18 Ianuarie, 2020

Categorie : Jurisprudență

Prescripţia extinctivă: cazuri speciale

Legiuitorul a stabilit un moment unic când se naște dreptul la acțiune, ceea ce echivalează cu instituirea unei reguli generale privind începutul prescripției extinctive, regulă care este reprezentată de dispozițiile art. 2.523 din Codul civil, potrivit cărora "Prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui". ...

continuare →

Despe pensiile militare de stat

Trei decizii ale CCR, recent publicate în Monitorul Oficial, răspund la critici de neconstituţionalitate privind calcularea pensiilor pentru militari,în temeiul Legii nr. 223/2015.Toate cele trei decizii privesc, în principal, art. 28, dar si alte dispoziţii din legea amintită, respectiv despre baza de calcul diferită aplicată la calcularea pensiilor pentru militari, faţă de ... ...

continuare →

Când se datorează TVA la tranzacţii imobiliare

Excepția de neconstituționalitate pe care o semnalăm a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluționarea recursului formulat împotriva unei sentințe pronunțate de Tribunal prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea privind anularea unui act administrativ, respectiv o decizie de impunere întemeiată pe dispozițiile art. 127 alin. (2) din Codul fiscal 2003, în ceea ce privește obligația de plată a taxei pe valoarea adăugată în domeniul tranzacțiilor imobiliare. ...

continuare →

Există discriminare față de persoanele pensionate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010?

De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 911/12.11.2019 a fost publicată Decizia CCR nr. 463/11.07.2019 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la data de 12.11.2019) decizia CCR este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor. ...

continuare →