13 Decembrie, 2019

Categorie : Specialişti

Proiect de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Pe 1 iulie a.c., Ministerul Finanţelor Publice a lansat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. Potrivit art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009, a fost înfiinţat Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar. Actul normativ menţionat a fost adoptat în scopul realizării unei abordări armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene, prin transpunerea Directivei 2006/43/CE ...

continuare →

Ambasada Franţei în România sprijină proiecte lansate de ONG-uri

Ambasada Franţei în România va acorda, în acest an, sprijin financiar ONG-urilor româneşti, prin susţinerea proiectelor inovative în domeniul urbanismului, patrimoniului şi al cadrului de desfăşurare a vieţii. Programul de sprijin financiar nerambursabil a fost lansat pe 1 iulie şi se adresează fundaţiilor, asociaţiilor şi altor organizaţii civile din România. Proiectele se primesc până pe data de 15 iulie a.c. Eligibilitate. Campania de primire a proiectelor se adresează tuturor ONG-urilor din România (asociaţii, fundaţii şi federaţii de ONG-uri) non-profit, înregistrate în România şi care desfăşoară proiecte în România. Un ONG nu poate să prezinte decât un singur proiect. Teme. Proiectele având următoarele teme vor putea fi susţinute: - colaborarea între autorităţile locale pe tema îmbunătăţirii cadrului de desfăşurare a vieţii; - promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului peisager şi a celui construit. Criterii de selecţie. Vor avea prioritate proiectele: - care se sprijină pe un parteneriat european deja existent ...

continuare →

Proiect de lege privind modificări în activitatea CECCAR

Ministerul Finanţelor Publice a făcut public, pe 1 iulie, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată. În expunerea de motive se arată că acest proiect de act normativ se înscrie în cadrul de revizuire permanentă a legislaţiei naţionale, în contextul procesului de reformă a sistemului contabil românesc şi pentru asigurarea conformităţii acestuia cu directivele europene. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi a suferit ultima modificare în luna octombrie 2007. Având în vedere modificările aduse altor acte normative cu care această reglementare este în strânsă legătură, precum şi modificările propuse pentru alte acte normative (O.U.G. nr. 90/2008 privind auditul statutar, cu modificările şi completările ulterioare), MFP apreciază că se impune modificarea şi completarea unor prevederi ale O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor ...

continuare →

Care sunt regulile aplicabile imobilizărilor necorporale în contextul noului sistem de contabilitate simplificat?

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate. ...

continuare →

Comisia lansează o consultare privind ameliorarea politicii UE în domeniul calităţii aerului

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu. În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii privitoare la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013. În condiţiile în care un procent de până la 49 % dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE. Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Privind în urmă la ...

continuare →

A.N.A.F. recuperează TVA neplătită la termen şi nu TVA retroactivă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a ţinut să facă unele precizări referitor la acţiunile, pe care le întreprinde în prezent, pentru verificarea persoanelor fizice care au declarat realizarea unor venituri care depăşesc plafonul de 119.000 RON. În comunicatul postat pe site-ul Agenţiei se precizează că prevederile legale sunt aplicabile de la data de 1 ianuarie 2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. In consecinţă, aprecierile conform cărora “A.N.A.F. recuperează retroactiv TVA” nu au acoperire din perspectiva actelor normative în vigoare şi a obligaţiei persoanelor fizice în cauză de a se conforma acestor prevederi legale – se arată în documentul citat. Din analiza bazelor de date s-a constatat că există cazuri în care contribuabili persoane fizice deşi au realizat venituri care depăşesc plafonul pentru înregistrarea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, nu au depus cerere pentru luarea în evidenţă ca plătitor de TVA, motiv pentru ...

continuare →