21 August, 2019

Categorie : Legislaţie

Legea privind auditul de siguranţă rutieră, republicată în Monitorul Oficial

Legea privind auditul de siguranţă rutieră nr. 265/2008, a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 608 din 23/08/2012, sub o nouă denumire: „Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră”. Citeşte Legea nr. 265/2008, republicată, aici! Actul normativ stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră. Scopul prezentei legi este acela de a asigura şi a creşte gradul de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, de a preveni pierderea de vieţi şi vătămarea integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie. Legea cuprinde prevederi referitoare la dobândirea şi încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră, evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul şi inspecţiile de siguranţă rutieră, informaţii privind cadrul instituţional în domeniul gestionării siguranţei circulaţiei rutiere, precum şi sancţiunile care se vor aplica auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră. Legea cuprinde şi 4 anexe, după cum urmează: ...

continuare →

Categorii de acte administrative şi procedurale care pot fi emise de ANAF prin intermediul centrului de imprimare masivă

Potrivit unui ordin al Ministerului Finanţelor Publice, categoriile de acte administrative fiscale şi procedurale, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent, sunt următoarele: 1. Titlul executoriu; 2. Somaţie; 3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 6. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 7. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 8. Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit; 9. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice; 10. Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice; 11. Decizie de impunere din oficiu; 12. Înştiinţare de compensare; 13. Înştiinţare de restituire; 14. Document de restituire; 15. Decizie de impunere ...

continuare →

Atenţie! ANAF a modificat instrucţiunile privind depunerea declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile!

Instrucţiunile privind depunerea online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 26/2011, au fost modificate prin noul ordin al ANAF, nr. 1087 din 8 august 2012, ordin publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 592 din 20/08/2012. Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 20 august. Citeşte Ordinul 1087/2012 AICI. Potrivit actului normativ, declaraţiile online privind situaţiile achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile se completează şi se transmit de către antrepozitarii autorizaţi, expeditorii înregistraţi, destinatarii înregistraţi şi utilizatorii finali, potrivit legislaţiei în vigoare, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, ce permite operatorilor economici să creeze, să modifice, să vizualizeze şi să caute declaraţiile online. Actul normativ mai cuprinde reglementări cu privire la codificarea tipului de declaraţie în cadrul numărului de înregistrare şi modificări în cadrul unor anexe care aparţin Ordinului ANAF nr. 26/2011. De asemenea, ...

continuare →

Ordonanţa Guvernului privind falimentul instituţiilor de credit a fost modificată! Vezi noutăţile!

În Monitorul Oficial Partea I nr. 593 din 20/08/2012 a fost publicată Ordonanţa nr. 12/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit. Actul normativ intră în vigoare în data de 23 august 2012. Citeşte Ordonanţa nr. 12/2012 aici. Potrivit noii ordonanţe, vor fi recunoscute în cadrul ordinii de prioritate la plata creanţelor a celor care decurg din instrumente de datorie şi din împrumuturi, indiferent de titularul acestora, având la bază convenţii care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituţiei de credit, astfel de creanţe urmează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonaţi şi, după caz, ale altor creditori chirografari subordonaţi. În cadrul acestei categorii de creanţe, plata acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă fiecărei creanţe. Astfel, urmează să fie recunoscută legal subordonarea convenţională a creanţelor ...

continuare →

Ce acte au fost incluse în agenda de lucru a Guvernului în data de 14 august?

Pe Agenda de lucru a ședinței Guvernului României din 14 august 2012, ora 11.00, au fost incluse următoarele acte normative: I. ORDONANŢE 1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit Actul normativ modifică și completează dispozițiile OG nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, pentru asigurarea îndeplinirii condiționalității asumate de autoritățile române în urma misiunii comune din România a FMI și CE din luna aprilie a.c. În acest sens, se elimină subordonarea legală a creanțelor rezultând din împrumuturile acordate instituției de credit de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social. De asemenea, se recunosc în cadrul ordinii de prioritate la plata creanțelor cele care decurg din instrumente de datorie și din împrumuturi, indiferent de titularul acestora, având la bază convenții care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituției de credit, ...

continuare →

Încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală

În Monitorul Oficial 558 din 8 august 2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor publice nr. 1076/2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. „În cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, pentru încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat, se deschide la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află domiciliul învinuitului/inculpatului contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005”, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia”, se arată în actul normativ. Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot solicita deschiderea contului. Sumele încasate în contul 50.86.09 “Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005″ se transmit zilnic, în sistem informatic, organelor fiscale de către unităţile teritoriale ale ...

continuare →

S-au majorat tarifele la călătoria cu metroul!

În Monitorul Oficial nr. 544 din 3 august a fost publicat Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1269/2012 privind aprobarea tarifelor la călătoria cu metroul. Iată care sunt noile tarife stabilite, potrivit actului normativ: 1. cartela cu 2 călătorii – 4 lei 2. cartela cu 10 călătorii – 15 lei 3. abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii – 20 lei 4. abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii  - 60 lei 5. abonament lunar cu 62 de călătorii – 50 lei 6. abonament de o zi – 6 lei Actul normativ a intrat în vigoare în data de 4 august 2012. Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →