15 Octombrie, 2019

Categorie : Juridic

Taxa la Fondul de mediu pentru uleiuri uzate

Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032 /2011, publicat în M.Of. nr.196 din 22 martie a.c. a fost modificat Ordinul  nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, dată în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cele ce urmează ne oprim asupra modului de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005, respectiv obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/l aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în anexa nr. 4 la O.U.G. nr. 196/2005. Taxa se plăteşte ...

continuare →

Garanţia financiară pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1441/2011, publicat în M.Of.nr.379 din 31 mai a.c. a fost stabilită metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice, în temeiul prevederilor din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ prevede că, la introducerea pe piaţă a unui echipament electric şi electronic, denumit în continuare EEE, producătorul este obligat să depună o garanţie financiară care acoperă costurile de finanţare a operaţiunilor privind colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a tuturor deşeurile de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, provenite de la EEE introduse pe piaţa naţională. De la data intrării în vigoare a acestui ordin, pentru înregistrarea în Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice, producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile constituie ...

continuare →

Supravegherea condiţiilor de comercializare a produselor

O recentă hotărâre de guvern stabileşte unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene ce armonizează condiţiile de comercializare a acestora. H.G.nr. 306/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 376 din 30 mai a.c. Activităţile de supraveghere a pieţei se realizează de către autorităţi de supraveghere a pieţei nominalizate, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. ■ Prin activitatea de supraveghere a pieţei se controlează dacă: - produsele reglementate de legislaţia Uniunii Europenecare armonizează condiţiile de comercializare a acestora, îndeplinesc cerinţele prevăzute în legislaţia U.E. sau în actele normative de punere în aplicare a legislaţiei comunitare care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aplicabile, după caz; - operatorii economici acţionează, conform obligaţiilor ce le revin, pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerinţele prevăzute în ...

continuare →

Comisia propune un regulament privind standardizarea, în special în servicii de masă

Comisia Europeană se pronunţă pentru standarde mai bune pentru stimularea competitivităţii europene şi promovarea interesului consumatorilor. Ca exemple sunt amintite încărcătoarele pentru telefoane mobile şi bateriile pentru maşinile electrice. Documentul de presă emis de CE porneşte de la afirmarea rolului decisiv pe care îl au standardele în concurenţa internaţională. Venind cu cazuri de interes imediat şi cu aplicaţii care reprezintă interes de masă, raportul citat apreciază că nu ar trebui să fie obligaţi să schimbe mai multe încărcătoare pentru dispozitivele lor electronice. În plus, o distribuție de masă a automobilelor electrice nu poate avea loc fără standarde comune pentru reîncărcarea bateriilor acestora. Companiile de telefonie mobilă sau software nu fac niciun secret din bătălia pe care o poartă pentru impunerea standardelor proprii. Fără îndoială, un standard bun poate uşura viaţa consumatorilor, poate promova sustenabilitatea, poate îmbunătăţi competitivitatea şi predominanţa tehnologică europeană pe pieţele mondiale. Comisia Europeană propune o serie de ...

continuare →

Guvernul a aprobat proiectul legii asistenţei sociale

În şedinţa de miercuri, 1 iunie, Executivul a aprobat proiectul legii asistenţei sociale, act normativ care creează cadrul legal şi instituţional unitar prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a măsurilor de asistenţă socială, a anunţat primul-ministru Emil Boc. Primul principiu avut în vedere la elaborarea acestui act normativ este acela potrivit căruia responsabilitatea privind dezvoltarea capacităţii de integrare socială şi soluţionarea situaţiilor de dificultate revine, în primul rând, fiecărei persoane şi familii. ”Cu alte cuvinte, punem accentul pe responsabilitatea individuală şi pe funcţia complementară a statului de a-i ajuta cu adevărat doar pe cei care cu adevărat au nevoie de sprijinul şi intervenţia statutului. Pentru că, din nefericire, un program de asistenţă socială generalizat, care nu face distincţie între cei care pot să muncească şi cei care nu pot să muncească, nu este unul eficient pentru un stat. Consumă resurse inutil şi nu îi sprijină pe ...

continuare →

Ecotaxa pe pungi şi sacoşe pentru cumpărături

Această contribuţie la Fondul pentru mediu a fost fost reglementată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006, modificat, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 196 din 22 martie a.c. Cunoscută de cumpărători, această contribuţie la Fondul pentru mediu este bine să fie clară – sub aspectul modului de calcul – şi pentru operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile. Metodologia de calcul a contribuţiei în valoare de 0,1 lei/bucată face trimitere la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Obligaţia de a plăti ecotaxa revine: - operatorilor economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România; - operatorilor economici ...

continuare →

Despre executarea silită şi procedura somaţiei

Tema, de interes în contexul în care multe procese civile intentate de firme au acest obiect, a fost examinată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a recursului ăn interesul legii formulat de Parchetul general, pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor din Codul de procedură civilă referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii execuţionale prin încuviinţarea executării silite şi emiterea somaţiei către debitor, prealabil sesizării instanţei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligaţiilor de a face cu caracter strict personal. Vă propunem, mai întâi, o prezentare a reglementărilor de principiu, pentru a inţelege problema pusă în discuţie şi soluţia practică dată pentru orientarea instanţelor de judecată. Codul de procedură civilă, în capitolul VI referitor la predarea silită a bunurilor şi executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face stabileşte că, în cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea ...

continuare →