17 Noiembrie, 2019

Categorie : Juridic

Guvernul a aprobat proiectul legii asistenţei sociale

În şedinţa de miercuri, 1 iunie, Executivul a aprobat proiectul legii asistenţei sociale, act normativ care creează cadrul legal şi instituţional unitar prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a măsurilor de asistenţă socială, a anunţat primul-ministru Emil Boc. Primul principiu avut în vedere la elaborarea acestui act normativ este acela potrivit căruia responsabilitatea privind dezvoltarea capacităţii de integrare socială şi soluţionarea situaţiilor de dificultate revine, în primul rând, fiecărei persoane şi familii. ”Cu alte cuvinte, punem accentul pe responsabilitatea individuală şi pe funcţia complementară a statului de a-i ajuta cu adevărat doar pe cei care cu adevărat au nevoie de sprijinul şi intervenţia statutului. Pentru că, din nefericire, un program de asistenţă socială generalizat, care nu face distincţie între cei care pot să muncească şi cei care nu pot să muncească, nu este unul eficient pentru un stat. Consumă resurse inutil şi nu îi sprijină pe ...

continuare →

Ecotaxa pe pungi şi sacoşe pentru cumpărături

Această contribuţie la Fondul pentru mediu a fost fost reglementată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006, modificat, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 196 din 22 martie a.c. Cunoscută de cumpărători, această contribuţie la Fondul pentru mediu este bine să fie clară – sub aspectul modului de calcul – şi pentru operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile. Metodologia de calcul a contribuţiei în valoare de 0,1 lei/bucată face trimitere la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Obligaţia de a plăti ecotaxa revine: - operatorilor economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România; - operatorilor economici ...

continuare →

Despre executarea silită şi procedura somaţiei

Tema, de interes în contexul în care multe procese civile intentate de firme au acest obiect, a fost examinată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a recursului ăn interesul legii formulat de Parchetul general, pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor din Codul de procedură civilă referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii execuţionale prin încuviinţarea executării silite şi emiterea somaţiei către debitor, prealabil sesizării instanţei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligaţiilor de a face cu caracter strict personal. Vă propunem, mai întâi, o prezentare a reglementărilor de principiu, pentru a inţelege problema pusă în discuţie şi soluţia practică dată pentru orientarea instanţelor de judecată. Codul de procedură civilă, în capitolul VI referitor la predarea silită a bunurilor şi executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face stabileşte că, în cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea ...

continuare →

Statele membre ale Uniunii Europene nu pot rezerva propriilor cetăţeni accesul la profesia de notar

Chiar dacă activităţile notariale, astfel cum sunt definite în prezent în statele membre în cauză, urmăresc obiective de interes general, acestea nu sunt asociate exercitării autorităţii publice în sensul Tratatului CE – a statuat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârile pronunţate în cauzele C-47/08 Comisia/Belgia, C-50/08 Comisia/Franţa, C-51/08 Comisia/Luxemburg, C-53/08 Comisia/Austria, C-54/08 Comisia/Germania, C-61/08 Comisia/Grecia şi C-52/08 Comisia/Portugalia. Comisia a formulat acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva a şase state membre (Belgia, Germania, Grecia, Franţa, Luxemburg şi Austria) întrucât acestea rezervă propriilor resortisanţi accesul la profesia de notar, ceea ce constituie, în opinia sa, o discriminare pe motiv de cetăţenie interzisă de Tratatul CE. Comisia impută de asemenea Portugaliei, precum şi statelor menţionate anterior, cu excepţia Franţei, neaplicarea în cazul notarilor a Directivei privind recunoaşterea calificărilor profesionale*). Miza principală a acestor cauze rezidă în stabilirea faptului dacă activităţile care ţin de profesia de notar sunt sau nu sunt ...

continuare →

Contribuţia la Fondul pentru mediu în contul deşeurilor necolectate

Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011, publicat în M.Of.nr. 196 din 22 martie a.c., a modificat actul normativ – Ordinul nr. 578/2006 – dat pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare. În materialul de faţă ne referim la modul de calcul al contribuţiei de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale şi asimilabile, colectate şi trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activităţi specifice de colectare selectivă şi valorificare Obligaţia de a calcula şi de a plăti contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale, începând cu data de 1 iulie 2010. Contribuţia, care este prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa ...

continuare →

Fondul pentru mediu: contribuţia pentru anvelope

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg de anvelopă introdusă pe piaţa naţională. Reglementarea este dată prin Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 care, de dată recentă a fost modificat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1032/2011, publicat în  Monitorul oficial nr. 196 din 22 martie a.c. Contribuţia se aplică în temeiul art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de gestionare a anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferenţa dintre cantităţile aferente obligaţiilor anuale de gestionare şi cantităţile realizate efectiv. Obligaţiile anuale de ...

continuare →

Ministerul agriculturii propune modificarea reglementării privind privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MADR, propune pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ este, în viziunea autorilor, de natură să deblocheze organizarea alegerilor pentru camerele agricole zonale şi constituirea camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi naţional. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că Legea nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, răspunde cerinţelor de descentralizare, profesionalizare şi autonomie a activităţilor din agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Acest act normativ produce efecte în prezent, prin dispoziţii referitoare la termene calendaristice pentru organizarea unor structuri instituţionale, precum şi la desfăşurarea efectivă a proceselor de înfiinţare şi funcţionare a camerelor agricole la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional. Cu toate acestea, în textul legii au fost identificate neconcordanţe în cuprinsul dispoziţiilor privitoare la organizarea alegerilor pentru camerele agricole ...

continuare →