24 Februarie, 2018

Categorie : Specialişti

Ce a decis Curtea Constituțională referitor la concedierea neîntemeiată / nelegală?

Prin Decizia nr. 679/2017 (decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 99/01.02.2018), cu unanimitate de voturi, Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea “Nitroporos” – S.R.L.  și a constatat că dispozițiile art. 80 alin. (1) și (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt constituționale în raport cu criticile formulate. Care a fost obiectul excepţiei de neconstituţionalitate analizate de CCR?Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate l-au constituit dispoziţiile art. 80 alin. (1) și (2) din Codul muncii,  dispoziții potrivit cărora:” (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.(2) La solicitarea salariatului instanța care a dispus anularea concedierii va repune părțile în situația anterioară emiterii actului ...

continuare →