23 Martie, 2019

Categorie : Specialişti

Executarea silită şi suspendarea executării actului administrativ fiscal

Cele două teme puse în discuţie sunt tratate distinct în Codul de procedură fiscală, respectiv prin articolele 142 şi 215 din actul normativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ■ În ce priveşte executarea silită, art. 142 din actul normativ prevede, în principal, următoarele: ● Această procedură se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare. ● Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine: a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă ...

continuare →

Case de marcat electronice fiscale

Temeiul legal este dat de Ordonanţă de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată (pentru a doua oară) în M.Of. nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ a fost pus în aplicare prin Norma metodologică aprobată prin H.G. nr.479/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit legii, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, să emită bonuri fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală. Sunt exceptate de la obligaţia folosirii casei electronice de marcat fiscale: - comerţul ocazional cu produse agricole autohtone; - serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători; - vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi; - transportul public de călători în interiorul unei ...

continuare →

Despre emblema folosită de un comerciant

Legea registrului comerţului nr.26/1990, republicată în temeiul Legii nr. 28/1998, cu modificările şi completările ulterioare defineşte emblema ca fiind  semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de un altul de acelaşi gen. La fel ca şi în cazul firmelor, emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română, iar dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei se dobândeşte prin înscrierea acestia în registrul comerţului. Orice emblemă va trebui să se deosebească de emblemele înscrise în acelaşi registru al comerţului, pentru acelaşi fel de comerţ, precum şi de emblemele altor comercianţi de pe piaţa unde comerciantul îşi desfăşoară activitatea. Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă oriunde ar fi aşezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afişe, publicaţii şi în orice alt mod, numai dacă vor fi însoţite în mod vizibil de firma comerciantului. Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea ...

continuare →

Imprumuturi de stat pentru administraţiile locale în vederea stingerii obligaţiilor fiscale

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1925/2011, publicat în M.Of. nr. 311 din 5 mai a.c. au fost modificate şi completate metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1901/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ● Prin modificările recente, se extinde şi pentru anul 2011 mecanismul prin care, în baza O.U.G. nr. 51/2010, Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioadă de graţie de un an. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de împrumuturi în anul 2010 pot solicita în cursul anului 2011 contractarea de noi împrumuturi pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate de acestea la data ...

continuare →

Deloitte Tax: Aplicarea deciziilor emise de autorităţile vamale se suspendă obligatoriu, când există temerea unui prejudiciu irecuperabil

Aplicarea deciziilor emise de autorităţile vamale se suspendă obligatoriu, când există temerea unui prejudiciu irecuperabil sau atunci când există motive întemeiate să se creadă că decizia contestată nu este în sprijinul legislaţiei vamale, avertizează consultanţii Deloitte Tax. „Spre deosebire de procedura generală de suspendare a aplicării deciziei unei autorităţi fiscale prevăzută de Codul de procedura fiscală din România, care trimite contribuabilul direct în instanţă, deciziile emise de autorităţile vamale fac obiectul unei proceduri simplificate de suspendare, potrivit legislaţiei comunitare care este în acest caz direct aplicabilă în toate statele membre”, spune Mihai Petre, Manager Taxe Vamale și Accize, Deloitte Tax. Ce înseamnă acest lucru?  În primul rând, contribuabilul are dreptul de a beneficia de suspendarea aplicării unei decizii încă din faza administrativă, fără a ajunge în faţa instanţei judecătorești. În al doilea rând, legislaţia comunitară obligă autoritatea vamală să reanalizeze cauza şi să decidă dacă: - există motive întemeiate să ...

continuare →

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice

Potrivit art. 253 din Codul fiscal, în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. ● Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. Valoarea de inventar poate fi dată de : - costul de achiziţie, pentru clădirile dobândite cu titlu oneros; - costul de producţie, pentru clădirile construite de persoana juridică; - valoarea actuală, estimată la înscrierea lor în activ, ţinându-se seama de valoarea clădirilor cu caracteristici tehnice şi economice similare sau apropiate, pentru clădirile obţinute cu titlu gratuit; - valoarea de aport pentru clădirile intrate în patrimoniu în cazul asocierii/fuziunii, determinată ...

continuare →

Cu jucăriile nu e de glumit!

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.74/2011 privind siguranţa jucăriilor, importatorii trebuie să introducă pe piaţă numai jucării conforme. În acest scop, înainte de introducerea unei jucării pe piaţă, importatorii trebuie să se asigure că procedura adecvată de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. ■ Importatorii trebuie să se asigure că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut şi este însoţită de documentele prevăzute şi că producătorul a respectat cerinţele următoare: - pe jucăriile sunt menţionate tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare, în cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, informaţia solicitată există pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria. - producătorul a indicat numele său, denumirea denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată şi adresa la care poate fi contactat, pe jucărie sau, dacă acest lucru nu este posibil, ...

continuare →