18 August, 2017

Categorie : Specialişti

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică: ce drepturi avem?

Un proprietar de pădure, aflat în situaţia de expropriere pentru cauză de utlitate publică, s-a adresat instanţei de judecată: comparând reglementările în materie, petentul a cerut analizarea la CCR a unor prevederi legale care, în interpretarea instanţei, îl privau de anumite drepturi de despăgubire.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, CCR i-a dat dreptate, prin Decizia nr. 67/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial nr. 581/2017. Mai jos prezentăm reperele legale de interes în materie, astfel cum au fost reţinute de Curtea Constituţională în motivarea soluţiei pronunţate.Codul silvicDiscutăm aici despre despăgubirile datorate proprietarilor de păduri, pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier, pentru:realizarea obiectivelor de interes naţional, declarate de utilitate publică, conform art. 36 din Codul silvic;realizarea sau extinderea anumitor categorii de lucrări şi obiective ...

continuare →

Debite din pensii încasate necuvenit

Sumele reprezentând pensie, indemnizaţie socială pentru pensionari şi indemnizaţie pentru însoţitor, încasate în baza unor hotărâri judecătoreşti desfiinţate în căile de atac, nu se recuperează. Astfel a stabilit ICCJ, prin Decizia nr. 40/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 560/2017, dată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cerută de Curtea de Apel Craiova. Deşi pare ermetică şi destinată mai mult profesioniştilor în drept, dezlegarea dată de Curte are aplicaţii practice pentru cei afectaţi de asemenea situaţii ca cea de mai jos. Mai mult,discuţia priveşte transformarea pensiei de serviciu în pensie de stat, cu trimiteri la reglementările aplicate în timp. La data de 29 mai 2015, reclamanţii persoane fizice au chemat în judecată Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând obligarea pârâtei să emită decizii de scutire de la plata debitelor, conform art. 1 şi art. 3 din Legea nr. 125/2014, şi, în temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 18 din Normele metodologice de ...

continuare →

Categorii şi situaţii prevăzute la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Am prezentat, anterior, pe LegeStart, chestiuni legate de sporuri, premii şi prime, astfel cum sunt tratate în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. De această dată, reluăm şi noi aici, unele aspecte din cele enunţate în titlu, disparat, aşa cum apar şi în lege, dar care sunt bine de reţinut.Reamintim, Legea nr. 153/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 492/2017, este în vigoare de la 1 iulie 2017 şi are dispoziţii speciale de aplicare tranzitorie pentru anumite situaţii. Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor- Prin dispoziţiile privind “Alte drepturi salariale”  se prevede că personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia ...

continuare →

Comisia pentru protecţia copilului: obligaţii legale

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a dispus, între altele, înfiinţarea instituţiei comisiei pentru protecţia copilului, ale cărei atribuţii sunt stabilite prin recenta hotărâre de Guvern nr. 502/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 596/25.07.2017. Organizată la nivel local, comisia este cea care ia decizii şi întreprinde activităţile cerute pentru protejarea drepturilor copilului. Iată care sunt principalele situaţii în care intervine Comisia, inclusive în relaţia cu familia copilului. Protecţia specială a copilului Măsura de protecţie specială poate fi stabilită de Comisie sau, după caz, de instanţa judecătorească. Comisia competentă să soluţioneze cazurile privitoare la copiii care necesită o măsură de protecţie specială este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului. Măsurile de protecţie specială a copilului se stabilesc de către Comisie, numai atunci când există acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârstă de 14 ani, exprimate în faţa Comisiei. Comisia soluţionează în termen de cel ...

continuare →