procedură Penală 2014, Partea Generală, Titlul II. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, Capitolul II. Acţiunea civilă, art.25. Rezolvarea acţiunii civile în procesul penal.Rezolvarea acţiunii civile în procesul penalArt. 25 -(1) În caz de condamnare, instanţa se pronunţă prin aceeaşi hotărâre şi asupra acţiunii civile.Atenţie! De la 1 februarie 2014, noua formă a art. 25, paragraful (1), este cea înfăţişată în partea dreaptă a imaginii, cu verde. Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragraf) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.(2) Când acţiunea civilă are ca obiect repararea prejudiciului material prin restituirea lucrului, iar aceasta este posibilă, instanţa dispune ca lucrul să fie restituit părţii civile.(3) Instanţa, chiar dacă nu există constituire de parte civilă, se pronunţă cu privire la desfiinţarea totală sau parţială a unui înscris sau la restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunii.(4) Când prin desfiinţarea înscrisului sau prin restabilirea situaţiei anterioare pot ...

continuare →

Ce prevede Noul Cod Penal 2014: Stabilirea amenzii

Noul Cod Penal 2014, Partea Generală, Titlul III. Pedepsele, Capitolul II. Pedepsele principale, Secţiunea a 3-a. Amenda, art. 61. Stabilirea amenzii.Stabilirea amenziiArt. 61. -(1) Amenda constă în suma de bani pe care condamnatul este obligat să o plătească statului.(2) Cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile.(3) Instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama şi de obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.Atenţie! De la 1 februarie 2014, noua formă a art. 61, paragraful (3), este cea înfăţişată în partea dreaptă a imaginii, cu verde. Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragraf) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între:a) ...

continuare →

Ce prevede Noul Cod de Procedură Penală 2014: Activităţile în procedura urmăririi

Noul Cod de Procedură Penală 2014, Partea Specială, Titlul IV. Proceduri speciale, Capitolul IV. Procedura dării în urmărire, articolul 523. Activităţile ce pot fi efectuate în procedura urmăririi.Activităţile ce pot fi efectuate în procedura urmăririiArt. 523. -(1) În vederea identificării, căutării, localizării şi prinderii persoanelor date în urmărire pot fi efectuate, în condiţiile prevăzute de lege, următoarele activităţi:a) supravegherea tehnică;b) reţinerea, predarea şi percheziţionarea corespondenţei şi a obiectelor;c) percheziţia;d) ridicarea de obiecte sau înscrisuri;e) monitorizarea tranzacţiilor financiare şi dezvăluirea datelor financiare.Atenţie! De la 1 februarie 2014, litera e), paragraful (1), articolul 523 va fi abrogat. Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragraf) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e) pot fi efectuate numai:a) în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa de executare şi ...

continuare →

Ce prevede noul Cod de Procedură Penală 2014: Plângerea prealabilă

Noul Cod de Procedură Penală 2014, Partea Specială, Titlul I. Urmărirea Penală, Capitolul II. Sesizarea organelor de urmărire penală, Secţiunea a 2-a. Plângerea prealabilă, art.295-298.Plângerea prealabilăArt. 295. -(1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere.(2) Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii.(3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1) – (6) şi (8) se aplică în mod corespunzător. urmărire penală, Secţiunea a 2-a.Plângerea prealabilă, art. 295 – 298. Termenul de introducere a plângerii prealabileArt. 296. -(1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.(2) Când persoana vătămată este un minor sau un incapabil, termenul de 3 luni curge de la data când persoana îndreptăţită a reclama a aflat despre săvârşirea faptei.(3) În ...

continuare →