16 Octombrie, 2019

Categorie : Juridic

Directiva europeană asupra drepturilor consumatorilor: 10 modalităţi de protecţie la vânzările online

Am semnalat, zilele trecute, votul acordat de deputaţii europeni, pe 23 iunie, pentru adoptarea directivei privind drepturile consumatorului, în urma proiectului propus de Comisie în octombrie 2008. În informarea de faţă venim cu precizări privind conţinutul viitoarei directive, astfel cum au fost prezentate în materialul informativ dat publicităţii. Principalele 10 modificări pe care le aduce directiva privind drepturile consumatorilor 1) Suprimarea cheltuielilor şi a obligaţiilor ascunse , din contractele pe Internet Consumatorii vor fi protejaţi faţă de cheltuieli ascunse pe Internet. Este cazul intenţiilor, din partea vânzătorilor, de a-i pune pe clienţi să plătească servicii aşa-zise “gratuite”, cum ar fi horoscoape sau reţete de bucătărie. Pe viitor, consumatorii vor trebuie să confirme în mod expres că au înţeles că serviciul respectiv este cu plată. 2) Transparenţă sporită în legătură cu preţurile Operatorii economici vor fi obligaţi să indice preţul total al produsului sau al serviciului, precum şi eventuale cheltuieli suplimentare. ...

continuare →

Noua directivă europeană asupra drepturilor consumatorilor: 10 modalităţi de protecţie la vânzările online

Pe 23 iunie, deputaţii europeni au votat adoptarea directivei privind drepturile consumatorului, în urma proiectului propus de Comisie în octombrie 2008. Votul survine după acordul la care s-a ajuns între cele trei instituţii ale Uniunii ( Comisie, Parlament şi Consiliul de miniştri) şi înlătură ultimul obstacol în concretizarea noilor reglementări în favoarea consumatorilor. Doamna Viviane Reding, comisarul pe Justiţie al Comisiei europene, care a mai repurtat deja succese în sprijinul consumatorilor prin adoptarea, în 2007 şi 2008, a reglementărilor vizând reducerea drastică a costurilor de transport a informaţiei în telefonia mobilă, a declarat: “ Aceasta este o zi mare pentru cei 500 de milioane de consumatori europeni. Adoptarea, astăzi, a noii directive referitoare la drepturile consumatorilor va consolida prerogativele acestora şi va da posibilitatea de a-i sancţiona pe cei care comit fraude în operarea pe Internet înşelându-i pe consumatori prin încercarea de a-i face să plătească servicii pretinse ca fiind ...

continuare →

Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice

Această facilitate a fost introdusă prin Legea nr.125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 21 iunie şi produce efecte de la 24 iunie a.c. ■ Legea la care ne referim a introdus o nouă prevedere potrivit căreia operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Art. 6 (1) ...

continuare →

Valoarea în vamă a mărfurilor

Prezentarea pe care o facem, în urma unor discuţii pe FORUM, are la bază Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal Comunitar, în forma actualizată din 2007. Dispoziţiile la care ne referim stabilesc valoarea în vamă în vederea aplicării tarifului vamal al Comunităţilor Europene şi măsurile netarifare prevăzute în dispoziţiile comunitare care reglementează domenii specifice cu privire la schimburile cu mărfuri. Valoarea în vamă a mărfurilor importate este, potrivit art. 29 lit.(1) din Cod, valoarea de tranzacţie, respectiv preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export pe teritoriul vamal al Comunităţii, ajustat, când este cazul, în conformitate cu articolele 32 și 33, cu condiţia ca: (a) să nu existe restricţii privind cedarea sau utilizarea mărfurilor de către cumpărător, altele decât restricţiile care sunt impuse sau solicitate prin lege sau de către autorităţile publice ale Comunităţii, limitează zona geografică ...

continuare →

Termenul de apărare împotriva unei hotărâri a asociaţiei de proprietari

Curtea Constituţională a admis o critică de neconstituţionalitate formulată într-o cauză civilă având ca obiect recursul formulat împotriva unei decizii civile privind anulare act. Semnalăm această hotărâre a Curţii Constituţionale dat fiind gradul ridicat de interes pe care poate suscita pentru locatarii din condominii unde există constituite asociaţii de proprietari. Pe fond, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât proprietarii care nu au avut cunoştinţă nici de adunarea asociaţiei de proprietari şi, evident, nici de faptul că s-ar fi adoptat vreo hotărâre a acesteia nu mai au posibilitatea apărării drepturilor ai căror titulari sunt, întrucât, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decădere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculează de la adoptarea hotărârii. Aşa fiind, prevederile legale criticate restrâng dreptul la apărare al proprietarilor care nu ...

continuare →

Drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale

Prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 204/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 420 din 16 iunie a.c. Decizia civilă nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 27 aprilie 2010. Curtea a admis apelul formulat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor împotriva Hotărârii arbitrale din 30 martie 2010, în contradictoriu cu Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (APTI), Asociaţia Naţională a Internet Providerilor din România (ANISP), S.C. Orange România – S.A. şi a schimbat ...

continuare →

Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului

În practică, s-a pus întrebarea, legată de dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului, ce reprezintă concediul în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract de muncă. Redăm soluţia la această întrebare, astfel cum se află redactată în Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale  nr. 1474/2011 şi au fost publicate în M.Of. nr. 360/2011. În cazul acestor persoane, concediul reprezintă întreruperea activităţii pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. De asemenea, în cazul asociaţilor din cadrul unor societăţi comerciale, care nu pot prezenta documente care să ateste faptul ...

continuare →