26 August, 2019

Categorie : Specialişti

Necesitatea reglementării contractelor civile

Lipsa de reglementare a făcut ca numeroase activităţi care aveau loc pe bază de convenţie civilă (încheiate cu respectarea prevederilor legale) să se desfăşoare fără documentele legale (la negru, din motive obiective). Fenomenul va continua şi se va extinde ca urmare a dezvoltării unor activităţi care sunt pretabile a se desfăşura pe bază de contracte civile, chiar dacă legea nu oferă posibilitatea ca asemenea activităţi să se desfăşoare printr-o formă contractuală legală. ...

continuare →

Tratamentul fiscal aplicabil facturii emise pentru livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora

Livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, este încadrată drept operaţiune pentru care se aplică taxarea inversă. În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără TVA şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. TVA se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma TVA aferente. Înregistrarea TVA de către cumpărător atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA este denumită ...

continuare →

Tratamentul fiscal aplicabil unei facturi primite de la un furnizor aflat în insolvenţă

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; (temei legal: art. 3 pct.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare) Prevederea conform căreia se aplica taxare inversă “pentru bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă, cu excepţia bunurilor livrate în cadrul comerţului cu amănuntul” (art. 160 alin. (2) lit. b din Codul fiscal), a fost abrogată prin OUG 109/2009, începând cu 01.01.2010. Aşadar, factura primită de la un furnizor aflat ...

continuare →

Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii

Începând cu data de 25 august 2011, Institutul Naţional al Magistraturii împreună cu Consiliul Superior al Magistraturii organizează concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii pentru promoţia 2011 – 2013. Concursul este organizat pentru un număr de 200 de locuri de auditori de justiţie, care vor avea posibilitatea să opteze, după anul I de studiu, pentru 100 de locuri de judecător şi 100 de locuri de procuror. Conform datelor din comunicatul de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, s-au înscris 3433 persoane, acesta fiind cel mai mare număr de candidaţi din ultimii 6 ani. Pentru a afla etapele examenului de admitere, precum şi alte informaţii utile, accesaţi http://www.inm-lex.ro. ...

continuare →

Programul de finanţare a înnoirii parcului de tractoare a fost publicat în M.Of.

În Monitorul Oficial 577 din 16 august 2011 (M. Of. 577/2011) a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1995/2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate. Programul are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului şi se adresează producătorilor care au ca obiect de activitate producţia de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate şi/ori comercializarea de tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate noi. Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional. Conform informaţiilor din ghid, cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca acesta să depăşească 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau a maşinii agricole autopropulsate. Cuantumul primei de casare se scade de către producător din preţul de comercializare al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi. Diferenţa este asigurată de către proprietarul beneficiar din ...

continuare →

“Dobânda va rămâne o noţiune generică”

Printr-un proiect de ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, se apreciază că, în prezent, se impune delimitarea a două categorii de dobânzi convenţionale, şi anume dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare, separat definite, denumirea „dobândă” rămânând o noţiune generică a cărei accepţiune poate include cele două categorii menţionate, fără a se limita neapărat la acestea. Propunerea legislativă vizează, în principal, abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti şi adoptarea Ordonanţei Guvernului privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004. În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se ...

continuare →

Produsul intern brut în trimestrul II 2011, estimări “semnal”

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul II 2011 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,2% comparativ cu trimestrul I 2011, se arată într-un comunicat de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, azi, 16 august 2011. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2010, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 1,4% pe seria brută şi cu 0,3% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2011 Produsul intern brut a crescut comparativ cu semestrul I 2010 cu 1,6%, pe serie brută şi cu 0,3% pe serie ajustată sezonier. În ultimii ani, indicatorii pe termen scurt disponibili nu au mai satisfăcut cerinţele utilizatorilor şi nu au avut omogenitatea şi consistenţa unui sistem de conturi naţionale trimestriale. Această situaţie a condus la necesitatea de a dispune de un sistem rapid de estimări “semnal” preliminare privind Produsul intern brut trimestrial, pentru a avea o imagine operativă şi consistentă a ...

continuare →