20 Septembrie, 2019

Categorie : Specialişti

S-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate

Prin Ordinul 1276 din 26 august 2011, publicat în Monitorul Oficial 623 din 1 septembrie 2011, s-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate. Ce este fondul de redistribuire ? Fondul de redistribuire se utilizează pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sănătate. El se constituie în cota de 98% din cota de 37% rămasă în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate după deducerea cotei de 60%, repartizată caselor de asigurări de sănătate proporţional cu veniturile realizate la nivel teritorial şi a cotei de 3% pentru cheltuieli de administrare, funcţionare şi capital ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate. Care este rolul criteriilor de alocare pe case de asigurări de sănătate ? Criteriile de alocare pe case de asigurări de sănătate urmăresc accesul echitabil al asiguratului la servicii de sănătate, prin egalizarea puterii de cumpărare a ...

continuare →

Modernizează-ţi afacerea cu bani europeni! Consultă Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.2

“Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a lansat spre consultare publică Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.3.2 prin care reprezentanţii firmelor îşi pot moderniza şi eficientiza afacerea prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul MCSI. Cetăţenii care au o firmă şi vor să-şi îmbunătăţească productivitatea la nivelul afacerii sunt sprijiniţi de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin acordarea de bani europeni. Valoarea maximă a finanţării acordate este de 1.850.000 RON, în timp ce valoarea minimă este de 45.000 RON. Despre Ghid Ghidul Solicitantului cuprinde criteriile care trebuie să fie îndeplinite de potenţialii beneficiari şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Operaţiunea 3.3.2 – „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii online pentru afaceri” este inclusă în Domeniul Major de Intervenţie 3 – “Susţinerea ...

continuare →

Ordonanţa 107/ 2010 privind contribuţia pentru sănătate a pensionarilor a fost respinsă de Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor

Ordonanţa 107/2010, prin care pensionarilor ale căror pensii depăşesc 740 de lei li se aplică o contribuţie pentru fondul de sănătate de 5,5%, a fost respinsă, miercuri, de Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor. Motivul principal pentru care ar fi fost respins actul normativ este legat de obligarea la contribuţia de 5,5% la asigurările de sănătate a pensionarilor cu pensii sub 1.000 de lei. Potrivit ordonanţei, «Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei». Ordonanţa 107/2010 care vizează modificarea articolului 256, alineatul 2, a fost respinsă cu nouă voturi pentru, exprimate de opoziţie, şi opt împotrivă ale puterii. Actul normativ a fost ...

continuare →

Ministerul Justiţiei a obţinut o finanţare europeană pentru implementarea proiectului „Programul Specific – Justiţie Penală”

Ministerul Justiţiei a obţinut o finanţare europeană pentru derularea unui proiect care are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor magistraţilor în domeniul cooperării judiciare privind combaterea traficului de fiinţe umane. Proiectul este finanţat prin programul „Justiţie Penală” şi va fi implementat de Ministerul Justiţiei în calitate de coordonator, în parteneriat cu Şcoala Naţională a Magistraturii din Franţa, Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară (IRZ) şi EUROJUST. Un manual destinat practicienilor va fi elaborat în urma colaborării dintre experţii din statele membre partenere, ei participând la sesiuni de lucru comune. Acest manual va cuprinde atât o prezentare a cadrului juridic şi instituţional şi a cazuisticii existente în ţările partenere cu privire la infracţiunile ce privesc traficul de fiinţe umane, de imigranţi şi exploatarea copiilor, precum şi a formelor de cooperare judiciară prin care statele pot să combată aceste infracţiuni. Proiectul va fi implementat pe o durată de 14 luni şi beneficiază de un buget ...

continuare →

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal va avea loc în 8 octombrie 2011

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2011, a hotărât ca data examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal să aibă loc în data de 8 octombrie 2011. Examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de test grilă. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-23 septembrie 2011 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, iar dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti. Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 3 octombrie 2011. Pentru detalii cu privire la conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia de examen, vă rugăm să accesaţi: http://lege5.ro/Gratuit/gi3danzyha/hotarare-12-2011-privind-sustinerea-examenului-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-octombrie-2011. ...

continuare →

Codul de procedură fiscală despre secretul fiscal

Tratată în Titlul I Capitolul 1 al Codului de procedură fiscală, această temă a fost completată prin recenta ordonanţă a Guvernului nr. 29 din 31 august 2011. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie şi va intra în vigoare la 17 septembrie, cu excepţia unor articole printre care nu se regăseşte cel la care ne referim în această semnalare. Potrivit alin.1 al articolului 11 din Codul de procedură fiscală, funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. Norma metodologică de aplicare a C. pr. fiscală, aprobată prin H.G. nr.1050 din 2004, precizează că în categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi ...

continuare →

Sancţiuni severe pentru contravenţii la normele din domeniul sănătăţii publice

Prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 1 septembrie se stabilesc contravenţiile la normele din domeniul sănătăţii publice, precum şi sancţiunile aplicabile. Hotărârea intră în vigoare la 11 septembrie a.c. Prin Legea nr. 254/2010 a fost abrogată Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu obligaţia în sarcina Guvernului de a adopta o hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. Hotărârea defineşte normele din domeniul sănătăţii publice ca fiind setul de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătăţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sănătăţii  Contravenţii la normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor. Prin actul normativ se stabilesc: - contravenţii la normele generale de igienă privind: funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, ...

continuare →