21 Noiembrie, 2019

Categorie : Legislaţie

Acte normative care ar putea fi aprobate de Guvern azi, 5 septembrie

Potrivit gov.ro, următoarele acte normative ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a Guvernului astăzi, 5 septembrie: I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 1. Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE 1. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul Mnisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportul pe anul 2012 a unor cheltuieli pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor Delegate (UE) ale Comisiei nr.1059/2010, nr. 1060/2010, nr.1061/2010, nr.1062/2010 şi nr.626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea prin etichetarea şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de ...

continuare →

Legea privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 627 din 31/08/2012. Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 3 septembrie. Legea 33/2007 stabileşte cadrul juridic general pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European. Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani. Citeşte textul integral al Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, click aici! Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →

Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 628 din 01/09/2012. Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându-se textelor o nouă numerotare. Actul normativ intră în vigoare astăzi, 4 august. Citeşte textul integral al Legii 317/2004 privind CSM! Click aici! Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →

Legea dialogului social a fost republicată în Monitorul Oficial

Legea dialogului social nr. 62 din 10 mai 2011 a fost republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 31/08/2012. Astfel, textele care reglementează negocierile și conflictele colective de muncă, organizarea și funcționarea sindicatelor și patronatelor, Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, Consiliului Economic şi Social au primit o nouă numerotare. Actul normativ intră astăzi în vigoare. Citeşte aici legea dialogului social, republicată! Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →

Dispoziţiile Legii privind facturarea electronică nu vor putea fi aplicate până la 1 ianuarie 2013

Potrivit unei Ordonanţe a Guvernului, publicată ieri în Monitorul Oficial, „aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice se suspendă până la data de 1 ianuarie 2013”. OG nr. 21 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 30/08/2012. Actul normativ va intra în vigoare duminică, 2 septembrie. OG 21/2012 va putea fi vizualizată în cel mai scurt timp pe site-ul nostru, în rubrica „Legislaţie”, sau intrând aici. Legea 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice  a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012. Legea reglementează emiterea şi stocarea în format electronic a următoarelor documente: - factură în format electronic; - chitanţă în format electronic; - bon fiscal în format electronic. Toate aceste documente sunt considerate ...

continuare →

Traian Băsescu şi-a reluat atribuţiile de Preşedinte al României

Hotărârea nr. 6 din 21 august 2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi la confirmarea rezultatelor acestuia a fost publicată ieri în Monitorul Oficial Partea I nr. 616 din 27/08/2012. Potrivit actului normativ, procedura pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, a fost respectată. De asemenea, hotărârea confirmă rezultatele referendumului naţional din data de 29 iulie 2012, comunicate de Biroul Electoral Central, care constată că, din totalul de 18.292.464 persoane înscrise în listele electorale permanente, au participat la vot 8.459.053 persoane (46.24%), din care 7.403.836 (87.52%) au răspuns “DA” la întrebarea “Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”, iar 943.375 (11.15%) au răspuns “NU”. În această situaţie, la referendum NU au participat cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor ...

continuare →

Hotărârea CEDO în cauza Creangă împotriva României

În Monitorul Oficial nr. 613 din data de 27 august 2012 a fost publicată Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 23 februarie 2012 în cauza Creangă împotriva României. La originea cauzei se află Cererea nr. 29.226/03 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, Sorin Creangă (reclamantul), a sesizat Curtea la 4 septembrie 2003 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (convenţia). Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 27 august 2012. Citeşte textul integral al Hotărârii CEDO aici! Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →