17 August, 2017

Categorie : Specialişti

Produsul intern brut în trimestrul II 2011, estimări “semnal”

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul II 2011 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,2% comparativ cu trimestrul I 2011, se arată într-un comunicat de presă emis de Institutul Naţional de Statistică, azi, 16 august 2011. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2010, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 1,4% pe seria brută şi cu 0,3% pe seria ajustată sezonier. În semestrul I 2011 Produsul intern brut a crescut comparativ cu semestrul I 2010 cu 1,6%, pe serie brută şi cu 0,3% pe serie ajustată sezonier. În ultimii ani, indicatorii pe termen scurt disponibili nu au mai satisfăcut cerinţele utilizatorilor şi nu au avut omogenitatea şi consistenţa unui sistem de conturi naţionale trimestriale. Această situaţie a condus la necesitatea de a dispune de un sistem rapid de estimări “semnal” preliminare privind Produsul intern brut trimestrial, pentru a avea o imagine operativă şi consistentă a ...

continuare →

Clasificarea ocupaţiilor din România, aliniată la Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor – ISCO 08

Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.832/2011 şi al Institutului National de Statistică nr. 1.832//856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 561, din 8 august 2011. Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială. Ea este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei. Noua Clasificare a ocupaţiilor din România ordonează vechea Clasificare, care devenise greu de urmărit pentru utilizatorul obişnuit, din cauza numeroaselor modificări şi completări care au fost efectuate de la aprobarea ei, prin Ordinul Ministerului Muncii şi ...

continuare →

Regimul contractelor cu statul, în infrastructura rutieră

Prin Ordinul ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 558/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 570 din 10 august a.c., a fost modificat şi completat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice. Amendamentele se referă, în principal, la raporturile dintre antreprenor şi beneficiar cu privire la  plăţile în avans din fonduri publice. Ministerul a considerat necesar să aducă corecţii în caz de nerecuperare a avansului acordat, situaţie în care beneficiarul calculează şi va facturează Antreprenorului penalităţi ce trebuie achitate de acesta din urmă în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa ...

continuare →

Din toamnă, statele membre pot acorda agricultorilor avansuri sau majorări de avansuri la plăţile directe prin schemele de sprijin

În data de 5 august a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.784/2011 al Comisiei privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2011 din plăţile directe enumerate în anexa I (“Lista schemelor de sprijin”) la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203/9 din 6 august şi este în vigoare din a treia zi de la publicare. Potrivit actulului menţionat, începând cu data de 16 octombrie 2011, statele membre pot plăti agricultorilor avansuri de până la 50 % din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în funcţie de cererile depuse în 2011, cu condiţia să fie finalizată verificarea condiţiilor de eligibilitate în ...

continuare →

Principalele societăţi de investiţii în cercetare şi dezvoltare prevăd o creştere cu 5% pe an a eforturilor de inovare

Principalele societăţi de investiţii în cercetare şi dezvoltare (C&D) cu sediul în UE se aşteaptă ca investiţiile lor să crească cu 5% pe an în perioada 2011 – 2013, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu faţă de aşteptările de anul trecut şi constituie o creştere semnificativă faţă de 2009, când aceste societăţi şi-au redus investiţiile cu 2,6%. De asemenea, potrivit datelor furnizate în cadrul unei anchete de societăţile respondente, în medie, 27% din vânzările lor anuale se datorează produselor inovatoare introduse pe piaţă în ultimii trei ani. Aceste cifre au fost publicate pe 10 august, de Comisia Europeană, în cea de-a şasea ediţie a Anchetei UE privind tendinţele societăţilor în domeniul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, o analiză a previziunilor în materie de investiţii în C&D a celor 1 000 de societăţi europene cu cele mai mari investiţii în acest domeniu. Studiul a fost realizat pe un eşantion substanţial de ...

continuare →

Decontul special de TVA – până pe 25 august

Pentru practicienii mai noi în domeniul contabilităţii reamintim câteva din prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr.59 din 26 ianuarie 2010 (dată de la care s-a abrogat OPANAF nr.1498/2008) şi a fost modificat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.30/2011, publicat în M.Of.nr.54 din 21 ianuarie a.c. Formularul se depune după cum urmează: - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; - înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei eferente operaţiunii prevăzute la secţiunea 2 din formular. ● Secţiunea 1 “Achiziţii intracomunitare ...

continuare →

Control de la ANAF pentru înregistrarea unei firme ca plătitor de TVA. Documente necesare

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. (temeiul legal: art. 2 din OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA) În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează: a) realizează controlul documentar la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale ...

continuare →