Categorie : Legislaţie

Legislaţie: HG nr. 1291/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind venitul minim garantat

Hotărârea Guvernului nr. 1291 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 897 din 28 decembrie 2012 (M.Of. 897/2012). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VI din Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanței ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea CAFR nr. 52/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari

Hotărârea nr. 52 din 22 noiembrie 2012 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene care au dobândit calitatea și dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 19 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2013 (M.Of. 4/2013). Având în vedere prevederile: - art. 6 alin. (3) și ale art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - art. 15 alin. (1) și (3) și art. 38 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011; - Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari și a ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 15/2012, Camera Consultanţilor Fiscali

Hotărârea nr. 15 din 20 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial 894 din 28 decembrie 2012 (M. Of. 894/2012). În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, 17 și 36 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 noiembrie 2012, hotărăşte: Art. 1. - Se aprobă “Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. - Secretarul ...

continuare →

A fost actualizat numărul total al notarilor publici pentru anul 2012

În Monitorul Oficial Partea I nr. 636 din 06/09/2012 a fost publicat ordinul preşedintelui Ministerului de Justiţie nr. 2872 din 21 august privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012. Potrivit actului normativ, pentru anul 2012, posturile de notar public se stabilesc şi se actualizează la 2.472, din care 2.285 notari publici în funcţie, 80 notari publici suspendaţi şi 107 posturi vacante. Posturile de notar public sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată, anexe ataşate ordinului. Serviciul Profesii Juridice Conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Actul normativ intră în vigoare astăzi, 6 septembrie. Ordinul privind actualizarea numărului total al notarilor publici pentru anul 2012 va putea fi vizualizat în cel mai scurt timp pe site-ul nostru în rubrica “Legislaţie” sau dacă intraţi aici. Îţi place LegeStart.ro? ...

continuare →

Guvernul a stabilit numărul maxim de posturi pentru ÎCCJ

În şedinţa de Guvern care a avut loc ieri, 5 septembrie, Executivul  a hotărât, având în vedere constituirea Biroului juridic al Înaltei Curți de Casație și Justiție, suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanța supremă cu șapte posturi, dintre care două posturi de consilier juridic – funcționari publici și cinci posturi de grefier. Sursa: Guvernul României Citeşte şi: Acte normative care ar putea fi aprobate de Guvern azi, 5 septembrie Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →

Acte normative care ar putea fi aprobate de Guvern azi, 5 septembrie

Potrivit gov.ro, următoarele acte normative ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a Guvernului astăzi, 5 septembrie: I. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 1. Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE 1. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul Mnisterului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportul pe anul 2012 a unor cheltuieli pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei şi protecţiei sociale 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor Delegate (UE) ale Comisiei nr.1059/2010, nr. 1060/2010, nr.1061/2010, nr.1062/2010 şi nr.626/2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea prin etichetarea şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de ...

continuare →

Legea privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în Monitorul Oficial

Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 627 din 31/08/2012. Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 3 septembrie. Legea 33/2007 stabileşte cadrul juridic general pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European. Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani. Citeşte textul integral al Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, click aici! Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →