16 Septembrie, 2019

Categorie : Juridic

Executarea obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

În cursul soluţionării în instanţă a unei cauze comerciale, a fost invocată clauza de neconstituţionalitate referitor la prevederi din OUG nr.117/2009 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale. Semnalăm unele aspecte din decizia Curţii Constituţionale care a demonstrat că, de fapt, actul normativ – care a introdus proceduri simplificate de soluţionare a acţiunilor în justiţie având ca obiect asemenea obligaţii – apără dreptul la apărare şi liberul acces la actul de justiţie. Curtea Constituţională a reamintit că, aşa cum s-a pronunţat în cauze anterioare pe aceeaşi temă, prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la soluţionarea pricinilor în primă instanţă, are obligaţia de a încerca împăcarea părţilor. Potrivit prevederilor art.7 din ordonanţa de urgenţă, pentru soluţionarea cererii, “judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi ...

continuare →

Proiect de lege privind registratorii comerciali

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 4 mai, proiectul de Lege privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul comerţului, solicitând Parlamentului ca acest act normativ să fie aprobat în procedură de urgenţă. Odată cu aprobarea acestui act normativ ar urma să se finalizeze, din perspectivă legislativă, reforma Registrului Comerţului, demarată în decembrie 2009, prin restrângerea rolului judecătorului delegat. Proiect de lege prevede că toate atribuţiile care ţin de înregistrarea societăţilor comerciale, divizarea/fuziunea acestora şi încetarea activităţii lor, precum şi autorizarea persoanelor fizice vor reveni unei categorii noi de persoane – registratorii comerciali. ● Registratorii comerciali vor fi funcţionari în cadrul Registrului Comerţului având statutul de personal contractual, dar care sunt învestiţi cu putere de autoritate publică. Aceştia se vor substitui în tot ceea ce înseamnă partea introductivă de atribuţii care îi revenea judecătorului-delegat în legătură cu societăţile comerciale şi persoanele fizice autorizate, urmând ca orice nemulţumire a terţelor ...

continuare →

Practici concurenţiale abuzive

În materia concurenţei, numai Comisia are competenţa de a constata inexistenţa unei practici abuzive pe piaţa internă a Uniunii Europene. Solicitată să răspundă unei trimiteri preliminare, din partea Curţii Supreme din Polonia, Curtea de Justiţie a UE a subliniat că autorizarea autorităţilor naţionale de concurenţă pentru a lua asemenea decizii „negative” ar risca să aducă atingere aplicării uniforme a normelor de concurenţă instituite de Tratatul asupra Funcţionării Uniunii Europene (TFUE). Potrivit Regulamentului nr. 1/2003, atunci când autorităţile naţionale de concurenţă (ANC) sau instanţele naţionale aplică legislaţia naţională privind concurenţa unei practici abuzive interzise de articolul 102 din Tratat, acestea aplică şi dispoziţiile acestui articol. Prin aplicarea acestui articol în cazuri individuale, ANC pot să solicite încetarea unei încălcări, să dispună măsuri provizorii, să accepte angajamente ori să impună amenzi, penalităţi cu titlu cominatoriu sau orice alte sancţiuni prevăzute de dreptul lor naţional. Pe de altă parte, atunci când consideră că, ...

continuare →

Contribuţia de 2 lei/kg la Fondul pentru mediu

Potrivit OUG nr.196/2009, plătesc la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare. Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum a fost aprobată prin Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 şi modificată, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032(2011 (publicat în M.Of.nr.196 din 10 martie a.c.) stabileşte că obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin ...

continuare →

Modificări la regimul parteneriatului public privat

Reglementarea în materie, Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, a fost recent modificată în contextul notificărilor primite de Guvernul român din partea direcţiei de specialitate a Comisiei Europene în legătură cu anumite contradicţii între actul normativ românesc şi normele europene privind contractele publice. Modificările au fost introduse în regim de urgenţă, prin O.U.G. nr.39 publicată în Monitorul oficial nr. 284 din 21 aprilie 2011. ● Tipuri de contracte. În noua redactare, legea stabileşte clar că parteneriatul public-privat se poate realiza prin contracte de bunuri şi servicii sau prin contracte de lucrări, în condiţiile în care anterior legea avea o formulare generală permiţând “diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de implicare a investitorului”. ● Pragurile valorice pentru contractele de parteneriat public-privat sunt următoarele: - echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, fără TVA, pentru bunuri şi servicii; - echivalentul în lei al sumei de 4.845.000 euro, fără TVA, pentru ...

continuare →

Pledoarie pentru o mai bună gestionare a resurselor naturale neregenerabile

Asociaţia Oamenilor de Afaceri (AOAR) îşi declară preocuparea constantă pentru buna gospodărire a resurselor naturale neregenerabile, venind, în acest scop cu o serie de propuneri pe care le face publice printr-un comunicat de presă din 27 aprilie a.c. AOAR a solicitat constant în ultimii ani autorităţilor competente şi Guvernului, să examineze câştigurile ce revin statului din exploatarea bogatelor şi variatelor resurse naturale neregenerabile, resurse mult mai bogate decât cele deţinute de alte state. AOAR a făcut publică poziţia sa privind nivelurilor extrem de mici obţinute de stat ca urmarea a exploatării acestor bogăţii naturale, situaţie şi mai greu de acceptat într-o perioadă în care deţinerea acestor bogăţii ar trebui să contribuie, prin taxele şi impozitele legale percepute la niveluri internationale, la atenuarea situaţiei financiare precare a ţării. AOAR constată că, în mod public, analişti şi oficiali români consideră că nu are nici o importanţă faptul că România, faţă de alte ...

continuare →

CJUE: Taxa pe poluare este contrară dreptului comunitar

În urma dezbaterii în cauza Tatu vs. Statul român prin Ministerul Finanţelor și Economiei şi alţii (cauza C-402/09), Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a decis că taxa pe poluare instituită prin reglementarea română şi care se aplică vehiculelor cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru este contrară dreptului Uniunii. Astfel, această reglementare are ca efect să descurajeze importul şi punerea în circulaţie a vehiculelor de ocazie cumpărate în alte state membre. Redăm, mai jos, prezentarea făcută prin comunicatul de presă al CJUE pentru această decizie care a redeschis discuţiile în România pe marginea problemei în cauză. Facem, totodată, menţiunea că, în speţă, se face referire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, în versiunea sa iniţială, fără modificările ulterioare. Reglementarea română a instituit, începând de la 1 iulie 2008, o taxă pe poluare care trebuie ...

continuare →