20 Septembrie, 2019

Categorie : Specialişti

M.A.I. supune dezbaterii publice proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice proiectul Legii privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul M.A.I. În proiectul de act normativ se precizează că „prezenta lege stabileşte cadrul legal privind organizarea mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, manifestaţiilor, procesiunilor şi a oricăror alte întruniri desfăşurate în spaţiul public”. Conform proiectului legii, adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, fiind interzisă deţinerea de arme, substanţe periculoase sau alte materiale care pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanei ori pot produce pagube materiale patrimoniului public ori privat. Ora până la care se pot desfăşura adunările publice este 23:00, făcând excepţie manifestările cultural – artistice, religioase şi competiţiile sportive, planificate şi declarate a se desfăşura până la o altă oră. Potrivit documentului supus dezbaterii publice, adunările publice ...

continuare →

ANFP comunică primele cifre privind perfecţionarea funcţionarilor publici

Potrivit unui comunicat de presă emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, au fost primite 245 de raportări referitoare la planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Din totalul raportărilor, 33 au fost din partea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi 212 raportări ale autorităţilor administraţiei publice locale. În respectivul comunicat se precizează că instituţiile publice centrale şi locale au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici planurile anuale privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici până la data de 1 martie a anului pentru care se face raportarea pentru autorităţile administraţiei publice locale şi până la data de 31 martie a aceluiaşi an pentru autorităţile administraţiei publice centrale. Conform datelor identificate la nivelul administraţiei publice centrale, reiese că domeniul IT&Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor întruneşte 27,9% din opţiunile de instruire ale funcţionarilor publici, urmat de domenii precum Dezvoltare personală (14,67%), Drept şi legislaţie comunitară (12,48%) şi Management (11,54%). ...

continuare →

B.N.R. supune dezbaterii publice Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice

Banca Naţională a României supune dezbaterii publice un proiect numit “Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice”. Acesta a fost elaborat deoarece banca centrală a fost preocupată de aspectele legate de “ponderea creditului în valută în total credit acordat sectorului neguvernamental şi a celor privind componenta creditului de consum în valută acordat clienţilor persoane fizice, neprotejate la riscul valutar”. Printre propunerile de reglementare prezente în proiectul de regulament se află includerea sucursalelor instituţiilor de credit din state membre în aria de aplicabilitate a reglementării privind creditarea populaţiei, definirea creditului de consum şi a celui pentru investiţii imobiliare, astfel încât să se asigure intrarea sub un regim restrictiv a acordării de credite garantate cu ipotecă imobiliară, dar care prin destinaţie sunt în fapt credite de consum, cum ar fi creditele destinate achiziţionării de autoturisme, echipamentele electronice, creditele de nevoi personale – garantate cu ipotecă imobiliară. De asemenea, o altă propunere ar fi ...

continuare →

Condiţii pentru a deveni consultant fiscal

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali a hotărât modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.4/2007. Hotărârea nr.11/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 2 septembrie a.c. Prin completările aduse la Regulament, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu, în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali, şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care: - au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu certificatul de absolvire ...

continuare →

Când scăpăm de datele înscrise în cazierul fiscal

A fost publicat actul normativ, pe care l-am semnalat la data aprobării de către executiv, referitor la modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa de modificare, cu nr. 25/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 628 din 2 septembrie a.c. Potrivit modificărilor aduse textului de reglementare, contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii: - faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege; - a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească; - faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte; - faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia contravenţiilor regimul produselor ...

continuare →

Ministerul Sănătăţii va coordona Casa Naţională de Sănătate

La propunerea Ministerului Sănătăţii, „Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.ms.gov.ro/. Ordonanţa de urgenţă prevede ca Ministerul Sănătăţii să coordoneze Casa Naţională de Sănătate, pentru a eficientiza sistemul de asigurări de sănătate. De asemenea, în actul normativ se stipulează că Ministerul Sănătăţii va exercita controlul asupra sistemului de asigurări de sănătate în sensul că acesta va aplica politicile în domeniul sanitar aprobate de Executiv. În acelaşi timp, proiectele de acte normative care vor fi elaborate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a asigura funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele cu incidenţă asupra Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor purta avizul conform al Ministerului Sănătăţii. În ordonanţa guvernamentală se precizează, totodată, că CNAS va prezenta Ministerului Sănătăţii trimestrial şi anual, ...

continuare →

S-a aprobat Ghidul de finanţare pentru refacerea siturilor contaminate istoric

În Monitorul Oficial 624 din 2 septembrie 2011, prin Ordinul 2072 din 12 august 2011, s-a aprobat Ghidul de finanţare a Programului privind refacerea siturilor contaminate istoric. Detalii despre Program Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează refacerea şi remedierea solului contaminat, conservarea proprietăţilor fizice şi chimice corespunzătoare, precum şi a calităţii solului şi vederea asigurării protecţiei şi altor elemente ale mediului natural. Scopul programului este acela de a reface ecosistemele terestre afectate şi de a le aduce cât mai aproape de starea naturală, aplicând unele măsuri de curăţare/ remediere şi/ sau reconstrucţie ecologică. Obiectivele principale ale programului sunt refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului, asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei, protecţia colectivităţilor umane împotriva factorilor dăunători, antropici şi naturali, precum şi îmbunătăţirea aspectului peisagistic. Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această ...

continuare →