18 Noiembrie, 2019

Categorie : Specialişti

Programul de finanţare a înnoirii parcului de tractoare a fost publicat în M.Of.

În Monitorul Oficial 577 din 16 august 2011 (M. Of. 577/2011) a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1995/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate. Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului şi se adresează producătorilor care au ca obiect de activitate producţia de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate şi/ori comercializarea de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi. Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional. Conform informaţiilor din ghid, cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăşească 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau a maşinii agricole autopropulsate. Cuantumul primei de casare se scade de către producător din preţul de comercializare al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi. Diferenţa este asigurată de către proprietarul beneficiar din ...

continuare →

“Dobânda va rămâne o noţiune generică”

Printr-un proiect de ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, se apreciază că, în prezent, se impune delimitarea a două categorii de dobânzi convenţionale, şi anume dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare, separat definite, denumirea „dobândă” rămânând o noţiune generică a cărei accepţiune poate include cele două categorii menţionate, fără a se limita neapărat la acestea. Propunerea legislativă vizează, în principal, abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti şi adoptarea Ordonanţei Guvernului privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004. În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se ...

continuare →

Produsul intern brut în trimestrul II 2011, estimări “semnal”

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul II 2011 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,2% comparativ cu trimestrul I 2011, se arată într-un comunicat de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, azi, 16 august 2011. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2010, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 1,4% pe seria brută şi cu 0,3% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2011 Produsul intern brut a crescut comparativ cu semestrul I 2010 cu 1,6%, pe serie brută şi cu 0,3% pe serie ajustată sezonier. În ultimii ani, indicatorii pe termen scurt disponibili nu au mai satisfăcut cerinţele utilizatorilor şi nu au avut omogenitatea şi consistenţa unui sistem de conturi naţionale trimestriale. Această situaţie a condus la necesitatea de a dispune de un sistem rapid de estimări “semnal” preliminare privind Produsul intern brut trimestrial, pentru a avea o imagine operativă şi consistentă a ...

continuare →

Clasificarea ocupaţiilor din România, aliniată la Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor – ISCO 08

Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.832/2011 şi al Institutului National de Statistică nr. 1.832//856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 561, din 8 august 2011. Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială. Ea este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei. Noua Clasificare a ocupaţiilor din România ordonează vechea Clasificare, care devenise greu de urmărit pentru utilizatorul obişnuit, din cauza numeroaselor modificări şi completări care au fost efectuate de la aprobarea ei, prin Ordinul Ministerului Muncii şi ...

continuare →

Regimul contractelor cu statul, în infrastructura rutieră

Prin Ordinul ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 558/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 570 din 10 august a.c., a fost modificat şi completat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice. Amendamentele se referă, în principal, la raporturile dintre antreprenor şi beneficiar cu privire la  plăţile în avans din fonduri publice. Ministerul a considerat necesar să aducă corecţii în caz de nerecuperare a avansului acordat, situaţie în care beneficiarul calculează şi va facturează Antreprenorului penalităţi ce trebuie achitate de acesta din urmă în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa ...

continuare →

Din toamnă, statele membre pot acorda agricultorilor avansuri sau majorări de avansuri la plăţile directe prin schemele de sprijin

În data de 5 august a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.784/2011 al Comisiei privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2011 din plăţile directe enumerate în anexa I (“Lista schemelor de sprijin”) la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203/9 din 6 august şi este în vigoare din a treia zi de la publicare. Potrivit actulului menţionat, începând cu data de 16 octombrie 2011, statele membre pot plăti agricultorilor avansuri de până la 50 % din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în funcţie de cererile depuse în 2011, cu condiţia să fie finalizată verificarea condiţiilor de eligibilitate în ...

continuare →

Principalele societăţi de investiţii în cercetare şi dezvoltare prevăd o creştere cu 5% pe an a eforturilor de inovare

Principalele societăţi de investiţii în cercetare şi dezvoltare (C&D) cu sediul în UE se aşteaptă ca investiţiile lor să crească cu 5% pe an în perioada 2011 – 2013, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu faţă de aşteptările de anul trecut şi constituie o creştere semnificativă faţă de 2009, când aceste societăţi şi-au redus investiţiile cu 2,6%. De asemenea, potrivit datelor furnizate în cadrul unei anchete de societăţile respondente, în medie, 27% din vânzările lor anuale se datorează produselor inovatoare introduse pe piaţă în ultimii trei ani. Aceste cifre au fost publicate pe 10 august, de Comisia Europeană, în cea de-a şasea ediţie a Anchetei UE privind tendinţele societăţilor în domeniul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, o analiză a previziunilor în materie de investiţii în C&D a celor 1 000 de societăţi europene cu cele mai mari investiţii în acest domeniu. Studiul a fost realizat pe un eşantion substanţial de ...

continuare →