Categorie : Specialişti

Transportul aferent unei vânzări de materiale lemnoase se supune taxării inverse?

Ce presupune această măsură de aplicare a taxei inverse? Pe factură, agenţii economici care sunt înregistraţi în scop de TVA la organele fiscale vor trece pe facturi “taxare inversă” în loc de TVA. TVA se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA. ...

continuare →

Program finanţat din fonduri publice nerambursabile pentru realizarea de piste pentru biciclişti

Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că, începând cu 20 iulie 2011, autorităţile publice locale pot depune proiecte în cadrul “Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti”, derulat de către AFM. Beneficiari eligibili sunt autorităţile publice locale (unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti). Valoarea finanţării acordate este de maxim 90% din valoarea eligibilă, dar nu mai mult de: - 2,5 milioane lei pentru judeţe, oraşe şi municipii; - 1,5 milioane lei pentru comune. Depunerile de proiecte. Sesiunea de depunere începe pe 20 iulie şi se va închide la data la care valoarea totală însumată a cererilor de finanţare depuse la registratura AFM va fi de 200.000 mii lei, respectiv 400% din valoarea alocată sesiunii, dar nu mai târziu de 20 august 2011. Bugetul programului finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu este de 50 milioane de lei. Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlesnirea transportului mai puţin poluant, în condiţii ...

continuare →

Taxa pe poluare: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene respinge argumentele României

Sesizată de instanţele româneşti pentru a se pronunţa cu privire la compatibilitatea legislaţiei respective cu dreptul Uniunii, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a apreciat că taxa pe poluare prevăzută de legislaţia română, astfel cum a fost modificată inclusiv în decembrie 2009, este contrară dreptului Uniunii. Pe de altă parte, Curtea de Justiţie respinge cererea guvernului român de limitare în timp a efectelor prezentei hotărâri. În prezentarea cadrului juridic din România, în comunicatul  CJUE se arată că legislaţia română a instituit, începând de la 1 iulie 2008, o taxă pe poluare care trebuie să fie plătită cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România. Reglementarea menţionată nu face distincţie între vehiculele fabricate în acest stat membru şi cele produse în străinătate. De asemenea, aceasta nu face distincţie între vehiculele noi şi vehiculele de ocazie. În cazul în speţă, dl. Nisipeanu a înmatriculat în România un autovehicul de ocazie cumpărat ...

continuare →

CE a lansat un nou instrument de finanţare a proiectelor “verzi”

Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiţii, Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank au anunţat, pe 1 iulie, lansarea Fondului European pentru Eficienţă Energetică. Scopul sau este de a oferi finanţare bazată pe piaţă pentru proiectele de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, dar şi pentru proiectele publice de eficienţă energetică viabile din punct de vedere comercial. Acest fond va sprijini statele membre în încercarea lor de a-şi atinge, până în 2020, obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% şi de creştere a utilizării energiei regenerabile cu 20%. Investiţiile Comisiei Europene în fond se ridică la 125 milioane euro, cele ale Băncii Europene de Investiţii la 75 milioane euro, în timp ce Cassa Depositi e Prestiti şi Deutsche Bank vor investi 60 milioane euro, respectiv 5 milioane euro. Fondul European pentru Eficienţă Energetică intenţionează, însă, să-şi majoreze acest capital de 265 milioane euro la 800 ...

continuare →

Guvernul pune ordine în accesarea fondurilor europene

O recentă ordonanţă de urgenţă are drept obiect prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. O.U.G. nr.66/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.461 din 30 iunie a.c. ■ Aşa cum se arată în expunerea de motive, actul normativ a fost impus ţinând cont de mai multe considerente imperative, dintre care menţionăm: - adoptarea unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor în gestionarea fondurilor europene (în special a celor privind conflictele de interese), în absenţa cărora – în contextul procesului continuu de selecţie a proiectelor – există riscul permanent al finanţării unor proiecte/contracte a căror contravaloare nu va putea fi solicitată/rambursată de Comisia Europeană; - implementarea principiului proporţionalităţii, ...

continuare →

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Ministerul Justiţiei a lansat, spre dezbatere publică, proiectul de lege pe tema enunţată, pentru transpunerea art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea. Apreciind că celelalte instrumente existente în domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confişte în mod eficient produsele infracţiunilor, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea, al cărei scop este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracţiunea, inter alia, în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune având legătură cu criminalitatea organizată. În expunerea de motive la proiectul ...

continuare →
© 2014 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate.
  • PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.