24 Octombrie, 2019

Categorie : Specialişti

A fost modificat Statutul practicienilor în insolvenţă

Prin hotărâre a Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, Statutul Uniunii a fost, recent, modificat prin Hotărârea nr. 4 din 28 mai a.c., publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 4 august 2011. ● Prin modificările aduse la Hotărârea nr. 3/2007, republicată, se prevede că pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această perioadă au fost incompatibili, adăugire care nu exista în forma anterioară a prevederilor statutare. ● Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Prin hotărârea adoptată, au fost adăugate precizări în sensul că, pe perioada stagiului practicianul în insolvenţă stagiar va fi remunerat ...

continuare →

Operatorii economici au 7 luni până la aplicarea etichetării produselor alimentare conform cu reglementările comunitare

Recenta hotărâre a Guvernului nr. 723, publicată în Monitorul Oficial nr. 5456 din 2 august a.c. stabileşte cadrul legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se asigura funcţionarea eficientă a pieţei şi un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor. Hotărârea Guvernului intră în vigoare la 30 de zile de la publicare. Hotărârea se aplică produselor alimentare pentru care pot fi stabilite menţiuni nutriţionale şi de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului, iar autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului pe teritoriul României este Ministerul Sănătăţii. Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare autorizate de către Comisia Europeană se face cu respectarea prevederilor Regulamentului. Produsele alimentare care au înscrise pe etichete menţiuni nutriţionale şi de sănătate potrivit prevederilor Regulamentului trebuie să fie notificate ...

continuare →

Se reactualizează tarifele pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare

Potrivit ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.120/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 542 din 1 august a.c., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ se vor reactualiza tarifele anuale de livrare şi tarifele de prestaţii de servicii, publicate, cu modificarea corespunzătoare a contractelor sau a actelor adiţionale existente. Ordinul MADR aprobă noile Norme metodologice care reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de achitare de către beneficiari a tarifului anual. Ca procedură, până la data de 31 iulie a fiecărui an, unităţile specializate ale Administraţiei Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare au obligaţia să calculeze valoarea tarifului anual şi a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii pentru anul următor sau reactualizează ...

continuare →

Actele de stare civilă vor fi emise în conformitate cu prevederile noului Cod civil

Ministerul Administraţiei şi Internelor a redactat textul unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă. Actul normativ propus se află în fază de dezbatere publică, până la 11 august a.c., pe site-ul ministerului. Potrivit dispoziţiilor art. 214 lit. b) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în termen de 60 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I (10 iunie 2011), Guvernul trebuie să îndeplinească procedurile constituţionale necesare adoptării proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare. În acest sens, pentru a pune în acord legislaţia specială cu soluţiile consacrate de noul Cod civil, proiectul propune modificarea şi completarea corespunzătoare a Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Astfel, sunt operate revizuiri ale ...

continuare →

Taxa pentru formalităţi vamale la transporturile rutiere internaţionale

Un proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MFP, prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975. Reglementarea propusă are drept sdcop alinierea la normativele comunitare în domeniu. În aplicarea prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975, autoritatea vamala este împuternicită să încaseze, la intrarea în ţară, o taxă specială în valută (20 dolari SUA), pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la trecerea frontierei de stat a României pentru mijloacele de transport rutiere destinate transporturilor de mărfuri în trafic internaţional, pentru fiecare autovehicul şi pentru fiecare remorca sau semiremorcă. Potrivit dispoziţiilor din acelaşi act normativ, sunt exceptate de la plata taxei speciale în valută autovehiculele înmatriculate în România, precum şi cele înmatriculate în ţări care nu percep astfel de taxe pentru ...

continuare →

Măsuri comunitare pentru încurajarea achiziţiilor publice electronice

Pe 29 iulie, Comisia europeană a anunţat o serie de măsuri menite să stimuleze dezvoltarea achiziţiilor publice pe cale electronică. Măsurile vizează lansarea apelului la candidaturi pentru participarea la un grup informal de experţi în e-procurement, precum şi un program de urmărire a achiziţiilor publice electronice, în vederea promovării celor mai bune practici. Comisia publică, de asemenea, răspunsurile la Cartea verde asupra dezvoltării pieţelor publice electronice din care rezultă susţinerea propunerii privind obligativitatea trecerii la e-procurement pe pieţele publice din Uniunea europeană. Acţiunile lansate cuprind: ● Crearea unui grup informal de experţi asupra achiziţiilor publice electronice: grupul va reuni specialişti în conceperea şi aplicarea sistemelor de e-procurement, precum şi în ce priveşte strategiile în materie. Până în 2012, grupul va elabora un proiect de soluţii comune pentru lansarea electronică a ofertelor. Comisia invită experţii calificaţi să îşi depună candidatura până la 30 septembrie în vederea participării la acest grup de ...

continuare →

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

În calitate de iniţiator de legislaţie secundară în materie, Consiliul Concurenţei a pregătit proiectul de Regulament privind stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale celor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit proiectului de regulament, contravenţiile prevăzute de lege se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă. Contravenţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţă. Contravenţiile prevăzute de Legea nr. 11/1991 se constată şi se sancţionează de către Consiliul Concurenţei, prin personalul de control împuternicit, ...

continuare →