26 Iunie, 2019

Categorie : Specialişti

Regimul lucrătorilor străini în România

Prin Legea nr. 80/2011, Parlamentul a aprobat modificări şi completări la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. Legea a fost publicată în M.Of. nr. 443 din 24 iunie şi este în vigoare de la 27 iunie a.c. Reamintim că O.U.G.nr.102/2005 a mai suferit modificări prin Legea de aprobare nr.260/2005, precum şi prin O. G.nr. 30/2006. Astfel cum a fost modificată, ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie, de rezidenţă şi de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate naţională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane: - cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură; - cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii ...

continuare →

Directiva europeană asupra drepturilor consumatorilor: 10 modalităţi de protecţie la vânzările online

Am semnalat, zilele trecute, votul acordat de deputaţii europeni, pe 23 iunie, pentru adoptarea directivei privind drepturile consumatorului, în urma proiectului propus de Comisie în octombrie 2008. În informarea de faţă venim cu precizări privind conţinutul viitoarei directive, astfel cum au fost prezentate în materialul informativ dat publicităţii. Principalele 10 modificări pe care le aduce directiva privind drepturile consumatorilor 1) Suprimarea cheltuielilor şi a obligaţiilor ascunse , din contractele pe Internet Consumatorii vor fi protejaţi faţă de cheltuieli ascunse pe Internet. Este cazul intenţiilor, din partea vânzătorilor, de a-i pune pe clienţi să plătească servicii aşa-zise “gratuite”, cum ar fi horoscoape sau reţete de bucătărie. Pe viitor, consumatorii vor trebuie să confirme în mod expres că au înţeles că serviciul respectiv este cu plată. 2) Transparenţă sporită în legătură cu preţurile Operatorii economici vor fi obligaţi să indice preţul total al produsului sau al serviciului, precum şi eventuale cheltuieli suplimentare. ...

continuare →

Recuperarea creanţelor

În urma unei discuţii de pe FORUM, arătăm că materia este reglementată de Codul de procedură fiscală care precizează că în scopul recuperării unei creanţe, precum şi în scopul comunicării oricărui act emis în România privind o creanţă, inclusiv a deciziilor judiciare, în legătură cu o persoană fizică sau juridică căreia, potrivit legii, trebuie să i se comunice aceste acte, autoritatea prevăzută la art. 181 va transmite autorităţii solicitate o cerere de comunicare, însoţită de documentele pentru a căror comunicare se solicită asistenţă. ■ Câteva precizări suplimentare se impun. ● Art.192 C.pr.fiscală stabileşte creanţele care intră în această categorie, astfel cum sunt reglementate de art.180 din acelaşi act normativ, respectiv creanţele aferente: “a) restituţiilor, intervenţiilor şi altor măsuri care fac parte din sistemul de finanţare integrală sau parţială a Fondului European de Garantare a Agriculturii (FEGA) şi a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), inclusiv sumelor datorate în cadrul ...

continuare →

Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale: introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

În Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Codul de procedură fiscală se regăsesc precizări referitoare la situaţia în care, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, se introduc alte persoane. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. Subiectul pe care îl prezentăm se află tratat în Instrucţiunile pentru aplicarea art. 212 din Codul de procedură fiscală – Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare. Astfel, se prevede că, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, intervenţia altor persoane poate fi voluntară sau forţată. ● Intervenţia voluntară este forma de participare la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei. Intervenţia voluntară se face la cererea unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes propriu. Intervenţia se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de ...

continuare →

Noua directivă europeană asupra drepturilor consumatorilor: 10 modalităţi de protecţie la vânzările online

Pe 23 iunie, deputaţii europeni au votat adoptarea directivei privind drepturile consumatorului, în urma proiectului propus de Comisie în octombrie 2008. Votul survine după acordul la care s-a ajuns între cele trei instituţii ale Uniunii ( Comisie, Parlament şi Consiliul de miniştri) şi înlătură ultimul obstacol în concretizarea noilor reglementări în favoarea consumatorilor. Doamna Viviane Reding, comisarul pe Justiţie al Comisiei europene, care a mai repurtat deja succese în sprijinul consumatorilor prin adoptarea, în 2007 şi 2008, a reglementărilor vizând reducerea drastică a costurilor de transport a informaţiei în telefonia mobilă, a declarat: “ Aceasta este o zi mare pentru cei 500 de milioane de consumatori europeni. Adoptarea, astăzi, a noii directive referitoare la drepturile consumatorilor va consolida prerogativele acestora şi va da posibilitatea de a-i sancţiona pe cei care comit fraude în operarea pe Internet înşelându-i pe consumatori prin încercarea de a-i face să plătească servicii pretinse ca fiind ...

continuare →

Se modifică – din nou – Codul de procedură fiscală!

Parlamentul a votat legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Legea de aprobare nr.126/2011, a fost publicată în M. Of. nr.433 din 21 iunie 2011. Din modificările şi completările aduse, pe această cale, la Codul de procedură fiscală, semnalăm următoarele: ● Contribuabilii care au sedii secundare au obligaţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. ● În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care le-a înfiinţat. Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea. ● A fost modificat ...

continuare →